Konference Housing first s názvem - How to make it work?

Délka čtení: 4 min., 3 sec.
Konference Housing first s názvem - How to make it work?

Housing first: how to make it work? …Takhle se jmenovala konference, která se konala v úterý 6.12.2022 v Bruselu v členské organizaci Eurodiaconia, které se za Slezskou diakonii zúčastnila Dita Kendziorová, Vedoucí projektu/vedoucí střediska Housing First a Nikol Žůrková, Klíčový sociální pracovník Housing First.

Na této veřejné konferenci se komunikovalo se zástupci občanských společností, výzkumnými pracovníky a tvůrci politik o úspěšných přístupech k bydlení.
Prezentovali jsme úspěšný projekt Housing First ve Slezské diakonii, který byl realizován do 31.8.2022 a představili navazující projekt, jehož realizace je od 1.9.2022 do 31.8.2025.
Na konferenci jsme uvedli pár čísel o situaci v ČR a práci v našem projektu. 

 •  kontext ohledně čísel bezdomovectví a implementace Housing First v Česku?
 •  přehled programů Housing First v ČR a Slezské diakonii
 •  s jakými ostatními zainteresovanými stranami pracujeme
 •  s jakými hlavními problémy jsme se setkali při jeho implementaci
 •  jaká jsou hlavní ponaučení
 •  co je podle nás potřeba k úspěšné realizaci projektů Housing First a položení základu pro systémovou změnu, která účinně eliminuje bezdomovectví

V červnu 2021 se všechny členské státy EU zavázaly podpisem Lisabonské deklarace, že do roku 2030 budou spolupracovat na otázce ukončení bezdomovectví. Byla spuštěna Evropská platforma pro boj s bezdomovectvím. 
V současné době je v EU bez domova přibližně 700 tisíc lidí, což představuje přibližně 70% nárůst za posledních 10 let. Evropský parlament upozorňuje na to, že čísla by se mohla ještě zvyšovat, a to jak v návaznosti na vzrůstající nedostupnost bydlení, tak v důsledku koronavirové krize.
I když má tuto oblast v rukou každý členský stát sám, cílem platformy je jim v tomto  pomoci – poskytnout finance, zahájit dialog, usnadnit vzájemné učení, zlepšit monitorování a posílit spolupráci mezi všemi aktéry, jejichž cílem je boj proti bezdomovectví. Toto poslání reprezentuje především Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA), jeden z hlavních signatářů nové lisabonské deklarace.
Již před pandemií COVID-19 se členové hlásili k rostoucím počtu lidí, kteří zažívají bezdomovectví po celé Evropě (migranti, ženy ohrožené domácím násilím nebo lidé s duševním onemocněním). Dočasná ochranná opatření během pandemie byla zavedena v mnoha zemích po celé Evropě, což zabránilo prudkému nárůstu počtu vystěhování a bezdomovectví. Konec těchto opatření spolu se současnou válkou na Ukrajině vyústily v prudce stoupající náklady na potraviny a energii. Obecná krize životních nákladů nepochybně zvyšují riziko vystěhování a bezdomovectví.
Za těchto okolností by měla být zvýšena prevence bezdomovectví a umět najít rychlé řešení, když k němu dojde. Modely založené na bydlení jsou rozmanité, snaží se zkrátit čas strávený v provizorním ubytování (ubytovny, azylové domy, noclehárny, přelidněné bydlení atd.), než se někdo přestěhuje do stabilního, dlouhodobého bydlení. 
Naopak Housing First je typ řešení založené na bydlení, které se zaměřuje na poskytování bydlení „okamžitě“ a bez předchozích požadavků společně s nepodmíněnou a přizpůsobenou podporou pro každého jednotlivce, zejména pro lidi s komplexními potřebami (duševní onemocnění, závislosti, zdravotní omezení atd.).
Odpoledne jsme se sešli na setkání expertní skupiny

Tato akce si kladla za cíl otevřít diskusi a podnítit sdílení zkušeností mezi občanskou společností zástupcům, poskytovatelům sociálních služeb, výzkumníkům a tvůrcům politik o vývoji úspěšných přístupů typu Housing First. 
Padaly otázky:
Co vše je potřeba k přechodu na tyto přístupy?
Jaký druh podpory potřebují poskytovatelé služeb k realizaci projektů zaměřené na bydlení a pro projekty Housing First? 
Jak mohou vlády dále šířit úspěšné projekty Housing First? 
Jak můžeme zajistit, aby strategie států v boji proti bezdomovectví byly podpořené modely, které vedou k bydlení?
Odpoledne jsme se sešli na setkání expertní skupiny, kde jsme zrekapitulovali zpětnou vazbu z konference.

 •  zabývali se aktualizací platformy EU pro boj proti bezdomovectví
 •  naše skupina odborníků na bezdomovectví se zabývala otázkami: 
 •  jaká jsou naše očekávání a potřeby?
 •  jak moc se podílíte na úsilí o advokacii na národní úrovni?
 •  jaká je aktuální krize a bezdomovectví
 •  jaká je situace ve vaší zemi?

Dita Kendziorová
Vedoucí projektu/vedoucí střediska Housing First
 

Fotogalerie