Den se Hyundai

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 bylo v našem domově velmi živo, přijeli k nám zaměstnanci firmy Hyundai v Nošovicích v rámci dobrovolnického dne. Už jsme se taky na ně těšili i na připravený program ve stylu „mini olympiády“. Po krátkém seznámení, se rychle rozdělit do skupin a mohli jsme začít soutěžit, a že bylo v čem. Úkoly byly velmi pestré, např. určit polohu měst na mapě České republiky, procvičit čich a uhádnout název koření, zavzpomínat a přiřadit známé hlášky k filmu a pohádce, dle obrázku dokončit česká přísloví. U posledního úkolu jsme se všichni obzvláště zasmáli. Jeden ze skupiny měl na uších sluchátka a poslouchal zpěv Karla Gotta a druhý měl za úkol vyslovovat předem připravená slova a osoba se sluchátky měla odezírat ze rtů. Vítězná skupinka a nejaktivnější člen každé skupiny obdržel hodnotné ceny a všichni účastníci sladkou odměnu. Poté následovalo grilování klobás a jako zlatý hřeb odpoledne byl zpěvák s kytarou a zpívání lidových a country písní. Senioři se připojovali ke zpěvu a odcházeli s radostí a úsměvem na rtech, však jak píše Pierre de Coubertin „Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas. Základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře.“ Připravený a zrealizovaný program, přístup dobrovolníků, věnovaný čas a úsměv zanechaly příjemné, milé a srdečné ohlasy, a ještě dlouho budeme vzpomínat na toto čtvrteční vydařené odpoledne.

DĚKUJEME a těšíme se zase příště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skvělý vztah se nehledá, skvělý vztah se dlouhodobě buduje.

Velký význam na poskytovanou péči o seniora má vztah, který se postupně vytváří mezi pracovníkem a klientem. Takový vztah mezi pečovatelem a seniorem by měl být založený na vzájemné úctě a respektu. Senior se z důvodů omezené mobility, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti, dostává do role závislé na pomoci svého okolí. Většina seniorů novou roli klienta v pobytové službě těžce přijímá, proto je tak důležitá podpora a pochopení ze strany pracovníků přímé péče.

Mnohdy seniorům rozjasní mysl jejich vzpomínky a rádi je s námi sdílejí. Dovolte mi, abych jednu vzpomínku naší klientky sdílela i já s vámi.

„Je to již mnoho let, ale přitom mi to připadá, jako by to bylo včera. Když zavřu oči, slyším šumění karibského moře a harmoniku, která hraje písně Guatanáma.  Ještě dnes cítím, jak mě ty vlny hřejí a v tom se ke mně někdo blíží, začínám se bát. Přede mnou najednou z vln vystoupí muž velký a silný, a hlavně celý černý. Blíží se ke mně a s přátelským úsměvem mi něco podává. Strašně mě vylekal, ale po chvíli mě strach přejde, když vidím, že mi podává krásnou a velkou mušli.“

„Procestovala jsem hodně zemí…“ rozpovídá se paní Hellerová a pokračuje ve vzpomínkách. „Byla jsem na Islandu, v Řecku, Itálii, Indii, Francii, Egyptě, kde jsem se plavila po Nilu a navštívila pyramidy. Těch zemí a zážitků bylo mnoho. Učila jsem se anglicky, abych se domluvila a vždy mě zajímalo, jak lidé jinde žijí, jejich kultura a zvyky. Nejhlubší vzpomínky však ve mně nechala Kuba, kde jsem byla měsíc. Kubu mi podrobně ukázala delegátka Glórie, se kterou jsem poznala krásu Kuby, ale i její bídu a strach z Fidéla Castra. Po příletu na Kubu nás ubytovali v jednom z diplomatických hotelů HAVANA LIBRA. Z balkonu jsem se dívala na západ slunce a byla jsem vždy uchvácená, jak se ta velká koule zvedá z moře. Jednoho velmi horkého dne jsme navštívili i krokodýlí farmu. Nic takového jsem doposud neviděla, musela jsem si tu potvoru vyfotit a tak jsem vytáhla fotoaparát a zaměřila na jednoho z krokodýlů, ale nečekaně otevřel svou obrovskou tlamu se všemi těmi zuby a mě málem vypadl fotoaparát z toho šoku.“

Ocitáme se v našem příběhu zpět v pokoji paní Hellerové, držíme se za ruku a posloucháme spolu Kubánské rytmy, které se jí snažím pouštět. Svůj příběh paní Hellerová zakončí slovy: „ …s Glórií jsem toho opravdu poznala hodně, ochutnala místní kuchyni, i samozřejmě jejich nápoje, ale ať se mě kdokoliv vždy zeptal, kde se mi nejvíce líbilo, tak jsem musela odpovědět, že nejkrásněji je doma. Tady máme vše, čtyři roční období, roviny i hory a hlavně domov. A mým domovem je dnes Sarepta v Komorní Lhotce.“

Jsem moc ráda, že jako pracovník přímé péče, mohu být součástí života, tak vzácných lidí, jako je paní Hellerová. Základem péče o seniory je i znalost životního příběhu každého klienta, což nám pomáhá porozumět, jak člověk žil a umožňuje nám to vytvářet si vzájemný vztah s klientem, poskytovat individuální péči zaměřenou na konkrétní potřeby, podporovat klienta na základě jeho zvyků a rituálů. Zároveň podporovat pocit jeho osobní důležitosti a snadněji tak porozumět jeho chování.

