Duchovní konference Slezské diakonie na téma “Ovoce našeho vzdělávání”

Délka čtení: 1 min., 34 sec.
Duchovní konference Slezské diakonie na téma “Ovoce našeho vzdělávání”

S vděčností za setkání a sdílení! Sjeli se k nám lidé z různých stran, přednášející různých jazyků a národnosti, různých profilů, vskutku rozmanité společenství a krásná setkání.

Přednášející Attila Szpišák ze slovenského Komlóš v Maďarsku sdílel inspirace a také otázky ze života a služby v jejich diakonii. Své vystoupení zpestřil spontánním humorem. Kolega Václav Tomiczek se s námi podělil o konkrétní část přednášky pro studenty sociálních studií Ostravské univerzity, která byla pro nás příjemným a srozumitelným připomenutím si etických principů v práci. Jeden z dalších hostů, kterým byla také paní profesorka Libuša Radková z VŠ zdravotnictví a soc. práce ze Slovenska sdílela v bloku svědectví zkušenosti z dobrovolnické pomoci Ukrajincům na hranicích.

Paní ředitelka Zuzana Filipková připomněla krásné momenty vzdělávání (návštěvu místa vzniku SOS vesniček v Měchovicích), Biskup Slezské církve evangelické a. v. se zastavil u věty: “Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.” (Žalm 90,12) a přemýšlel nad tou moudrostí, která se v tom širém vesmíru nesoustředí sama na sebe, ale s pokorou se dívá k Tomu, který je za tím vším.

V závěru setkání paní zpěvačka (Lenka Kantorová) přála: Ať dobrý Bůh je stále s vámi. "On je dobrý. Ať nás proměňuje všude tam, kde jsme. Každý jsme vzácní. Jsem velmi povzbuzena z té konference: každý jsme jiní, a každý přinášíme své dary, které nám Pán Bůh dal.“ Ano, byl to takový „ohýnek“, u kterého jsme se mohli spolu s přáteli z Maďarska i odjinud společně zotavit.

S vděčností tým duchovní služby Slezské diakonie