ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství

Poradna Elpis Třinec poskytuje pomoc, podporu a individuální provázení obětem domácího násilí, týrání a zneužívání a osobám s problémy v mezilidských vztazích a rodinných krizích ve věku od 16 let. Poradenství je bezplatné a anonymní.