Vzpomínky zapsala Hana Jendřišáková, pracovnice přímé péče domova SAREPTA Komorní Lhotka

Dobré vztahy se jen tak nestanou. Potřebují čas, vyžadují úsilí, přináší respekt, jsou obohaceny důvěrou a odměněny láskou.


Kavárna U Lidušky hledá právě tebe!

V dnešní uspěchané době je čas velkou vzácností, ještě vzácnější je čas, který darujeme někomu druhému. A proto je tady výzva pro všechny, kteří pomohou zpříjemnit jedno odpoledne v měsíci seniorům v domově pro seniory SAREPTA Kamorní Lhotka. Pouze jedno odpoledne (max. cca 3 hodiny) - přijďte si popovídat, podat kávu či čaj, zastavit se, zavzpomínat a posedět. Neměj obavy, nebudeš zde sám! Nová příležitost udělat vše v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A proto neváhej a ozvi se!

Helena Volná  553 701 556; 739 525 260


„Porozumění a láska vykouzlí z každého místa domov“                                                                                                                                                                                      

Vážení a milí čtenáři, rok se s rokem sešel, čas velmi rychle uběhl a my jsme směle vykročili do dalšího roku života našeho domova. Přijměte proto malé nahlédnutí, jak náš domov žije rozmanitý život. V domově se setkávají životy našich seniorů, nás pracovníků, ale rovněž všech příchozích – vás, blízkých příbuzných, dobrovolníků, stážistů a lidí, kteří přichází navštívit obyvatele domova.

Velmi nám záleží na spokojenosti našich seniorů. Usilujeme vnímat potřeby všech, pomáháme a pečujeme, snažíme o zpříjemnění každého dne – máme pravidelné aktivity, zveme zajímavé hosty, pořádáme různá poutavá setkání, pořád na něčem pracujeme.

V průběhu roku také stále něco opravujeme (kape voda, nefungují odpady aj.), podali jsme několik projektových žádostí (nákup zvedáku, financování rekonstrukce, vzdělávání pracovníků). Ve vylepšování a změnách chceme pokračovat, vše však záleží na podpořených projektech a taky získaných financích.

Velké poděkování patří všem pracovníkům, za jejich úsilí a péči, pracují s vysokým nasazením, porozuměním a láskou.

Děkuji seniorům a rodinám za spolupráci, vstřícnost a srozumění. Poděkování směřuje ke spolupracujícím subjektům, podporovatelům a sponzorům. V neposlední řadě děkuji rovněž dobrovolníkům z řad církve i veřejnosti.

S poděkováním za Vaše úsilí a podporu, přejeme sobě i Vám plnou náruč pokoje, světlo naděje a požehnání.

Halina Pientoková, vedoucí domova


Dobrovolnice Alicia ve středisku SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory Slezské diakonie

Buenos días! Hola! Jmenuji se Alicia Tomé Romero. Přijela jsem ze Španělska v září na roční pobyt poté, co jsem na studentském programu Erasmus v Maďarsku potkala dobrovolníka mezinárodního dobrovolnického programu IVS. Docela mě dobrovolnictví zaujalo, a protože jsem chtěla po bakalářském studiu získat nové zkušeností, do programu jsem se také přihlásila. Miluji cestování a střední Evropa se zdála jako dobrý výchozí bod.

Po překonání vzdálenosti 2 826 km se člověk ocitl v jiném světě, kde je úplně odlišný průběh dne. Tak například oběd je zde v době snídaně, a když chci večer něco podniknout, všichni už jsou unavení a jdou spát. Nevím, jak to dělají Češi, aby zvládli toto pochmurné období? Ve Španělsku to neustále žije. Zima nezima, na ulicích je pořád rušno.

Na co jsem se těšila tady v Česku je sníh! A taky jsme si ho s ostatními dobrovolníky, kteří jsou ubytování v Komorní Lhotce v bývalém domku pro seniory Betania, parádně užili a udělali jsme si nádherný výšlap na Prašivou. Vtipné je, že aktuálně je více sněhu ve Španělsku J

Co se mi líbí na Komorní Lhotce, je krásná příroda a prostředí. Je tady fajn bar „Papiyrzok“, kde s ostatními dobrovolníky zajdeme. Také často jezdíme do města a zkušeností s místní dopravou jsou pro cizince bohužel nemilé. Chodit v noci pěšky lipovou alejí, obzvlášť ve větrných dnech, je pořádný adrenalin.

To hlavní proč jsme my dobrovolníci tady, je pomáhat a něčemu se naučit. Já osobně se zapojují do života v domově pro seniory SAREPTA, kde se snažím obyvatelům zpříjemnit čas, společně něco tvoříme, cvičíme… Protože mám umělecké nadání, realizovala jsem projekt podzim v Komorní Lhotce a projekt kresby retro obrázků obyvatel. Jsem ráda, že se můžeme navzájem podporovat a projevovat si zájem a lásku.

A co se týče plánu do budoucna? Určitě hodně cestování. Za těch pár měsíců, co jsem tady, jsem toho stihla poměrně hodně. Návštěva Osvětimi, výlet do Gdaňska a Oslo, pravidelně jezdím do Prahy, Vánoce jsem strávila v Krakově a Silvestra v Brně. Koncem ledna mám naplánovanou cestu do Maďarska a chtěla bych zajet do Dánska, Rumunska a Bulharska.

Pokud budeme mít to štěstí a potkáme se někde na zastávce nebo na ulici, určitě si ráda popovídám, ale pozor česky jen základy a spíše více rozumím, anglicky se domluvíme vždy. Nakonec bych chtěla jménem všech dobrovolníků žijících v Komorní Lhotce poděkovat všem dobrým lidem, kteří nám pomohli se zde aklimatizovat! Gracias!

