INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov hostem pořadu Dobré ráno na ČT

Délka čtení: 29 sec.
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov hostem pořadu Dobré ráno na ČT

Michaela Ohřálová, vedoucí INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov byla v pondělí hostem pořadu Dobré ráno na ČT.

Slezská diakonie poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím, partnerskému stalkingu a obětem trestných činů v souvislosti s domácím násilím, případně i jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které ohrožené osobě pomáhají s řešením jejich situace. Služba je bezplatně poskytována na území Moravskoslezského kraje. Veškeré informace a kontakty v případě potřeby na webových stránkách:

https://bit.ly/3FRrm6L