Adventní přání koordinátorky duchovní služby Slezské diakonie

Délka čtení: 41 sec.
Adventní přání koordinátorky duchovní služby, paní Miriam Szőkeové

Navzdory nelehkým situacím v blízkém i ve vzdáleném okolí a ve světě, ať prožijeme dny adventního období v pokoji, v radosti a v naději, že Bůh o nás ví, že On přišel a přichází.

Navzdory nelehkým situacím v blízkém i ve vzdáleném okolí a ve světě, ať prožijeme dny adventního období v pokoji, v radosti a v naději, že Bůh o nás ví, že On přišel a přichází. "Hle přichází k tobě tvůj král, spravedlivý.."(Zach 9,9b).
A pokud se rozhodneme letos použít adventní kalendář (třeba umístěný na dveřích - jako symbol toho, že Ježíš stojí u dveří našeho srdce), ať nalezneme v každém dni do Vánoc nějaké malé a příjemné překvapení, či povzbuzení, nebo inspiraci ke čtení biblického příběhu, veršíku, či k modlitbě.

Miriam Szőkeová
koordinátorka duchovní služby ve SD