        Zahraniční dobrovolnice Alicia

domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prosinec 2017 u nás v domově

ADVENT, VÁNOCE, KONEC ROKU

1.12. Výroba adventních věnců v 14:00h

Každý účastník se mohl podílet na výrobě adventního věnce, který byl postupně rozsvěcován na společných akcích. Rovněž byla možnost výroby vlastního adventního věnce.

 

6.12. Společné zdobení vánočního stromku v jídelně v 10:00h

Společně, a přitom každý osobně, jsme zdobili vánoční strom.

 

6.12. Mikulášská párty v 14:00h

Společné posezení zpestřené scénkami Datyňského amatérského divadla, zpěvem koled dívčího tria BIK, společnými koledami a překvapením v podobě gratulace k narozeninám zahraniční dobrovolnice Alicie formou velkého dortu s prskavkami. Sladký dort a káva byly pro každého účastníka a mezitím přišel i Mikuláš s andělem. Rozdávání malých dárků provázely zpívané písničky či recitované básně smělých posluchačů. 

 

8.12. Pobožnost s vystoupením mládeže církevního sboru SCEAV Třanovice, 14:30h

 

11.12. Vánoční Kavárnička v 14:30h, Host paní harmonikářka

Oblíbená kavárnička zpestřená vystoupením paní harmonikářky. Servírky byly tematicky oděny do andělského a k tomu krásná výzdoba udělaly pěknou atmosféru.

 

14.12. Vystoupení pěveckého souboru Godulan-Ropica v 16:00h

Vystoupení místního souboru, který zazpíval koledy, hlavně v polském jazyce. Na závěr přání pro všechny a lámání oplatkem se všemi zúčastněnými.

 

15.12. Posezení u vánočního stromku v 9:00h

Vystoupení dětí (Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza Gnojnik), které zazpívaly netradiční polské koledy a písně. Na závěr vystoupení darování přáníček vyrobené žáky. Po vystoupení měly připravené povídání o vánocích naše dobrovolnice z Hnojníka, donesly také ochutnávku cukroví.

 

16.12. Pobožnost s vystoupením smíšeného pěveckého sboru církevního sboru SCEAV Komorní Lhotka, 14:30h

 

18.12. Vánoční canisterapie v 9:00h

Pejsci svátečně ozdobení mašlemi chodili navštěvovat klienty na pokojích.

 

19.12. Vystoupení děti ze ZŠ, MŠ KL v 10:00h

Jako tradičně nás před Vánocemi přišly navštívit děti (Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka) s vánočním programem a přáním paní ředitelky školy.

 

21.12: Vánoční setkání v 15:00h

Pozdrav místního faráře a modlitba

Hudební vystoupení (instrumentální koledy, zpěv – M. Firla a spol.)

Přednes básní p. Wicherkové – Lidka Prokopová

Společné zpívání koled

Prezentace – Vánoce ve Španělsku (Alicia)

Vánoční zamýšlení a pozdrav p. vedoucí H. Pientoková

 

29.12: Hudební vystoupení v 15:00h

Vystoupení dětí a hudebníků církevního sboru ASD Komorní Lhotka. Děti zpívaly a hrály na hudební nástroje. Během programu se kolem nás linula empatie, procítěnost a dojetí. 

 

Vánoční dílničky od 9:00h

15.11: Vánoční tvoření - Výroba vánoční a zimní dekorace domova.

22.11: Vánoční tvoření - Výroba vánoční a zimní dekorace domova.

29.11: Výroba vánočních přání- Výroba přání podle předloh dobrovolnice Alicie. Každý si mohl přání vzít a někomu věnovat.

4.12: Vánoční pečení - Linecké cukroví

13.12: Vánoční pečení - sádlové cukroví, linecké hrudky s čokoládou

Společně napečené cukroví jsme ochutnávali na vánočních setkáních, všem velmi chutnalo.

 

Duchovní péče:

12.12: Evangelická bohoslužba se zpovědí (na pokojích obyvatel, v obývacím pokoji) v 8:30 hodin

14.12: Katolická mše se zpovědí (na pokojích, v obývacím pokoji) v 9:00 hodin

 


Nový videospot SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory Slezské diakonie


 

SDÍLENÁ RADOST JE DVOJNÁSOBNÁ RADOST. SDÍLENÁ BOLEST JE POLOVIČNÍ BOLEST.

 

 Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme se opět po roce mohli všichni setkat na druhém ročníku přátelského posezení na zahradě našeho domova SAREPTA. Když na zahradě, tak pod stanem, u pěkně prostřeného stolu. Počasí nás trochu potrápilo, nepršelo, foukal však chladnější vítr a teplota vzduchu vystoupala pouze na 16 stupňů, což venkovní sezení si žádalo teplejší oblečení, toho jsme se však nezalekli a dobře jsme se vybavili.
Na své si přišli milovníci hudby, lidové i populární písničky zpívala a hrála Akorďanka, dechový orchestr ze Stonavy. Zavítali mezi nás a rovněž nás pozdravili hosté, pastor církevního sboru SCEAV v Komorní Lhotce pan Firla, starosta obce Komorní Lhotka pan Hampel, starosta obce Raškovice pan Blahuta. Všichni jsme si pochutnali na výborných koláčcích, dobrém zákusku a grilovaných klobáscích. Setkání se účastnila i Kavárna u Lidušky, která pravidelně přináší našim seniorům nejen lahodnou vůni a chuť kávy a čaje, ale rovněž místo pro vzájemné sdílení. Taky jsme se mohli těšit z projížďky na koňském povoze.
Možná bylo venku chladno, o to tepleji nám bylo spolu, u kávy, pěkné hudby, dobrého jídla a vzájemných rozhovorů.
Děkujeme všem za spolupráci a zvláště za sponzorství: pekařství Vaněk Dobrá - koláče, Těšínská jatka – klobásy, pan Walter Broda – koňský povoz, Obecní úřad Smilovice -  zapůjčení lavic a stolů.


