26
leden
Loading Events

Díky podpoře Města Nový Jičín v rámci projektu "Handicap, partnerství a sexualita" jsme v roce 2020 mohli vzdělávat pracovníky v sociálních službách v problematice "Sexuality osob s mentálním postižením", mohli jsme realizovat pravidelná skupinová supervizní setkávání pro naše pečující i jednotlivé služby, uspořádali jsme besedu pro rodiče a opatrovníky na dané téma, nabídli jsme a realizovali individuální supervize těm, kteří cítili potřebu sdílet své otázky a problémy, které řeší při každodenní péči o své blízké.

Děkujeme, podpory si vážíme.