Setkání s bývalými kolegy, kteří odešli do starobního důchodu

Bylo nám ctí a velkým potěšením strávit pohodové dopoledne s bývalými zaměstnanci, kteří jsou již dnes ve starobním důchodu. Jsme jim vděčni za jejich práci, díky které i oni naplňovali poslání naší organizace, a také za soustavný zájem o dění ve Slezské diakonii. 

Celé setkání bylo velmi příjemné, vzpomínkové, ale také jsme se zabývali současností a budoucností Slezské diakonie. Byl to čas se ohlédnout zpět i si říci, že 30 let naší organizace je spojeno s Boží přízní a poctivou práci lidí pro naše uživatele, ať už v přímé či nepřímé péči.

Přejeme všem našim bývalým kolegům i jejich rodinám pevné zdraví a hojnost Božího požehnání, a také se již znovu těšíme na další setkání s nimi.