jménem domova Mgr. Halina Pientoková

 

Střípky z výletů, které zapsal pan Zdeněk Kaděra

Výlet Hradiště, Albrechtice a Těrlicko
 Je krásné červnové dopoledne. V Hradišti jdeme navštívit na zdejší louce sochařské díla a bludné balvany nalezené v blízkém okolí, které zde přitáhl v dávné době ledovec ze Skandinávie. Mezi sochami a balvany se procházíme a pak nás zaujme krásná a úžasná scenérie okolní přírody. V obci Albrechtice navštěvujeme zdejší hřebčín. Od pracovnice hřebčína slyšíme krátkou přednášku a pak přivede asi 12 ti letou klisnu, můžeme si ji pohladit, kdo má odvahu i nakrmit. Je to hezký pocit, být v blízkosti koně!  V Těrlicku si v místní restauraci dáme oběd. Nahlédnutím do jídelního lístku zjišťujeme zdejší specialitu, bramboráky až ve 45 druzích. Po obdržení porce nám lezou oči z důlku, na obrovském talíři je ještě větší bramborák s objednanou náplní, takže to člověk není schopen k obědů celé sníst.


Plníme sny: LYSÁ HORA
Silnice vede zatáčkami a stoupáním, lesnatým úbočím. Občas mezi stromy je vidět do údolí, na chvilku i přehradu Šance. Cestou nás průvodce informuje o pobytu v prostoru vrcholu, který je ve výšce 1323m označen betonovým sloupem – trianglem.   První úkol je zdolat vrchol Lysé hory, je to sice zhruba 50 metrů, pro někoho kousek, ale pro nás s bolavými koleny je to úplná kalvárie, stoupat po kamenitém svahu.  Z vrcholu je krásný rozhled do údolí, vidíme celý Frýdlant, Frýdek-Místek až k Ostravě a všude vesničky roztroušené po celém kraji. Vlevo pak vrcholky Smrku, Kněhyně a Ondřejníku. Kocháme se pohledy z vrcholu – vždyť jestli se tu kdy, ještě naše noha dostane.  V Bezručově chatě si dáváme občerstvení a kupujeme pohlednice. Druhá chata Emila Zátopka nás vítá parožím zavěšeným na stěnách a lustru, ptačí dravci a kožešiny medvěda i divokého kance a taky rysa. Hodně se mi líbily terasy před oběma chatami, které tu dříve nebyly.
Oba výlety se opravdu vydařily ke vší spokojenosti.

VZDĚLÁVÁME SE

Metoda validace®Naomi Feil není jen komunikací, ale také filozofií a zároveň praktickou pomůckou jak porozumět stavu dezorientace u lidí s demencí, bere do úvahy všechny složky starého člověka, pracuje s jeho životním příběhem. www.alzheimer-validacia.sk/cz/
Školení na téma validace, které jsme absolvovali v rámci profesního vzdělávání, nám nabídlo širší pohled na stáří a péči o seniory s demencí. Vnímali jsme, že to, co děláme je dostačující, nicméně zajímavý a lidský výklad lektorky každou z nás upoutal a upevnil, že naše pomoc směřující k těmto lidem, může být ještě lepší a profesionálnější, než je tomu nyní. Lektorka paní Mgr. Mária Wirth, Ph.D. uváděla příklady z praxe, rovněž jsme se zaujetím sledovaly lektorčino praktické předvedení situace, kdy pracovník nehledí na potřeby klienta s dezorientací, ruší jej v soukromí a tímto vyvolává nepříjemné pocity. Mohli jsme si taky různé situace, které nastanou v životě seniora názorně vyzkoušet.
Akreditované dvou denní školení absolvovalo 24 pracovníků v přímé péči, pro všechny bylo velmi zajímavé a přínosné. Mnohým z nás se techniky a postupy užívající se ve validačním procesu zprvu zdály složité (různorodost, doba využívání). Věříme však, že nabyté znalosti osvojíme v praxi a přispějí k získání větší důvěry našich seniorů, která je stěžejní v oboustranné komunikaci.

 


Poděkování společnosti RESIDOMO s.r.o.

Dovolujeme si vyjádřit poděkování společnosti RESIDOMO s.r.o., poskytovateli nájemního bydlení, za vstřícný a lidský přístup při řešení nepříznivé sociální situace klienta naší pobytové sociální služby pana E. K.. Děkujeme společnosti RESIDIMO s.r.o. za vyhovění žádosti a prominutí nákladů spojených s vyklízením a výmalbou bytu, pronajímaného prostřednictvím RESIDIMO panu E. K.. Je příjemné zjistit, že i dnešní překotná doba přináší milé a lidské jednání. Zástupcům společnosti RESIDOMO nebyl cizí příběh člověka, jeho problémy i trápení, na které dokázali zareagovat empaticky a zodpovědně. O své pozitivní zkušenosti se s díky chceme podělit, abychom přispěli dobrému jménu této společnosti. DĚKUJEME.


