Kdo stojí za vznikem Slezské diakonie, která stojí a funguje na křesťanských hodnotách, a kdo řídí organizaci s tisícem zaměstnanců dnes?

V roce 1990 se dnes již emeritní ředitel Ing. Česlav Santarius, který v pozici působil 20 let, rozhodl navázat na činnost svého otce, evangelického pastora Vladislava Santariuse, a zkvalitňovat a podporovat život lidí, kteří se ocitli v sociální nouzi. V roce 2010 převzala vedení Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., která působila do této doby v pozici náměstkyně pro sociální práci a dobře znala prostředí organizace a poskytované sociální služby. 

Jak se vyvíjela zaměstnanost ve Slezské diakonii?

Začátky fungování organizace byly spojeny s nadšenými jednotlivci. V roce 1992 s rozjezdem prvního střediska Betanie byli přijati první zaměstnanci do přímé péče. V roce 1993 měla Slezská diakonie 26 zaměstnanců. V roce 2003 již jich bylo 310. Jejich počet každoročně vzrůstal, stejně tak, jak se zvyšoval počet sociálních služeb. Dnes již je nás kolem 1000 v rámci  pestré palety pracovních pozic, ale největší část z nás je v péči o klienty sociálních služeb.

V čem lze spatřovat vývoj personální práce?

Personální procesy - plánování, nábor, výběr, zapracování, hodnocení a rozvoj zaměstnanců se vyvíjely s růstem organizace. Do roku 2018 fungovaly nikoliv jako proces, ale jako metodické doporučení personálního oddělení s individuální odpovědností vedoucích zaměstnanců. Byť i přesto byly vybrané postupy formalizovány. Po roce 2018 hovoříme v plném slova smyslu o procesech, které jsou řízené a organizované personálním oddělením a zaručují všem zaměstnancům stejný přístup v oblasti náboru, výběru, zapracování a hodnocení, ze strany jejich vedoucích zaměstnanců při zachování vlastní autonomie vedení lidí.

Největší personální milníky v uplynulých letech:

 • Oblast náboru lidí - od situace, vysokého zájmu až po situaci, kdy uchazeče o práci je nutné cíleně oslovovat a to atraktivnosti nejen pracovního místa, ale organizace jako takové, ve smyslu její značky.  Komunikačním a informačním zdrojem je dnes odkaz Kariéra na webových stránkách a také kariérový facebook. 
 • Využití IT technologií v personální práci - v roce 2002 byla pořízena základní verze personálního programu, v roce 2013  nový program, který zavedl on-line komunikaci vedoucích zaměstnanců se mzdovým a personálním oddělením. V roce 2019 byly uvedeny do používání biometrická pera a on-line aplikace Hodnocení zaměstnanců.
 • Péče o zaměstnance - s růstem organizace rostly také možnosti v oblasti benefitů. 
 • Několik let byly organizovány velké akce pro zaměstnance Zahradní slavnost a Novoroční setkání. V roce 2012 byly nahrazeny oslavou pracovních jubileí zaměstnanců - 10, 20, 25let trvání pracovního poměru. 
 • Od roku 2010 funguje sociální program, který pomáhá řešit osobní nepříznivé situace zaměstnanců. 
 • Kontinuálně se řeší slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců
 • Komunikuje se spokojenost zaměstnanců tzv. zaměstnanecká značka.
 • Systém vzácných zaměstnanců fungoval v letech 2014 - 2016, a oceňoval individuálním dopisem ty nejlepší zaměstnance. Letos se na základě požadavku zaměstnanců k systému vracíme. 
 • V roce 2019 se začínáme zabývat age managementem. 
 • Personální partneři ve službách - v roce 2018 začali fungovat  v souvislosti s personálními procesy, v jednotlivých oblastech SD personální partneři, kteří jsou kompetentní pro poradenství a podporu v personálních otázkách všem zaměstnancům dané oblasti zejména však vedoucím zaměstnancům.
 • Spolupráce se školami - smluvní zajištění spolupráce, realizace stáží, kariérových dnů, zvyšování statusu profesí v sociálních službách, vedení absolventských a diplomových prací apod. 

Největší přání?!

Všem našim klientům přejeme, a budeme se snažit vybírat do našich sociálních služeb, zaměstnance, kteří vnímají podporu člověku jako součást svého životního poslání. Jejich přístup by měl zrcadlit hodnoty organizace, velkou profesionalitu a srdce pro sociální službu. Současně přejeme všem našim zaměstnancům, aby jejich práce byla společensky ceněna a uznávána jako práce, která vyžaduje osobní i profesní zralost. Děkujeme všem zaměstnancům, že jsou s námi ve Slezské diakonii a přejeme jim hojnost Božího požehnání!