Konference evropské asociace městských misií

Délka čtení: 1 min., 2 sec.
Konference evropské asociace městských misií

Pracovníci Slezské diakonie v čele s paní ředitelkou, Zuzanou Filipkovou, se ve dnech 26.-28. září zúčastnili konference evropské asociace městských misií (EAUM - European Association of Urban Missions) ve Velké Británii. Konferenci organizovala a hostila Birmingham City Mission, se kterou spolupracujeme již dlouhá léta a vzájemné kontakty jsou nám inspirací a povzbuzením.

Konferenci organizovala a hostila Birmingham City Mission, se kterou spolupracujeme již dlouhá léta a vzájemné kontakty jsou nám inspirací a povzbuzením. 

 Celá konference se nesla v duchu hlavní myšlenky "Služba ve městě: Sdílení světla a naděje v dobách zápasů". Přednášky se dotýkaly velké šíře aktuálních otázek a přinesly nám nové pohledy a duchovní povzbuzení pro další službu. Naše kolegyně, Veronika Raszková ze střediska SILOE Ostrava, se aktivně podílela vedením semináře na téma Výzvy a metody v práci se seniory.

Součástí konference byly také volby do výboru Evropské asociace městských misií a my jsme velmi rádi, že paní ředitelka, Zuzana Filipková, byla i pro období dalších tří let zvolena prezidentkou této asociace. Srdečně gratulujeme! 

Děkujeme kolegům z Birminghamu za organizaci a všem mluvčím a účastníkům za příjemnou atmosféru. Přejeme všem městským misiím a křesťanským sociálním službám v Evropě Boží požehnání, jeho vedení a moudrost pro další službu.