Jménem pana E. K. děkuje Bc. Helena Volná, sociální pracovnice a Mgr. Halina Pientoková, vedoucí zařízení  SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory, Slezská diakonie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Česká televize natáčela na středisku SAREPTA v Komorní Lhotce

Česká televize natáčela na středisku SAREPTA v Komorní Lhotce dokument Kočí ze Žukova. Pan Broda přináší radost našim uživatelům v domově pro seniory již několik let, patří mu velké poděkování!

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/417235100041006-koci-ze-zukova/


V domově je stále živo

 Na pochmurné studené počasí jsme alespoň chvíli zapomněli na slavnostním GALAVEČERU. Pro zdárný průběh celého galavečera proběhlo přípravné plánování, s následnou realizací a výrobou pozvánek a výzdoby, pozváním hostů, přípravou chutného pohoštění.

 Galavečer je tady – při samotném vstupu do slavnostně nazdobené jídelny jsme připjali každému návštěvníkovi kotilion na oděv, jako známku pozornosti a přijetí (kotilion jako drobnou pozornost dávaly děvčata svým tanečníkům na plese). Společně s kotilionem obdržel návštěvník akce také los, který si uschoval pro účast k plánované tombole. A už začínáme -  s přáním dobré zábavy, přivítáním hostů a příjemně prožitého odpoledne. Slovo kotilion znamená v dalším z významů francouzský společenský tanec, a ten nemohl při této příležitosti chybět. Nejednalo se přímo o kotilion, ale o energický tanec s přesvědčivou choreografií zcela určitě šlo - přijely se nám představit „Paskovské Jiřinky“. Prvním v jejich repertoáru bylo vystoupení na známou „zimní písničku“ zpěvačky Hanky Zagorové, umocněné o působivé zimní kostýmy a všechny nás pobavilo i naladilo na veselou notu.

 Čekal nás zároveň přitažlivý kulinářský zážitek v podobě dobrého jídla i pití. O to první se nám již tradičně postaraly naše skvělé kuchařky. Pro tentokrát jsme si pochutnali na oblíbené klasice, tedy bramborovém salátu s řízkem. Ke kávě se podával lahodný zákusek, opět z vlastních zdrojů domova. K ochutnávce něčeho exotického nás později pozvala paní učitelka Molendová a tři studentky Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Studentky prezentovaly míchání nealkoholických i mírně alkoholických nápojů, nabízených s veškerou dekorací a obsluhou až ke stolu. Sortiment míchaných nápojů byl rozmanitý a každý si vybral dle své chuti.


 Lidové písničky a tradiční lidové kroje připomněly dětství a mládí a tak společný zpěv a rytmický potlesk provázelo druhé vystoupení Paskovských Jiřinek. Taneční pochod na závěr zakončil jejich úspěšné představení, tentokrát v kostýmech evokujících vystoupení mažoretek. Součástí programu se stala vtipná a nápaditá tombola. Senioři ovšem nebyli pasivními příjemci losovaných cen, naopak museli napnout své síly a získat si je správnou odpovědí. O úsměvné okamžiky nebyla nouze, společenská zábava se rozproudila správným směrem.


Gala večírek se vydařil, pozvedl všem náladu při nekonečném čekání na letošní jaro. Fotografie, které jsme pořídili, zůstanou připomínkou na společně prožité příjemné odpoledne se slavnostní náladou.

Postřehy zapsala Helena Volná, sociální pracovnice domova SAREPTA Komorní Lhotka

  

 

 

 

 

 

 


 

Kavárna u Lidušky

Projekt DOBROVOLNÍKŮ dobrovolnického centra Slezské diakonie. Od října 2016 se můžeme těšit z Kavárny u Lidušky, která k nám vždy zavítá s výbornou kávou, čajem a malým občerstvením. Kavárna se obvykle realizuje v prostorách jídelny. Náš domov navštěvují 2 krát měsíčně, přesné datum je vždy k dispozici na nástěnkách domova.

Více o Kavárně u Lidušky se dočtete ZDE.


Akce „Jak se stát součástí ve dvou krocích“

Více čtěte ZDE.

A také ZDE.

 


Projekty

Nový vůz Citroën Berlingo

Nový vůz Citroën Berlingo má nového majitele. Osobní automobil je pro domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka nepostradatelným prostředkem pro zajištění kvalitní sociální služby s ohledem na prožívané stáří s komfortem a kvalitou srovnatelnou s běžnou domácností. Více infomací naleznete ZDE.

 

 

Důstojně i ve stáří

Sociální služba domova pro seniory díky podpořenému projektu zakoupila elektrické polohovací postele pro seniory. Více infomací naleznete ZDE.

 

 

 

 

Lepší a kvalitnější život seniorů v domově pro seniory

Díky podpořenému projektu sociální služba domova pro seniory zakoupila kompenzační pomůcky pro seniory. Více infomací naleznete ZDE.

 

 

 


Význam názvu

O Sareptě čteme v Bibli, kde toto město Sarepta představuje požehnání pro Ty, kteří potřebují pomoc, a pomoci se jim dostane.

