29
listopad
Loading Events

Letošní podzimní Duchovní konference SD, která se konala ve středu 27. 11. 2019 v DVC v Českém Těšíně, byla rekordní v počtu přihlášených zaměstnanců. Sál naplnilo 135 účastníků, mezi kterými bylo osm vzácných hostů. Název konference zněl: „Co si počít s (ne) svobodou?“  Po úvodním pozdravu paní ředitelky a po duchovním zamyšlení s modlitbou bratra biskupa, účastníci ve dvojicích krátce reflektovali letošní 30.výročí sametové revoluce. Jako první přednášející promluvil vězeňský kaplan Ing. Jan Kočnar, který působí ve věznici Ostrava-Heřmanice už téměř dvacet let. Jeho host, dnes již bývalý vězeň, sdílel svou čerstvou zkušenost ohledně odpuštění části trestu a svou víru v Krista. Nemálo působivějším bylo představení diakonické komunitní služby pro mladé lidi z dětských domovů v „Domě na půli cesty“ ve Velkém Slavkově, na Slovensku, o které mluvili manželé Stano a Evka Gurkovi. Jeden z mladých lidí z jejich střediska se podělil o své svědectví ze života ve vězení a na svobodě. Písně a koledy významně dotvářeli příjemnou atmosféru celého dopoledne. Slova vděčnosti zazněly ve svědectvích zaměstnanců a také od bratra biskupa k zaměstnancům za jejich práci. Příjemná atmosféra přetrvala ještě dlouho v rozhovorech u oběda a při úklidu sálu.