Vnoučata na přání

„Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.“ Matka Tereza
Někteří lidé důchodového věku mají štěstí, že za nimi často dochází rodina, hlavně vnuci, kteří jim dělají největší radost. Bohužel ne všichni mají takovéto požehnání. Proto je zde nová dobrovolnická činnost Vnoučata na přání. Jako první vnučka na přání je paní Lenka, která je učitelkou flamenca, která dorazila do střediska Slezské diakonie SILOE Ostrava. Jaké to bylo a co taková dobrovolná činnost obsahuje, si můžete poslechnout v příloze na konci článku. Pokud budete mít zájem a budete chtít někomu udělat radost, můžete se Vnukem na přání stát i Vy.

Rozhovor a paní Lenkou ZDE
Odkaz na stránky Českého Rozhlasu ZDE
Odkaz na Facebookový článek ZDE
Sprchové lůžko pro klienty

Dne 10. února 2018 se v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovice konala během akce ČEZ City Cross Sprint ve spolupráci s Nadací ČEZ finanční sbírka, která podpořila jedno ze středisek Slezské Diakonie - SILOE Ostrava, centrum denních služeb, odlehčovací služby a domov se zvláštním režimem.

Každý z účastníků se mohl zapojit do sbírky tím, že si na připraveném běžkařském trenažeru zajel danou trasu.

Díky Vám, kteří jste se rozhodli v rámci City Cross Sprint pomáhat pohybem, jsme pro naše středisko Slezské diakonie SILOE Ostrava získali finanční šek v hodnotě 40 200 Kč na pořízení sprchového lůžka pro klienty, které výrazně pomůže při hygieně imobilních seniorů.

Děkujeme Vám a také Nadaci ČEZ!


Návštěva dětí domova seniorů

Navštívily nás děti ze základní školy Horymírova v Ostravě, kdy měly za úkol se svou babičkou či dědečkem vymyslet nějaký oblíbený recept. V našem Domově pak pekli spolu se seniory a napsali jim také jídelníček.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sbírka „retro“ nábytku a drobných dekorací

Středisko SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem pro osoby s poruchami paměti, pořádá sbírku „retro“ nábytku a drobných dekorací (obrázek, fotografie, náčiní do kuchyně, hrníčky, starý funkční gramofon atd.).
Pro naše klienty chceme vytvořit tzv. Vzpomínkový pokoj vybavený předměty z jejich mládí. Máte-li tedy doma kusy starého nábytku či jiných věcí, které nepotřebujete a chtěli byste je našemu středisku věnovat, kontaktujte nás nebo přímo zasílejte fotografie předmětů na:


Bc. Marta Machová (vedoucí střediska)733 142 425; siloe@slezskadiaonie.cz


Za Vaši spolupráci předem děkujeme!

 

 

 Společné vaření dětí a seniorů v SILOE Ostrava

Slezská diakonie středisko SILOE Ostrava se opět v letošním roce zapojilo do Reminiscenčních aktivit, které spolu s Magistrátem města Ostravy již realizujeme šestým rokem. Tentokrát na téma „ Jídlo“. Klienty sociálních služeb jsou lidé s poruchami paměti. Již od ledna probíhá společné vaření (nejoblíbenější jsou bramborové placky, nebo brambory s mlékem). Také jsme, po loňském úspěšném projektu „ Děti čtou seniorům“ znovu navázali spolupráci s blízkou základní školou. 25. 5. nás navštívilo 16 dětí z 3. A. spolu se svou paní učitelkou. Připravili si pro naše klienty překvapení v podobě Kuchařky našich babiček a dědečků (děti měly za úkol se svou babičkou nebo dědečkem sepsat nějaký oblíbený rodinný recept) a také nám upekly pár svých oblíbených dobrot.

Bylo to moc příjemně strávené odpoledne. Velký dík patří paní učitelce i všem dědem. Těšíme se na další spolupráci.

Za středisko SILOE Ostrava Marta Machová

 

 

 

 

 

 

 

 


Nezapomenutelná knížka, aneb v Ostravě čtou děti seniorům

Středisko SILOE Ostrava se již tradičně aktivně zapojilo do realizace již v pořadí 5. projektu napříč sociálními službami pro seniory v Ostravě.Pilotní projekt se zrodil právě u nás ve Slezské diakonii, před pěti lety ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí a doktorkou Hanou Janečkovou (zakladatelkou reminiscenčních metod v České republice). Cílem je vzájemná podpora rodinných pečujících v komunikaci s lidmi s demencí a získání zajímavých podnětů pro samotné pracovníky. Cílem je, aby pracovník „znal“ své klienty. Podařilo se nám ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy oslovit i jiné organizace. 

V  letošním jubilejním roce jsme navázali spolupráci také s Městskou knihovnou v Ostravě. 3.10. nás navštívily děti z 5 třídy ZŠ Horymírova v Ostravě Zábřehu. Přečetly seniorům ukázky ze svých oblíbených knížek. Akce se moc líbila oběma stranám a již nyní zvažujeme další možné společné setkávání. Během října přijdou představit své oblíbené knížky také děti z 3 třídy ZŠ Horymírova.

Výstupem pak bude vytvoření společného Almanachu, který bude slavnostně představen pod záštitou náměstka primátora města Ostravy 1. 12. 2016 v prostorách Městské knihovny.

Marta Machová
vedoucí střediska

 

Den se sociálním pracovníkem

V rámci akce Den se sociálním pracovníkem měly studentky Základní školy MUDr. Emílie Lukášové v pátek 7.10. příležitost blíže se seznámit s touto profesí na středisku Slezské diakonie SILOE Ostrava, kde se jim věnovala sociální pracovnice domova se zvláštním režimem. Jak člověk s demencí vnímá svět? Co vše lze udělat pro to, aby se lidé v domově cítili co nejlépe? Proč je kladem velký důraz na spolupráci s rodinou? Co vše konkrétně obnáší práce sociálního pracovníka v této službě a jaký je rozdíl mezi prací sociálního pracovníka, pečovatele a zdravotního asistenta? Studentky měly možnost získat odpovědi na tyto otázky, ale také přijaly milé pozvání od paní, která s nimi sdílela svůj příběh, mohly společně tvořit věneček z šípků a hlouběji získat náhled na tuto, dle svých slov, zodpovědnou, ale také krásnou práci.