Zajištění sociální služby v domově Každý člověk je jedinečnou osobností, nesoucí si vlastní zkušenost a originalitu, které utvářejí jeho životní příběh od narození, přes dětství a dospělost, až po současnost stáří. Sociální služby v domově pro seniory poskytují komplexní péči o seniory v rozsahu sociální, ošetřovatelské
a zdravotní péče. Sociální pracovnice jednají se zájemci  o službu, mapují potřeby seniora, dojednávají smlouvu a plánují průběh poskytování služby. Přímou péči
a pomoc zajišťují pracovníci v sociálních službách, vycházejí z dostupných informací a při poskytování služby zachovávají rovnocenný přístup ke klientovi, lidskou důstojnost a individualitu člověka. Zdravotní sestry zabezpečují zdravotní péči a kontakt s lékaři. Pracovníci kuchyně připravují chutné a zdravé jídlo pro seniory
i pracovníky. Údrbář zajišťuje opravy a údržbu budovy, zahrady a dopravu.  Pracovnice úklidu pečují o čisté  a příjemné prostředí.  Vedoucí domova, ekonomka
a admnistrativní pracovnice metodicky, ekonomicky a personálně organizují chod domova.

Aktivizační činnosti nabízejí smysluplně prožitý čas, umožňují kontakt s jinými lidmi, strukturují den, aktivizují a mobilizují síly seniora, přinášejí potěšení. Aktivity zajišťují ergo pracovnice, dobrovolníci a rovněž pracovnice přímé péče. Podstatou činnosti je spolupráce se seniorem a posilování sociálních dovedností v běžném životě člověka. Činnosti probíhají skupinově nebo individuálně.


Canisterapie

Součástí našeho domova se v letošním roce stala i metoda práce CANISTERAPIE, což je léčebný vztah mezi člověkem a psem. Zpravidla jednou za 6 až 8 týdnů nás navštíví cvičitelé z Ostravy se svými pejsky. Návštěvy probíhají individuálně na pokojích obyvatel, v případě příznivého počasí se skupinově sejdeme i na zahradě.


ZAJÍMAVOSTI

Z naší kuchyně: paní kuchařky průměrně denně uvaří 134 obědů; týdně vypijeme 875 litrů tekutin a sníme 790 ks pečiva; obyvatelé mají rádi klasickou českou kuchyni, nejoblíbenějším jídlem je bramborový salát se smaženým řízkem, knedlo vepřo zelo, svíčková; rovněž máme možnost ochutnat zdravé potraviny jako burgur, cizrnu, červenou čočku, kuskus a fit salát.


Letní setkání s rodinami a blízkými v domově

Ve čtvrtek 8. 9. 2016 proběhlo letní setkání s rodinami a blízkými, které se konalo na naší zahradě, kde vyrostl velký stan se stoly a lavičkami. Stoly byly velmi pěkně nazdobeny a přímo nás vybízely k posezení. Pozvání přijalo mnoho příznivců a přátel, nejen rodinní příslušníci a blízcí, ale i cvičitelé z canisterapie, dále také skupina BLAF, která nám svou hudbou zpříjemnila celé odpoledne. Navštívil nás také starosta obce Komorní Lhotky Miloslav Hampel a pastor místního evangelického sboru Boleslav Firla, kteří pronesli krátké proslovy. O tom jak se nám žije v domově, hovořila vedoucí Halina Pientoková. Opět jsme se mohli těšit na labužnický zážitek z naší kuchyně a to tentokrát na masitou rojberku se salátem a výborný zákusek.  Třešničkou setkání byla projížďka koňským spřežením pana Brody po obci Komorní Lhotka. Počet účastníků byl velký, odhadujeme celkem kolem 200 osob (senioři, blízcí příbuzní, přátelé, pozvaní hosté, pracovníci).

Děkujeme všem za účast a taky sponzorům za podporu: pan Broda (koňské spřežení), skupina BLAF (hudební vystoupení), Těšínská jatka (maso), Pekařství (koláče), obec Smilovice (zapůjčení laviček a stolů).


Slavnostní setkání pro SAREPTU

Dne 17. 5. 2016 se v našem domově konalo slavnostní setkání u příležitosti zahájení provozu služby domova pro seniory Slezskou diakonií. Přítomni na setkání byli především naši obyvatelé senioři a pracovníci domova, rovněž vedení Slezské diakonie, zastoupené ředitelkou Zuzanou Filipkovou a náměstkyni pro sociální práci  Romanou Bélovou, pozvání přijal biskup Slezské církve evangelické a.v. Jan Waclawek, zastupitelé obce Komorní Lhotka starosta obce Miloš Hampel a místostarosta Jaroslav Szromek. Celé setkání mělo příjemnou atmosféru, slyšeli jsme slova povzbuzení a přání z úst paní ředitelky, pana biskupa a pana starosty. Setkání také doprovázelo pěvecké kvarteto dívek, recitace básně obyvatelky domova a především velmi chutné občerstvení připravené pracovnicemi naší kuchyně.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ohlédnutí za rokem 2016

Rok 2016 a domov pro seniory v PDF formátu ZDE.

Vážení přátelé a příznivci domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka.

Vykročili jsme do nového roku 2017, očekáváme, co nám tento rok přinese a rovněž hodnotíme rok uběhlý. Proto nám dovolte se společně s Vámi ohlédnout za letošním rokem.

