19
květen
Loading Events

Rozhovor s pacientkou v nemocnici v době pandie, kdy nejsou umožněny návštěvy příbuzných a dobrovolníků, je opravdu výjimečným časem. Koordinátorka duchovní služby ve Slezské diakonii díky své pozici nemocniční kaplanky promlouvá s pacienty, přináší slova povzbuzení, pokoje a naděje, s některýma se modlí, čte nebo zpívá.

Na oddělení soc. lůžek v této době přináší také pozdravy od dobrovolníků Slezské diakonie, kteří tady působí.

Někteří pacienti si přejí vyluštit společně křížovku☺.