Děkujeme za setkání s paní Pavlou Golasowskou

Délka čtení: 26 sec.
Děkujeme za setkání s paní Pavlou Golasowskou

Děkujeme za setkání s paní Mgr. Bc. Pavlou Golasowskou, Dis., poslankyní Parlamentu ČR a náměstkyní primátorky pro úsek sociální prevence statutárního města Třinec.

Hovořily jsme společně o vizích pro další směřování služeb sociální prevence, o potřebách v regionu a možnostech spolupráce na místní i regionální úrovni. Jsme ve Slezské diakonii vděční za možnost zamýšlet se nad strategickými otázkami také se zástupci politické reprezentace na různých úrovních a za propojování subjektů pro podporu řešení směřujících ke zvyšování kvality života potřebných osob.