Rok 2016 přinesl spoustu důležitých okamžiků v životě každého obyvatele i pracovníka. Především našim seniorům byla poskytována sociální služba na základě zajištění ubytování, stravování, sociálně zdravotní péče a běžných činností. A tak během roku jsme se setkávali u činností jako např. pečení buchet, vaření kávy nebo punče, taky u cvičení nebo zpívání. Navázali jsme na dobré zvyky např. smažení vaječiny či výlety za poznáním okolí, rovněž jsme poznali zajímavé lidi v rámci setkání Křeslo pro hosta (cestovatel, fotograf, myslivec aj.) Jiné proměny se dějí i v jídelně domova, kdy se prostory proměňují díky stylovému prostírání, vůni kávy, obsluhujících dobrovolníků na „Kavárnu u Lidušky“. Tento projekt je realizován 1-2x měsíčně dobrovolnickým centrem Slezské diakonie. Pokud máte chuť a čas zveme Vás mezi nás. Cílem naší práce je vytvářet vlídné místo pro život potřebných seniorů. Hlavní podíl na tomto, mají především všichni pracovníci domova, jejich práce, vstřícnost, společné úsilí a přístup přispívají k pestrosti života obyvatel, a tak se stává domov domovem. Těší nás zájem o naše služby a především spokojenost našich obyvatel.

 

Sociální službu domova pro seniory zajišťují pracovníci na jednotlivých pozicích, v rozdílných úvazcích (zkrácený, celý), a jedná se o 23 pracovníků v sociálních službách v úseku přímé péče, dvě pracovnice aktivizačních činností a dvě sociální pracovnice, čtyři zdravotní sestry a nutriční terapeutka, tři pracovnice úklidu, dva pracovníci údržby, deset pracovníku stravovacího provozu, administrativní pracovnice, metodik sociální práce, ekonomka a vedoucí domova. Pracovnicí domova při své práci dbají na poskytování kvalitní sociální práce. Pojem kvalita je v naší službě domova pro seniory spojován s každodenní realitou. Znamená to např. příjemné prostředí, vybavení pokoje, nabídka a podávání jídla, vstřícný přístup pracovníků aj. Proto je pro nás velmi důležité kvalitu sledovat. Hodnocení kvality poskytování služby probíhá několika způsoby: a to buď osobně - rozhovory s obyvateli,  blízkými a opatrovníky, s pracovníky anebo písemně na základě dotazníků.

 

V roce 2016 jsme získali finanční prostředky z vyhlášených dotačních výzev různých nadací a grantů. Podpořila nás: Nadace ČEZ – zakoupeny elektrické polohovací postele; Výbor dobré vůle Olgy Havlové – pořízení kompenzačních pomůcek (sedátka do sprch, protiskluzové rohože, antidekubitní matrace, vaničky pod hlavu); dotace z projektových výzev MSK – nákup nového automobilu, vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci budovy. Děkujeme rovněž za finanční podporu obcím a městům, které přispěly na provoz a poskytování sociální služby na svého občana. Vážíme si podpory a pomoci od drobných soukromých dárců a dárců v rámci církevních sborů. Díky získaným finančním prostředkům se podařily některé potřebné změny, např. vymalování prostor domova, zakoupení IT techniky, vybavení domova předměty pro běžný život každého obyvatele a práci pracovníka, a jiné. Pro získání všech prostředků jsme vynaložili nemalé úsilí.

Získaná pomoc a podpora nám umožňují zvládat problémy spojené s provozem našeho domova a zároveň rozvíjet naší službu dle potřeb našich seniorů. Přejeme si, aby tyto skutečnosti nám i Vám přinášely radost. Počáteční těžkosti a starosti byly překonány společnými silami všech, nezakrýváme, že některé těžkosti přetrvávají, např. stále poptáváme pracovníky, usazujeme nastavené metody a techniky práce. Naším cílem je dělat věci pořádně a s rozmyslem. Děkuji všem spolupracovníkům za jejich náročnou práci, vytrvalé úsilí a pracovní nasazení.

 Od 1. 1. 2017 sociální služba domova pro seniory poskytuje služby v kapacitě 78 osob a to v návaznosti na zrušení čtyřlůžkových pokojů, a tedy snížení kapacity domova o 6 lůžek.

 

Děkuji i Vám, za projev podpory, vzájemné dobré vztahy a spolupráci, a věřím,


že se i nadále budeme společně podílet na životě našeho domova pro seniory SAREPTA.

 

Mgr. Halina Pientoková


Ohlédnutí za svátečním časem v SAREPTĚ.

Celý adventní čas byl v našem domově SAREPTA protkán společným časem vzájemného setkávání – časem sdílení, povídání si, zdobení, zaposlouchání se do vánočních melodií zpěvu i hudby. Atmosféru vánočního času k nám přinesly zpěvačky PĚVECKÉHO SOUBORU ŠÁRKA z Havířova, kdy při zpěvu koled a ochutnávky dobrého punče jsme zapálili první adventní svíci. Koření badyán, skořice či hřebíček provonělo celý domov při pečení vánočních perníků a cukroví. Výzdoba  omova byla slavnostně zahájena samotnou přítomností Mikuláše, obdarování malým dárkem jsme společně ozdobili vánoční stromek. Ručně vyrobená přání, každé originální a vyrobené s láskou, udělalo zase radost blízkým našich seniorů.

Sobotní odpoledne je časem duchovního rozjímání a povzbuzení slovem, hudbou a zpěvem, kdy k nám do domova přicházejí členové evangelického církevního sboru z Komorní Lhotky a z Třanovic. Děkujeme za čas a ochotu, a rovněž za malé pozornosti darované seniorům.

Dalším milým setkáním byla svátečně naladěna KAVÁRNIČKA U LIDUŠKY. Tentokrát káva a čaj byly podávány dobrovolníky oblečenými ve slavnostních dobových kostýmech. Milým překvapením byly i dárečky, které pro nás vyrobily děti ze Základní školy Kontešinec – děkujeme.

Senioři evangelického či římskokatolického vyznání mají možnosti v čase adventu přijímat zpověď a večeři Páně, rovněž i společně s duchovními pracovníky rozjímat
a povzbuzovat se při rozhovorech a ranních bohoslužbách.

