Jarní duchovní konference

Délka čtení: 1 min., 7 sec.
Jarní duchovní konference

Letošní jarní Duchovní konference se konala uprostřed beskydské přírody ve Smilovicích. „Toto je místo, kde se duchovní konference Slezské diakonie začínaly“, zavzpomínal loučící se Petr Wiselka, kterého spolupráce s námi nekončí úplně a bude také pokračovat ve večerních modlitbách.

Slova vděčnosti a povzbuzení zazněly z pozdravu paní ředitelky i z biblického poselství, osobní zkušenosti mezigeneračního setkání v rodině a modlitby pana biskupa. Hudebníci nás doprovázeli ve zpěvu písní s velikonočním obsahem a u mnohých melodií zůstávali účastníci v němém údivu, aby vychutnávali krásné melodie s hlubokým obsahem. 

Přednášející ředitel Městské misie z Berlína- pan Christian Ceconi sdílel inspirace z jejich práce, služby i z dobrovolnictví. Připomněl nám také myšlenku z biblické knihy proroka Izaiáše, že Pán Bůh nám připravuje cestu, jen ji potřebujeme zahlédnout. O své cestě do Afriky nám pohovořila kolegyně Marta Czyźová a o své svědectví se s námi podělili Jan Pokorný a Věrka Hlávková.

Přímluvné modlitby a společný oběd tvořily závěr konference, ale nedílnou součástí celé konference byla příležitost k prohloubení vztahů, navázání kontaktů a naladění se na blížící se svátky Velikonoc.

Miriam Szőkeová