Projekt Nejsme na to sami

 

Místo poskytování

Náměstí Míru 13, Krnov – Klub a Herna pro rodiny s dětmi: Nejsme na to sami

Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice

Julia Sedláka 14, 795 01 Rýmařov

Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha

Kontakt

tel.: 734 439 347

email: soc.as@sdk.c; nejsme.sami@sdk.cz; www.nejsme-sami.webnode.cz

 

Popis projektu

 

Tento projekt je součástí komplexního programu pro podporu rodin s dětmi z regionu Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska, které se mohou dostat, nebo se již nacházejí, v nepříznivé sociální situaci. Komplexnost programu spočívá v provázanosti služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, sociální práce s celou rodinou, depistáž dětí) a projektu Nejsme na to sami (osobní rozvoj dětí a vzdělávání v bezpečném prostředí, podpora rodičů v řádné péči o děti).

 

Cíle projektu

Cíl: Podpora rodičů v řádné péči o děti.

Cíl: Osobní rozvoj dětí v bezpečném prostředí.

Cíl: Prevence nepříznivé situace rodin.

Cíl: Vytvoření bezpečného prostředí pro osobní rozvoj.

Cíl: Zprostředkovat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí získání nových zkušeností.

 

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi do 18 let, s nimiž pracuje služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov v rámci pobočky v Krnově, Městě Albrechticích, Osoblaze a Rýmařově a v Podpůrném doučovacím klubu při pobočce v Krnově.

 

Aktivity projektu

 • vzdělávací aktivity

  (Besedy, přednášky, kvizy, hry s hračkami, hraní stolních her, společné hry a soutěže pro děti, výtvarné a hudební workshopy (dílny), sportovní aktivity, preventivní programy.

  Akce k různým příležitostem (Den dětí, Velikonoce, Vánoční besídka), jednodenní výlety.

 • pobytové aktivity
  (Společné akce s jednodenním přespáním a připraveným programem, zaměřeným na posílení rodinných vztahu mezi rodiči a dětmi. Program je připraven zpravidla zábavnou formou a nabízí smysluplné trávení volného času.)
   
 • tréninkové aktivity
  (společné vaření, nácvik rolí- jak se správně zachovat v různých situacích, trénování správné komunikace, u dětí správné výslovnosti)
   
 • psychosociální aktivity
  (Probíhají formou individuálních rozhovorů s rodiči i dětmi, nebo rozhovorů ve skupině a vzájemného sdílení starostí, problémů. Probíhají podle situace, většinou je to řešení problému vzniklého mezi dětmi v kolektivu, nebo mezi dítětem a rodičem. U nejmenších půjčování hraček, střídání při hře, schopnost hrát si spolu.)
   
 • základní poradenství
  (Poskytujeme ve spolupráci se SOCIÁLNÍ ASISTENCÍ Krnov, Rýmařov)
   

Sponzoři

Tento projekt je financován z MSK, Nadace Terezy Maxové dětem, Město Albrechtice, Krnov, Rýmařov

Mapa