SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Místo poskytování služby

V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj

Makarenkova 1242, 735 06 Karviná-Nové Město (detašované pracoviště)

Doba poskytování služby

Po – Pá 07:00 – 15:00 
 

Kapacita

25 rodin

Cena

Zdarma

Kontakt

soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz

soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz

Iveta Kuczerová, vedoucí střediska II.

Mobil: 604 642 991

 

Poslání

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Slezské diakonie Karviná, Orlová doprovází rodiny s dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které souvisí s tíživou sociální situací, zadlužeností, výchovou dětí, bydlením. 

Naše terénní aktivizační služba podává lidem potřebné informace a podporu k tomu, aby svůj problém byli schopni vyřešit vlastními silami, uměli hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem. 

 

Cílová skupina uživatelů

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová je určená rodinám s nezletilými dětmi, které žijí v Karviné a Orlové a přilehlých obcích (Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava, Petřvald, Doubrava). 

Rodiny se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou sami bez pomoci překonat (hrozící vystěhování z dosavadního bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, výchova dětí).

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • plná kapacita
 • Zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • Zájemci, kterému poskytovatel vypověděl smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušení povinností vyplývající ze smlouvy, a žádá o poskytnutí sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí

Cíle

Cílem naší služby je snižovat dopad již vzniklých sociálních problémů v rodinách, a tím zlepšit jejich situaci, zejména: 

 • Dále nezvyšovat zadluženost rodiny a podpořit ji při plnění finančních závazků 
 • Řešit výchovné problémy dětí, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině
 • Zlepšovat školní prospěch dětí  
 • Zachovat vhodné bydlení 
 • Zvyšovat informovanost o možnostech řešení sociálních problémů

Nabízíme tyto služby

 •   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: např. pomoc při školní přípravě, nácvik vedení hospodaření a udržování domácnosti, volnočasové aktivity s dítětem, doprovod na úřad, školská zařízení, pomoc při sestavení splátkového kalendáře, podpora při hledání vhodného zaměstnání apod.)
 • Sociálně terapeutické činnosti: Psychická podpora apod.

 • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím: Poskytování informací, doprovod dětí do školy, k lékaři, zprostředkování komunikace rodiny se soudy, policií, úřady, školou, lékaři, zařízení ústavní výchovy apod. 

 • Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Např. pomoc při založení bankovního účtu, při zajištění dětského tábora, pomoc se sepsáním žádosti, podání, práce na změnách, aby nedošlo k odebrání dětí z rodiny atd.

 • Sociální poradenství: Rady, informace, doporučení, legislativní podmínky, náležitosti podání, práva a povinnosti atd. 

 

Konkrétní podpora se děje přímo v domácnosti uživatele a spočívá v poskytování:

 • rozhovorů a konzultací problémů rodiny s odborným pracovníkem naší služby
 • podpory při sestavení splátkového kalendáře a  šetrného rodinného rozpočtu
 • podpory  při vedení domácnosti (denní režim spojený s povinnostmi rodiny, úklid, vaření aj.)
 • informací při prosazování práv a zájmů rodiny
 • pomoci při jednání s institucemi a úřady v Karviné a Orlové
 • podpory při vyhledávání pracovních příležitostí
 • doučování dětí a zlepšování školního prospěchu dětí
 • námětů  pro efektivní využití volného času dětí i dospělých

Zásady poskytování sociální služby

Bezplatnost – služby jsou poskytovány zcela bezplatně.

Diskrétnost – pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona o sociálních službách.

Rovné zacházení – služby jsou poskytovány lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace apod.

Respektování uživatele – respekt k názoru a vůli uživatele ohledně zvoleného řešení.

Individuální přístup – každý je vybaven jinými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.

 

Kontakty

Kontaktní osoba: Iveta Kuczerová (tel.: 604 642 991)

Email: sa.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz

Kontakty Karviná

V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj

Detašované pracoviště

Makarenkova 1242, 735 06, Karviná – Nové Město

Email: soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz

            soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz

www.sdkabo.cz

 

Sponzoři

 • MPSV ČR
 • Města Karviná, Orlová

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa