Domov není jen místo, kde bydlíš, ale i místo, kde ti rozumějí.

Délka čtení: 1 min., 45 sec.
slavnostní přestřižení pásky

S radostí Vám sdělujeme, že jsme úspěšně dokončili rekonstrukci šesti pokojů a tří centrálních koupelen v domově pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce.

Cílem domova SAREPTA je naplňovat význam svého jména, a to přinášet požehnání těm, kteří potřebují pomoc, a pomoci se jim dostane.

S radostí Vám sdělujeme, že jsme úspěšně dokončili rekonstrukci šesti pokojů a tří centrálních koupelen v domově pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce. Tato náročná rekonstrukce probíhala téměř rok v plném provozu domova a bydlení seniorů, ale s úsilím a odhodláním našeho týmu jsme všechny stavební překážky a problémy zdárně ustáli a vyřešili. Jsme velmi hrdí na výsledky této práce, a tak vděčnost i radost z nově zrekonstruovaných a modernizovaných prostor jsme sdíleli na speciálním setkání / kavárně pod názvem "máme hotovo, půl je zrobeno". Pozvání na speciální kavárnu přijali obyvatelé a pracovníci domova, i pozvaní hosté, a to vedení Slezské diakonie v čele s paní ředitelkou Zuzanou Filipkovou a paní náměstkyni Romanou Bélovou, vedení obce Komorní Lhotka zastoupené místostarostou panem Jaroslavem Szromkem, za místní evangelický sbor pastor Vlastimil Ciesar.

Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je projekt podpořený z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí programu 013 310 Rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb, realizaci rekonstrukce provedla firma Haospol z Havířova. Toto je jen předstupněm záměru celkové rekonstrukce budovy, kterou se chystáme podstoupit v budoucnosti. Věříme, že všechny budoucí úpravy a vylepšení přinesou ještě více komfortu a pohodlí pro naše obyvatele.

Děkujeme Vám za Vaši trpělivost a podporu během tohoto náročného období a těšíme se na to, co nás čeká v budoucnu. "Hospodine, my však důvěřujeme tobě, naše budoucnost je ve tvých rukou." Žalm 31

 

Halina Pientoková

Fotogalerie