NOE Krnov, Bruntál

 

Místo poskytování služby

Hlubčická 146/8, 794 01 Krnov na území Krnova a Bruntálu

Doba poskytování služby

V pracovních dnech mezi 8 až 20 hodinou.

Kapacita

Okamžitá kapacita služby je 8 klientů.
Týdenní kapacita služby je 29 klientů.

Cena

Aktuální ceník k dispozici na vyžádání.

Kontakt

noe@sdk.cz, 552 304 006

Poslání

Služba NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení má poslání. Poslání znamená úkol a pracovníci služby ten úkol plní.

Pracovníci služby podporují lidi s mentálním postižením a lidi s duševním onemocněním. Takoví lidé pak žijí samostatně ve svých bytech a říkají si pracovníkům služby o potřebnou podporu.

Pracovníci služby je mohou podporovat při nakupování, stravy, její přípravě a hospodaření s penězi.

Také je mohou podporovat při udržování čistoty, pořádku a dobrých vztahů s lidmi kolem. Mohou je podporovat při využívání běžných služeb. Například: na poště a v knihovně s Internetem. Mohou je podporovat při vyřizování jejich záležitostí. Například: na úřadech a u lékaře. Uživatelé služby pak bydlí podle svých představ.

Těžké slovo: podporovat

Podporovat uživatele služby znamená pomáhat mu dohledem, radou nebo předvedením nějaké činnosti.

V hospodaření s penězi je třeba často pomáhat víc. To znamená: dělat něco s uživatelem nebo za něho. Například: vybírat peníze z banky a zapisovat do pokladní knihy.

Cílová skupina uživatelů

To znamená: komu poskytujeme podporu.

Podporujeme mladé a dospělé lidi s mentálním postižením nebo duševním onemocněním, když potřebují ve svém bytě určitou podporu, aby v něm mohli zůstat bydlet. 

Podporujeme je ale jen tehdy, když se umí domluvit nebo mají jiný způsob pro domlouvání. Budou se domlouvat nejen s námi. Budou se domlouvat i s dalšími lidmi. Například: s prodavačkou v obchodě nebo úředníkem na poště.

Cíle

Prvním našim cílem je podpořit uživatele, aby mohli bydlet blízko rodiny, přátel nebo práce.

Dalším naším cílem je podpořit uživatele, aby žili běžným způsobem života:

  • plánovali a zajišťovali si stravu,
  • hospodařili s penězi a nakupovali,
  • udržovali osobní hygienu,
  • starali se o své domácnosti,
  • navazovali a udržovali dobré vztahy, 
  • užívali běžné služby pro všechny lidi,
  • chodili do práce a na zájmové aktivity,
  • a vyřizovali si své záležitosti.

Když uživatel při něčem potřebuje velkou pomoc, zbývají při takové činnosti ještě 4 schody k cíli. Když uživatel potřebuje ukázku nějaké činnosti, zbývají při ní 3 schody k cíli. Když potřebuje při činnosti už jen občas poradit, zbývají 2 schody. Když uživateli stačí dohled pracovníka, zbývá poslední schod. A nakonec takovou činnost zvládá bez podpory.

Třetím cílem je působit na sousedy, aby se chovali k uživatelům služby otevřeně a byli ochotni nabídnout nebo přijmout pomoc.

Poskytované činnosti

Podporujeme uživatele při vedení domácnosti.
Například: při malém a velkém úklidu, údržbě bytu a věcí, praní a žehlení. Učíme uživatele plánovat potřebné činnosti.

Podporujeme uživatele při zajištění stravy. Například: při sestavení jídelníčku, přípravě a vaření nebo při objednání obědů v jídelně.

Podporujeme uživatele při hospodaření s penězi, při placení za bydlení a při nakupování.

Podporujeme uživatele při navazování vztahů a udržování dobrých vztahů s druhými lidmi.
Například: s partnerem, v rodině a se sousedy. Podporujeme uživatele při výchově větších dětí.

Podporujeme uživatele při orientaci ve městě a využívání běžných služeb.
Například: pošty, knihovny s Internetem, kadeřnictví, kina. Navrhujeme i pracovní a zájmové aktivity.

Zajímáme se o uživatele a o jejich pocity, o jejich radosti, strach, vztek, smutek. Učíme je o pocitech mluvit a zajímat se o druhé.

Podporujeme uživatele při vyřizování jejich záležitostí. Například: na úřadech, u lékaře, soudu, na policii.

Zásady poskytování sociální služby

To znamená: jak se chováme k uživatelům služby.

Chováme se partnersky. Mluvíme s uživateli tak, aby nám rozuměli. Bereme je vážně a jejich názory uznáváme.

Přistupujeme k uživateli individuálně. S každým uživatelem plánujeme podle jeho přání,  podporu přizpůsobujeme jeho potřebám. Taková podpora se hodí jen jedinému uživateli.

Sledujeme užitečnost podpory. Když uživatel může bydlet ve svém bytě a je s potřebnou podporou spokojený, potom je naše podpora užitečná.

Staráme se o bezpečnost uživatele. Upozorňujeme jej na možné potíže, varujeme ho. Vedeme uživatele k bezpečnému způsobu života.

Kontaktní údaje

Sídlo a zázemí služby je na Hlubčické 8-10 v Krnově. Zde jsou dvě kanceláře pro pracovníky služby. Slouží také k prvním kontaktům se zájemci o službu. Kontaktní hodiny jsou každou středu od 9.00 do 11.00.

Zázemí služby je rovněž v Bruntále, a to na Kavalcove 7. Zde je kancelář pracovníka poskytujícího službu.

K zastižení jsme také na telefonu: 552 304 006 a na emailu: noe@sdk.cz

Mapa