Naše motto: Přinášíme světlo do života potřebným

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot. 

Základní hodnoty Slezské diakonie jsou jejím základním prvkem a vyjadřují její identitu.
Každá hodnota je nezaměnitelná a důležitá. 
 

Základní hodnoty, na kterých stavíme:

  • Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život
  • Člověk jako jedinečné Boží stvoření
  • Osobní přístup
  • Láskyplné vztahy
  • Respekt
  • Odpovědnost
  • Osobní růst
  • Týmová spolupráce
  • Transparentnost

 

AktualityEvangelický kostel Na Nivách, Český Těšín

Koncert pro všechny příznivce Slezské diakonie k výročí 30 let působení naší organizace.


KASS Střelnice, Český Těšín

Konference při příležitosti 30 let Slezské diakonie. 


Diakonické a vzdělávací centrum Slezské diakonie

Výstava fotografií jako dílčí výstup spolupráce
s Albrechtovou střední školou v rámci projektu 30 PROMĚN. 


Diakonické a vzdělávací centrum Slezské diakonie

Setkání s bývalými zaměstnanci Slezské diakonie, kteří odešli do starobního důchodu. 


evangelický kostel Na Nivách, Český Těšín

Přibližně počtem 200 účastníků se 7. ledna 2020 naplnil evangelický kostel pracovníky, klienty a příznivci Slezské diakonie.


Těšínské divadlo

Poděkování dobrovolníkům
Slezské diakonie působícím na území města Český Těšín v Těšínském divadle. 

 

Naše příběhy