KOMUNITA PŘÁTELSKÁ DEMENCI

Délka čtení: 3 min., 24 sec.
KOMUNITA PŘÁTELSKÁ DEMENCI

Komunity přátelské demenci (Dementia friendly communities - DFC) je celosvětový koncept primárně zaměřený na důstojnost a respekt k člověku, cíleně pak k člověku se syndromem demence.

Komunity přátelské demenci (Dementia friendly communities - DFC) je celosvětový koncept primárně zaměřený na důstojnost a respekt k člověku, cíleně pak k člověku se syndromem demence. Snaží se měnit povědomí a chápání této nemoci a jejich příznaků. Obhajuje kvalitu života, který nekončí stanovením diagnózy, nýbrž nastolením nové, jiné etapy života. Koncept se zaměřuje na blízké okolí, ve kterém člověk s demencí žije, a jeho učení a seznamování se s jejími příznaky a projevy. Věří, že strach, který z této nemoci člověk má, pramení z nevědomosti. Proto se snaží edukovat širokou veřejnost a poukázat i na její jiné stránky.

Hlavní principy konceptu DFC:

  • Člověk žijící s demencí jako plnohodnotný člen společnosti, který i přes příznaky nemoci může kvalitně prožívat svůj život.
  • Důraz na včasnou diagnostiku demence, díky které lze postup nemoci oddálit a lépe se připravit na změny s ní spojené.
  • Edukace široké veřejnosti o projevech demence, např. úředníka na úřadě, pracovníka v bance, na poště nebo prodavačky v obchodě. Ti pak dokážou rozpoznat seniora žijícího s demencí a v případě potřeby mu pomoci. Automaticky tak zvyšují jeho důstojnost a snižují jeho strach a připadnou izolaci od společnosti.
  • Pozitivní zvyšování povědomí o demenci jako nemoci, kterou život nekončí, jen začíná jeho nová etapa.
  • Člověk žijící s demencí jako partner při utváření podmínek v péči o svou osobu. Není objekt zájmu, ale ten, který o svém životě spolurozhoduje.
  • Pomoc a podpora pečujícím o člověka s demencí, snaha o vytvoření pevné sítě sociálních služeb a služeb v místní komunitě – banka, lékárna, obchod, pošta, kde jsou zaměstnanci proškolení v dané problematice a jejich prostředí je přizpůsobeno tak, aby bylo přátelské lidem s demencí.

Ve Slezské diakonii vnímáme vzrůstající potřebu mluvit o této problematice. Syndromem demence dnes trpí každý třetí senior. V květnu 2022 jsme navštívili partnery z Itálie, kteří mají v této oblasti již 20-ti leté zkušenosti. V říjnu naopak oni navštívili nás a setkali se nejen s pracovníky naší organizace, ale také s lidmi žijícími s demencí a jejich pečujícími. Jedna z těchto návštěv proběhla také v Sen centru Třanovice. Čtyři ženy z Třanovic, Dobratic, Řeky a Dobré, které v rámci projektu Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí navštěvují některou z jeho akcí  a pečují o svého blízkého v domácím prostředí, měly možnost sdílet své zkušenosti a zároveň se o konceptu DFC dozvědět více. Společně se zamýšlely nad situacemi, které momentálně prožívají v péči o svého blízkého s demencí. Diskutovaly také o tom, jak na tyto lidi pohlíží naše společnost, a jak každý z nás může přispět k tomu, aby tento pohled změnil. Každá malá neviditelná změna může být totiž základem pro změny trvalé a viditelné. Každý člověk má stejná práva na důstojný život. Kvalita jeho života nemusí nutně klesat zjištěním, že trpí demencí. Když začneme měnit svou přítomnost, můžeme změnit svou budoucnost. A to není málo.

Mgr. Hana Adamčíková
koordinátor projektu Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí
Slezská diakonie 
SEN centrum Třanovice 188, 739 53
tel. 732 693 405, sarepta.metodik@slezskadiakonie.cz


 

Fotogalerie