Již zabydlujeme!

Délka čtení: 2 min., 10 sec.
Již zabydlujeme!

Projekt Housing First realizujeme od 1.9.2022.

V Třinci máme od 1.12.2022 zabydleno již 5 klientů, v Karviné 5 klientů, další 2 klienti se stěhují k 1.3.2023.

V rámci aktivity "Posílení prevence ztráty bydlení" jsme navázali spolupráci a podpořili již 32 klientů ve městech Frýdek-Místek, Třinec a Karviná., dalších 10 dostalo tzv. bagatelní podporu.

Klienty podporujeme při aktivitách jako např.:

 • Podpora v oblasti hledání bydlení.

 • Příprava účastníka na změnu bydlení a zabydlování.

 • Podpora klienta při zajištění připojení energií.

 • Podpora klienta v orientaci v dávkovém a důchodovém systému (doprovody na ÚP, doprovody na OSSZ).

 • Pomoc při hledání nábytku pro vybavení bytu.

 • Posilování finanční gramotnosti (příjmy/výdaje), nákupy

 • Podpora v přístupu ke zdravotní péči.

 • Podpora klienta v získávání pracovních dovedností (tvorba životopisu, příprava k nástupu do zaměstnání).

 • Hledání zaměstnání a podpora při komunikaci se zaměstnavatelem.

 • Podpora při řešení dávek ÚP

 • Podpora při řešení rodinných vztahů a kontaktů s rodinou.

 • Podpora při řešení problémů souvisejícím s neplacením nájemného a energií.

 • Nácvik vaření/pečení apod.

V našem rozrostlém týmu 12 pracovníků s námi pracují nově i peer konzultanti, kteří provázejí osoby s duševním onemocněním nebo další osoby v nepříznivé sociální situaci procesem řešení jejich situace a to s využitím vlastní zkušenosti s onemocněním a pracují se svým osobním příběhem při vedení klientů na cestě k zotavení.

Dále v týmu máme psychologa/terapeuta, který zajišťuje možnost psychoterapeutické služby rodinného/vztahového (výchovného a manželského poradenství), práci v psychodiagnostice a poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby.

Cílem našeho projektu je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet.  Úspěšnost programu pro danou rizikovou skupinu se odvíjí od intenzity sociální práce. Účastník projektu by měl být schopen co nejvíce ovlivňovat, jak mu bude podpora poskytována. Podpora bude poskytována v takové míře a takovými způsoby, jak ji uživatelé potřebují.

Dita Kendziorová

Fotogalerie