NOE Krnov, Bruntál

 

Místo poskytování služby

Hlubčická 146/8, 794 01 Krnov a Kavalcova 7, 792 01, Bruntál.

Doba poskytování služby

V pracovních dnech mezi 8 až 18 hodinou a o víkendech mezi 8 až 16 hodinou.

Kapacita

Okamžitá kapacita služby je 9 klientů.
Týdenní kapacita služby je 34 klientů.

Cena

Aktuální úhradovník k dispozici na vyžádání.

Kontakt

noe@sdk.cz, 552 304 006, r.skulinova@sdk.cz, 736 518 963

Poslání

Služba NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení má poslání. Poslání znamená úkol a pracovníci služby ten úkol plní.

Pracovníci služby podporují lidi s mentálním postižením a lidi s duševním onemocněním. Takoví lidé pak žijí samostatně ve svých bytech a říkají si pracovníkům služby o potřebnou podporu.

Pracovníci služby je mohou podporovat při nakupování, stravy, její přípravě a hospodaření s penězi.

Také je mohou podporovat při udržování čistoty, pořádku a dobrých vztahů s lidmi kolem. Mohou je podporovat při využívání běžných služeb. Například: na poště a v knihovně s Internetem. Mohou je podporovat při vyřizování jejich záležitostí. Například: na úřadech a u lékaře. Uživatelé služby pak bydlí podle svých představ.

Těžké slovo: podporovat

Podporovat uživatele služby znamená pomáhat mu dohledem, radou nebo předvedením nějaké činnosti.

V hospodaření s penězi je třeba často pomáhat víc. To znamená: dělat něco s uživatelem nebo za něho. Například: vybírat peníze z banky a zapisovat do pokladní knihy.

Cílová skupina uživatelů

To znamená: komu poskytujeme podporu.

Podporujeme mladé a dospělé lidi s mentálním postižením nebo duševním onemocněním, když potřebují ve svém bytě určitou podporu, aby v něm mohli zůstat bydlet. 

Podporujeme je ale jen tehdy, když se umí domluvit nebo mají jiný způsob pro domlouvání. Budou se domlouvat nejen s námi. Budou se domlouvat i s dalšími lidmi. Například: s prodavačkou v obchodě nebo úředníkem na poště.

Cíle

Prvním naším cílem je podpořit uživatele, aby žili běžným způsobem života:

  • plánovali a zajišťovali si stravu,
  • hospodařili s penězi a nakupovali,
  • udržovali osobní hygienu,
  • starali se o své domácnosti,
  • navazovali a udržovali dobré vztahy, 
  • užívali běžné služby pro všechny lidi,
  • chodili do práce a na zájmové aktivity,
  • a vyřizovali si své záležitosti.

U každé z osmi činností pak hodnotíme, kolik podpory potřebují jednotliví uživatelé, aby žili běžným způsobem života. Rozlišujeme následující úrovně podpory: velká pomoc, ukázka činnosti, občasné poradenství, dohled nad činností, bez podpory.

Dalším našim cílem je podpořit uživatele, aby mohli bydlet blízko rodiny, přátel nebo práce.

Třetím cílem je posunovat uživatele k úplné samostatnosti.

Poskytované činnosti

Podporujeme uživatele při vedení domácnosti.
Například: při malém a velkém úklidu, údržbě bytu a věcí, praní a žehlení. Učíme uživatele plánovat potřebné činnosti.

Podporujeme uživatele při zajištění stravy. Například: při sestavení jídelníčku, přípravě a vaření nebo při objednání obědů v jídelně.

Podporujeme uživatele při hospodaření s penězi, při placení za bydlení a při nakupování.

Podporujeme uživatele při navazování vztahů a udržování dobrých vztahů s druhými lidmi.
Například: s partnerem, v rodině a se sousedy. Podporujeme uživatele při výchově větších dětí.

Podporujeme uživatele při orientaci ve městě a využívání běžných služeb.
Například: pošty, knihovny s Internetem, kadeřnictví, kina. Navrhujeme i pracovní a zájmové aktivity.

Zajímáme se o uživatele a o jejich pocity, o jejich radosti, strach, vztek, smutek. Učíme je o pocitech mluvit a zajímat se o druhé.

Podporujeme uživatele při vyřizování jejich záležitostí. Například: na úřadech, u lékaře, soudu, na policii.

Zásady poskytování sociální služby

Rovnoprávný přístup. Mluvíme s uživateli tak, aby nám rozuměli. Bereme je vážně a jejich názory uznáváme.

Přistupujeme k uživateli individuálně. S každým uživatelem plánujeme podle jeho přání, podporu přizpůsobujeme jeho potřebám. Taková podpora se hodí jen jedinému uživateli.

Profesionální přístup. Každý pracovník má potřebné vzdělání k výkonu své profese.

Sledujeme užitečnost podpory. Schopnost uživatele zvládat žít běžným způsobem života bez podpory služby.

Kontaktní údaje

Sídlo a zázemí služby je na Hlubčické 8-10 v Krnově. Zde jsou čtyři kanceláře pro pracovníky služby. Slouží také k prvním kontaktům se zájemci o službu. Kontaktní hodiny jsou každý čtvrtek od 13.00 do 15.00.

Zázemí služby je rovněž v Bruntále, a to na Kavalcové 7. Zde je kancelář pracovníků poskytujícího službu.

K zastižení jsme také na telefonu: 552 304 006 a na emailu: noe@sdk.cz, r.skulinova@sdk.cz, 736 518 963.

Mapa