Naše motto: Přinášíme světlo do života potřebným

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot. 

Základní hodnoty Slezské diakonie jsou jejím základním prvkem a vyjadřují její identitu.
Každá hodnota je nezaměnitelná a důležitá. 
 

Základní hodnoty, na kterých stavíme:

  • Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život
  • Člověk jako jedinečné Boží stvoření
  • Osobní přístup
  • Láskyplné vztahy
  • Respekt
  • Odpovědnost
  • Osobní růst
  • Týmová spolupráce
  • Transparentnost

 

AktualityDiakonické a vzdělávací centrum

Projekt k 30. výročí činnosti Slezské diakonie chce poukázat na pozitivní změny v životech současných nebo bývalých klientů. 

 

Naše příběhy