EDYN annual meeting 2022

Délka čtení: 3 min., 4 sec.
EDYN annual meeting 2022

EDYN je networkom 15 partnerských organizácií (www.edyn.org) z celého sveta ktoré dávajú šancu mladému človeku k účasti na jedinečnej skúsenosti - dlhodobá dobrovoľnícka služba.

EDYN je networkom 15 partnerských organizácií (www.edyn.org) z celého sveta ktoré dávajú šancu mladému človeku k účasti na jedinečnej skúsenosti - dlhodobá dobrovoľnícka služba. Dobrovoľnícka služba je pozvánkou pre mladého človeka stráviť jeden rok v inej partnerskej organizácii a pracovať s ľuďmi ktorí sú z rôznych dôvodov marginalizovaní.

Slezská diakonie je členskou organizáciou EDYN-u už viac ako 10 rokov a hodnota partnerstva a spolupráce je v otvorenosti, dôvere a budovaní komunity. Komunita ktorá presahuje hranice krajín, času, priestoru a pocitu smútku a aj radosti.

Slezská diakonie hosťuje výročné zhromaždenie tento rok vo Vendryni v duchu témy - ako dobrovoľnícka služba môže položiť základný kameň pre nový životný štýl starostlivejšieho prístupu k stvoriteľskému dielu. Je našou cťou privítať 23 účastníkov zhromaždenia zo 14 rôznych krajín sveta!

Večer uvítacieho dňa po dlhej ceste účastníkov začal úvodným slovom Janky Adameovej prezidentky EDYn-u a Zuzany Filipkove, riaditeľky SD. Predstavenie účastníkov v malinkých skupinkách pokračovalo v "lámaní ľadov" a ku konca večera bola citeľná priateľská a vrúcna atmosféra.

Skupina dobrovoľníkov z Gruzínska, Španielska, Turecka a Nemecka služiacich v našich strediskách ( ktorá našla svoj domov u nás v septembri 2022 ) predstavila program interVIA a Českú republiku informatívnou a hravou formou ktorá vtiahla účastníkov hrou Bingo alebo gruzínskou hrou. 2 účastníci sa tešili z výhry v podobe po domácky vyrobeného ovocného čaju. Sladkým potešením boli slovné pozdravy od dobrovoľníkov formou listu adresované každému účastníkovi zhromaždenia a srdiečka z lineckého cesta upečené rukami našich dobrovoľníkov. Slová vďaky patria koordinátorke Katke ktorá podporovala dobrovoľníkov v príprave programu.

Druhý deň konferencie sa venoval správam z činnosti networku a popoludní sa začala séria workshopov k téme zhromaždenia ktorá bude pokračovať v stredu.

No person is island je názov popoludnia 9.11.2022 ktoré chce vyjadriť uznanie a vďaku za hodnotu partnerstva a spolupráce a oslavovať dosiahnuté spoločné úspechy, nakoľko dielo dobrovoľníckeho programu nie je výsledkom úspechu jedného človeka!

Všetci aktéri na ceste dobrovoľníka prerozprávajú vlastné príbehy o tom čo dobrovoľníckou službou dávali a získali. Poslankyňa Európskeho parlamentu, zástupca Európskej komisie a lobistka dobrovoľníctva sa podelia s praxou významu dialógu európskych inštitúcií a zástupcov občianskej spoločnosti pri spolutvorbe európskeho programu Európsky zbor solidarity. Zástupkyňa Národnej agentúry nastíni možné podpory aktivít a podporných mechanizmov programu Európskeho zboru solidarity ako zvládať dôsledky Covidu a vojny na Ukrajine. Idei ako pretaviť teóriu do praxe v programoch dobrovoľníckej služby si nájdu svoje miesto v 4 rôznych pracovných skupinách. Exkurzia v "Marlenke" a spoločná večera budú zavŕšením času spoločného zdieľania príbehov dobrovoľníckych programov a prehlbovania spolupráce.

Záverečná reflexia a dojmy zo zhromaždenia, priania do budúcnosti a požehnanie na cestu budú vyslaním do každodennosti vo svojich organizáciách s oslavnou nádejou na stretnutie v roku 2023.

Janka Adameová