10
červen
Loading Events

Slezská diakonie realizuje projekt z dotačního titulu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním: 

Barvy duše

Jako dlouholetí poskytovatelé sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním jsme došli k přesvědčení, že pokud chceme skutečně a plně reagovat na potřeby svých klientů, měli bychom je vidět v komplexních souvislostech v rámci komunity, ve které tito lidé žijí a budovat vztahové sítě mezi profesionály i lidmi obecně. Pochopit člověka, nikoli jen klienta, a provázet ho v jeho zotavování. Náš projekt je cílen na profesionály i laickou veřejnost.

 

 

 

 

 

 

Partnery projektu jsou: 

Střediska Slezské diakonie, která své služby poskytují lidem s duševním onemocněním, ať už formou pobytové, ambulantní nebo terénní sociální služby, Knihovna Třinec a Kavárna Pamoja.

V rámci projektových aktivit proběhne 20. června 2019 v sále Diakonického a vzdělávacího centra v Českém Těšíně:

Kulatý stůl - setkání odborníků z řad zdravotníků, pracovníků sociálních služeb v komunitě, pracovníků sociálního odboru města, pracovníků Úřadu práce a ostatních zainteresovaných subjektů, které o spolupráci projeví zájem. Ochrana práv klienta není a nemůže být záležitostí jednoho resortu, byť by sám o sobě pracoval na špičkové úrovni, je založena na spolupráci.

Hlavní hosté kulatého stolu: 

  • Ph.Dr. Ivana Strossová, klinická psycholožka, předsedkyně sdružení Fokus - Opava, z. s. 
  • MUDr. Viliam Kušnír, vedoucí lékař stacionární péče Psychiatrické nemocnice Opava

Akce je podpořena z dotací Moravskoslezského kraje