02
říjen
Loading Events

Konference k 30. výročí Slezské diakonie 

30. výročí Slezské diakonie je významným momentem v životě organizace. Jednou z aktivit provázejících toto výročí byla konference s názvem Diakonie v kontextu společenských výzev, která proběhla ve Sborovém centru Hutník v Třinci dne 2.10.2020.

Cílem konference bylo diskutovat roli křesťanské sociální práce v rámci společenských změn v České republice i v zahraničí a konference se také zaměřovala na téma jedinečnosti člověka, potřeby místních společenství a přinášení pozitivních změn do systému odborné sociální podpory. Konference s účastí cca 80 osob měla díky online přenosu dosah na stovky dalších lidí v České republice i v zahraničí. Zahraniční hosté, kteří se měli akce také zúčastnit, zůstali kvůli epidemiologickým opatřením ve svých zemích, ale řada z nich nám zaslala své video pozdravy nebo písemná přání, které nás velmi potěšily. Měli jsme velkou radost, že se konference osobně zúčastnili 3 zástupci vedení Diakonie Polsko, kteří jsou našimi dlouholetými partnery v diakonické službě.

Konferenci zahájila svým vstupem paní ředitelka Zuzana Filipková. Svou účastí nás povzbudili zástupci vedení Moravskoslezského kraje – náměstci hejtmana pan Jiří Navrátil a pan Lukáš Curylo, přidali se
k nim také zástupci vedení měst pan Zbyněk Pražák z Ostravy a pan Vít Slováček z Českého Těšína. Úvodní pozdravy zazněly z úst předsedy Dozorčí rady pana Adama Cieslara, biskupa SCEAV pana Tomáše Tyrlíka.
Na pozdravy navázaly odborné příspěvky pana Jiřího Jankovského z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a pana Petra Wiselky, vedoucího oblasti Frýdek-Místek, Třinec. Odborný konferenční program zakončila panelová diskuse na téma Co nás čeká v následujícím desetiletí?, kterou svými zajímavými vstupy obohatili 3 hosté působící dlouhodobě v sociální oblasti – pan Petr Matuška, paní Jaroslava Krömerová a pan Dan Žárský.

Třešinkou na diakonickém narozeninovém dortu pak bylo oceňování zaměstnanců Slezské diakonie, kteří se dlouhodobě a aktivně podílejí na rozvoji sociálních služeb ve Slezské diakonii. Oceněno bylo z rukou paní ředitelky a předsedy Dozorčí rady 17 zaměstnanců nominovaných vedoucími oblastí.

Celá konference byla ukončena uvedením nové publikace Slezské diakonie s názvem 30 PROMĚN, která je složena z 30 příběhů životních proměn našich stávajících nebo bývalých klientů. Publikace ukazuje na to, že pozitivní změna v životě je možná, pokud se pro ni člověk sám rozhodne a má k tomu odpovídající podporu. Příběhy životních proměn jsou právě tím, co dělá diakonii živou a smysluplnou. Již 30 let pracujeme ve Slezské diakonii s nadšením, poctivostí a odborností, aby se takové proměny mohly stávat skutečností a aby diakonie byla nositelem naděje a pozitivních změn v životech lidí i naší společnosti.