Radost, smích a potěšení k nám přinesly děti a žáci Mateřské a základní školy v Komorní Lhotce svým vánočním vystoupením. Toto setkání je vždy provázeno velkým nadšením z řad seniorů, neboť tento čas je naplněn vzájemným mezilidským sblížením a porozuměním. Jsme velmi vděčni všem dětem i pracovníkům školy za vzájemnou spolupráci.

Čekání na štědrovečerní den nám zpříjemnili hudebníci na housle. Tóny houslového tria rozezněly tak celý domov a vyvolaly na tvářích nejeden úsměv i slzu.

Vrcholem svátečních chvil v domově byla příprava společné štědrovečerní večeře v jídelně, na které se podíleli zaměstnanci přímé péče i kanceláře.

Stoly byly slavnostně prostřeny bílým ubrusem, svícny ozářily prostor jídelny a pohled na slavnostně vyzdobenou místnost nasvědčoval vzácnou událost, která měla přijít.  Setkání u štědrovečerního stolu jsme začali zazvoněním zvonečku a zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán. Příběh o Kristově narození přiblížil evang. pastor Firla a celou sváteční chvíli zpříjemnili zpěvy pozvaní, nám známí, hosté. Zpívané koledy Tichá noc a Čas radosti, taky společná modlitba Otče náš, nás vzájemně propojily a ztišily. Sváteční chvíle byla zakončená tradičním zlomením oplatku a přáním všeho dobrého, jako i rozdáním vánočních dárků. Následně se podávala klasická večeře, kterou připravili zaměstnanci kuchyně. Jídelnu tak provoněla hrachová polévka, bramborový salát a smažený kapr či filé. Děkuji všem za ochotu, čas a rovněž přítomnost u jednoho stolu, kdy jsme sobě tak nějak blíž.

Samotný konec roku byl oslaven silvestrovským setkáním vyplněným vyprávěním humorných příběhů, při zpěvu doprovázeného hudebními nástroji - trubka, housle a klávesy, při dobrém jídle a přípitku s přáním všeho dobrého do Nového roku 2017.

Vstup do nového roku je tak trochu i krokem do neznáma, a tak Vám přejeme hodně odvahy k vykročení, pevný krok, dobrý vítr v zádech a hodně důvodu k radosti a úsměvu.

Mgr. Halina Pientoková

 

Dobrovolnice Alicia ve středisku SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory Slezské diakonie

Buenos días! Hola! Jmenuji se Alicia Tomé Romero. Přijela jsem ze Španělska v září na roční pobyt poté, co jsem na studentském programu Erasmus v Maďarsku potkala dobrovolníka mezinárodního dobrovolnického programu IVS. Docela mě dobrovolnictví zaujalo, a protože jsem chtěla po bakalářském studiu získat nové zkušeností, do programu jsem se také přihlásila. Miluji cestování a střední Evropa se zdála jako dobrý výchozí bod.

Po překonání vzdálenosti 2 826 km se člověk ocitl v jiném světě, kde je úplně odlišný průběh dne. Tak například oběd je zde v době snídaně, a když chci večer něco podniknout, všichni už jsou unavení a jdou spát. Nevím, jak to dělají Češi, aby zvládli toto pochmurné období? Ve Španělsku to neustále žije. Zima nezima, na ulicích je pořád rušno.

Na co jsem se těšila tady v Česku je sníh! A taky jsme si ho s ostatními dobrovolníky, kteří jsou ubytování v Komorní Lhotce v bývalém domku pro seniory Betania, parádně užili a udělali jsme si nádherný výšlap na Prašivou. Vtipné je, že aktuálně je více sněhu ve Španělsku J

Co se mi líbí na Komorní Lhotce, je krásná příroda a prostředí. Je tady fajn bar „Papiyrzok“, kde s ostatními dobrovolníky zajdeme. Také často jezdíme do města a zkušeností s místní dopravou jsou pro cizince bohužel nemilé. Chodit v noci pěšky lipovou alejí, obzvlášť ve větrných dnech, je pořádný adrenalin.

To hlavní proč jsme my dobrovolníci tady, je pomáhat a něčemu se naučit. Já osobně se zapojují do života v domově pro seniory SAREPTA, kde se snažím obyvatelům zpříjemnit čas, společně něco tvoříme, cvičíme… Protože mám umělecké nadání, realizovala jsem projekt podzim v Komorní Lhotce a projekt kresby retro obrázků obyvatel. Jsem ráda, že se můžeme navzájem podporovat a projevovat si zájem a lásku.

A co se týče plánu do budoucna? Určitě hodně cestování. Za těch pár měsíců, co jsem tady, jsem toho stihla poměrně hodně. Návštěva Osvětimi, výlet do Gdaňska a Oslo, pravidelně jezdím do Prahy, Vánoce jsem strávila v Krakově a Silvestra v Brně. Koncem ledna mám naplánovanou cestu do Maďarska a chtěla bych zajet do Dánska, Rumunska a Bulharska.

Pokud budeme mít to štěstí a potkáme se někde na zastávce nebo na ulici, určitě si ráda popovídám, ale pozor česky jen základy a spíše více rozumím, anglicky se domluvíme vždy. Nakonec bych chtěla jménem všech dobrovolníků žijících v Komorní Lhotce poděkovat všem dobrým lidem, kteří nám pomohli se zde aklimatizovat! Gracias!

        Zahraniční dobrovolnice Alicia

domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka