ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství

 

Místo poskytování služby

Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava

Pojedete-li tramvají č. 2, 3, 12 na zastávku Mírové náměstí, přestupte na autobus č. 57, 59 a vystupte na zastávce Nová Ocelárna (zastávka na znamení). Budova bývalého ředitelství Vítkovice Steel, kde sídlí Slezská diakonie, se nachází přímo před Vámi.
Poradna sídlí v 5. NP.

Doba poskytování služby

ÚTERÝ: 13-17h (pro neobjednané)

ČTVRTEK: 13-16h (pro objednané)

PÁTEK: 8-12h; 13-16h (pro objednané)

Cena

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Kontakt

elpis.os@slezskadiakonie.cz

tel.: 734 645 275

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním poradny ELPIS Ostrava, odborného sociálního poradenství Slezské diakonie je poskytnutí podpory a individuálního provázení obětem násilí, týrání a zneužívání. Usiluje o to, aby prostřednictvím odborného sociálního poradenství uživatelé mohli rozpoznat vlastní situaci, nacházet a realizovat řešení situace, přijmout zodpovědnost za vlastní život a začlenit se zpět do společnosti.

Poradna ELPIS Ostrava Slezské diakonie poskytuje následující služby:

 • sociální poradenství - rozhovor se sociálním pracovníkem
 • odbornou psychologickou péči
 • konzultace s právníkem
 • poskytování informací
 • kontakty na jiná pracoviště
 • zprostředkování azylového ubytování
 • doprovod k lékaři, na policii, úřady, instituce, k soudu (emoční podpora)

 

Cílová skupina uživatelů

 • lidé potřebující podporu v krizové situaci způsobenou domácím násilím, znásilněním, nebezpečným pronásledováním (stalkingem)  – (věk 18 +)
 • lidé se sníženou schopností uplatňovat svá práva v důsledku domácího násilí, znásilnění, nebezpečného pronásledování  (stalkingu) – (věk 18 +)
 • příbuzní, přátelé, známí osob v krizové situaci způsobenou domácím násilím, znásilněním, nebezpečným pronásledováním (stalkingem) – (věk 18 +)

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta:

 • osoby mladší 18. let
 • osobám se závažnou poruchou komunikace, které nejsou schopny se domluvit běžným způsobem (např. z důvodu kombinovaného postižení zraku a sluchu bez doprovodu) v českém nebo slovenském jazyce (písemně či ústně).

 

Cíle poradny ELPIS Ostrava, odborného sociálního poradenství vůči uživatelům:

 • informovat uživatele o nezákonném chování jiných osob, které se týká problematiky domácího násilí, nebezpečného pronásledování či znásilnění
 • zajistit bezpečné prostředí pro zlepšení emočního stavu uživatele
 • podporovat uživatele ve znovunalezení vlastní hodnoty

 

Poskytované činnosti

Poradna ELPIS Ostrava poskytuje služby odborného sociálního poradenství, které jsou vymezeny zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách v § 37, odst. 4 a obsahuje tyto základní činnosti:

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, tj. zprostředkovává navazující služby, např.

 • advokáti, právníci
 • lékaři
 • psychiatři, psychologové, psychoterapeuti
 • policejní služebny
 • azylové domy – celorepublikové
 • ubytovny
 • linky důvěry, poradny, intervenční centra
 • služby pro seniory
 • úřady, soudy aj.

Sociálně-terapeutické činnosti:
poskytnutí poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

 • poskytnutí poradenství v oblasti problematiky násilí, týrání a zneužívání
 • poskytnutí poradenství v oblastech souvisejících s problematikou násilí, týrání a zneužívání (např. oblast rodinného práva, trestního práva, bydlení aj.)
 • orientace v sociálních systémech (např. informace o dalších sociálních službách, oblast sociálního zabezpečení aj.)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, např. doprovod k lékaři, na policii, na úřady, k soudu (poskytování emoční podpory), asistence při přípravě písemného podání (návrhu, žádosti) na úřad, k soudu aj.

 

Další poskytované činnosti

Poradna ELPIS Ostrava vedle služeb odborného sociálního poradenství poskytuje služby vzdělávacího charakteru – formou workshopů, seminářů, přednášek.

Poradna ELPIS Ostrava taktéž vychází vstříc studentům z vyšších odborných škol a vysokých škol – zájemcům o téma „Domácí násilí“ na absolventskou, bakalářskou nebo diplomovou práci. Studentům je k dispozici odborná literatura z knihovny poradny.

 

Kapacita

Maximální počet konzultací v  rozsahu 60 minut na  den jsou 4. Okamžitá kapacita poradny ELPIS Ostrava je 1 (tj. v jednom okamžiku se mohou pracovníci poradny ELPIS Ostrava věnovat pouze jednomu uživateli).

 

Zásady poskytování sociální služby

 • bezplatnost
 • diskrétnost
 • profesionální a lidský přístup

 

Projekt je podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Sponzor
 

Mapa