19
květen
Loading Events

"Je nám po vás smutno" - zazněl hlas klientky v telefonu.
A proto, když se naskytla možnost po testování, neváhala jsem a nabídla jsem návštěvu právě tomuto našemu středisku Slezské diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava.
Rozzářené oči byly pro mně odměnou. 

Eva, duchovní služba Slezské diakonie