Sprchové lůžko pro klienty

Dne 10. února 2018 se v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovice konala během akce ČEZ City Cross Sprint ve spolupráci s Nadací ČEZ finanční sbírka, která podpořila jedno ze středisek Slezské Diakonie - SILOE Ostrava, centrum denních služeb, odlehčovací služby a domov se zvláštním režimem.

Každý z účastníků se mohl zapojit do sbírky tím, že si na připraveném běžkařském trenažeru zajel danou trasu.

Díky Vám, kteří jste se rozhodli v rámci City Cross Sprint pomáhat pohybem, jsme pro naše středisko Slezské diakonie SILOE Ostrava získali finanční šek v hodnotě 40 200 Kč na pořízení sprchového lůžka pro klienty, které výrazně pomůže při hygieně imobilních seniorů.

Děkujeme Vám a také Nadaci ČEZ!


Návštěva dětí domova seniorů

Navštívily nás děti ze základní školy Horymírova v Ostravě, kdy měly za úkol se svou babičkou či dědečkem vymyslet nějaký oblíbený recept. V našem Domově pak pekli spolu se seniory a napsali jim také jídelníček.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sbírka „retro“ nábytku a drobných dekorací

Středisko SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem pro osoby s poruchami paměti, pořádá sbírku „retro“ nábytku a drobných dekorací (obrázek, fotografie, náčiní do kuchyně, hrníčky, starý funkční gramofon atd.).
Pro naše klienty chceme vytvořit tzv. Vzpomínkový pokoj vybavený předměty z jejich mládí. Máte-li tedy doma kusy starého nábytku či jiných věcí, které nepotřebujete a chtěli byste je našemu středisku věnovat, kontaktujte nás nebo přímo zasílejte fotografie předmětů na:


Bc. Marta Machová (vedoucí střediska)733 142 425; siloe@slezskadiaonie.cz


Za Vaši spolupráci předem děkujeme!

 

 

 Společné vaření dětí a seniorů v SILOE Ostrava

Slezská diakonie středisko SILOE Ostrava se opět v letošním roce zapojilo do Reminiscenčních aktivit, které spolu s Magistrátem města Ostravy již realizujeme šestým rokem. Tentokrát na téma „ Jídlo“. Klienty sociálních služeb jsou lidé s poruchami paměti. Již od ledna probíhá společné vaření (nejoblíbenější jsou bramborové placky, nebo brambory s mlékem). Také jsme, po loňském úspěšném projektu „ Děti čtou seniorům“ znovu navázali spolupráci s blízkou základní školou. 25. 5. nás navštívilo 16 dětí z 3. A. spolu se svou paní učitelkou. Připravili si pro naše klienty překvapení v podobě Kuchařky našich babiček a dědečků (děti měly za úkol se svou babičkou nebo dědečkem sepsat nějaký oblíbený rodinný recept) a také nám upekly pár svých oblíbených dobrot.

Bylo to moc příjemně strávené odpoledne. Velký dík patří paní učitelce i všem dědem. Těšíme se na další spolupráci.

Za středisko SILOE Ostrava Marta Machová

 

 

 

 

 

 

 

 


Nezapomenutelná knížka, aneb v Ostravě čtou děti seniorům

Středisko SILOE Ostrava se již tradičně aktivně zapojilo do realizace již v pořadí 5. projektu napříč sociálními službami pro seniory v Ostravě.Pilotní projekt se zrodil právě u nás ve Slezské diakonii, před pěti lety ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí a doktorkou Hanou Janečkovou (zakladatelkou reminiscenčních metod v České republice). Cílem je vzájemná podpora rodinných pečujících v komunikaci s lidmi s demencí a získání zajímavých podnětů pro samotné pracovníky. Cílem je, aby pracovník „znal“ své klienty. Podařilo se nám ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy oslovit i jiné organizace. 

V  letošním jubilejním roce jsme navázali spolupráci také s Městskou knihovnou v Ostravě. 3.10. nás navštívily děti z 5 třídy ZŠ Horymírova v Ostravě Zábřehu. Přečetly seniorům ukázky ze svých oblíbených knížek. Akce se moc líbila oběma stranám a již nyní zvažujeme další možné společné setkávání. Během října přijdou představit své oblíbené knížky také děti z 3 třídy ZŠ Horymírova.

Výstupem pak bude vytvoření společného Almanachu, který bude slavnostně představen pod záštitou náměstka primátora města Ostravy 1. 12. 2016 v prostorách Městské knihovny.

Marta Machová
vedoucí střediska

 

Den se sociálním pracovníkem

V rámci akce Den se sociálním pracovníkem měly studentky Základní školy MUDr. Emílie Lukášové v pátek 7.10. příležitost blíže se seznámit s touto profesí na středisku Slezské diakonie SILOE Ostrava, kde se jim věnovala sociální pracovnice domova se zvláštním režimem. Jak člověk s demencí vnímá svět? Co vše lze udělat pro to, aby se lidé v domově cítili co nejlépe? Proč je kladem velký důraz na spolupráci s rodinou? Co vše konkrétně obnáší práce sociálního pracovníka v této službě a jaký je rozdíl mezi prací sociálního pracovníka, pečovatele a zdravotního asistenta? Studentky měly možnost získat odpovědi na tyto otázky, ale také přijaly milé pozvání od paní, která s nimi sdílela svůj příběh, mohly společně tvořit věneček z šípků a hlouběji získat náhled na tuto, dle svých slov, zodpovědnou, ale také krásnou práci.