Jaká byla témata setkání pracovního týmu v Bohumíně?

Délka čtení: 27 sec.
Jaká byla témata setkání pracovního týmu v Bohumíně?

V rámci Komunitního plánování Města Bohumín a jednání pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením jsme na prvním letošním setkání diskutovali nejen aktuální témata a cíle skupiny, ale také jsme začali pracovat na realizaci nové kampaně.

V rámci komunitní spolupráce jsme začali pracovat na vytvoření video spotů, díky kterým bychom mohli rozšířit cesty a formy, jak informovat občany o dluhové problematice. Díky těmto videomateriálům by se potřebné informace o možné podpoře a pomoci lidem, kteří se ocitli v takto obtížné životní situaci, měly dostat co nejpřímější cestou.

Těšíme se na další spolupráci s týmem pracovní skupiny: Město Bohumín, Romodrom, Charita Bohumín.