Vyhráli jsme projekt: SLOUŽIT V KOMUNITĚ ZNAMENÁ BÝT NEJBLÍŽE

Trendová péče o seniory 21. století se vrací do dob našich předků? PROČ a JAK? Především místem, kde je realizována. Terénní služby pro seniory a osoby, které ztratily soběstačnost v některých či v mnoha oblastech sebeobsluhy, probíhají přímo v komunitě, tj. TAM, kde prožíváme svůj každodenní život. TAM, kde se všichni cítíme doma, kde je naše rodina, naši přátelé, a kde chceme zůstat co nejdéle. TAM, kde můžeme přirozeným způsobem bořit mýty o stáři, podpořit mezigenerační solidaritu a zdůrazňovat hodnoty života a stáří.
Naše středisko, TABITA Slezské diakonie, poskytuje terénní sociální služby z velké části seniorům. Od září 2017 do června 2020 můžeme čerpat grant, udělený Nadací rozvoje zdraví (NRZ). Finanční podpora ve výši 330.000 Kč nám pomůže zabezpečit kontinuitu provozování asistenčních a odlehčovacích služeb v obcích Český Těšín, Třanovice, Třinec a Jablunkov. Tímto NRZ vyjadřujeme velké poděkování!
Grantová podpora bude využita na vícezdrojové krytí mzdových nákladů pracovníků v přímé péči. Zároveň přispěje ke stabilitě personálu služeb. Pokud se chcete přidat a podpořit naši službu TAKÉ VY, stáčí kliknout na zelené tlačítko „Chci pomáhat“ na webové stránce Slezské diakonie www.slezskadiakonie.cz nebo klikněte ZDE. SRDEČNĚ DĚKUJEME!

 

 

 

 

 


TABITA získala grant nadace AGROFERT

 

Když máte dovolenou a trávíte ji se svými blízkými na místě, kde se Vám líbí, je to paráda. A když uprostřed dovolené dostanete zprávu, že Vašemu středisku vyšel grant, tak nebe je ještě modřejší, slunce je ještě více rozzářené a nálada stoupne na maximum. Našemu středisku, TABITA, Český Těšín, Třanovice, Třinec, Jablunkov 
byl nadací AGROFERT udělen grant v částce 297 200 Kč, který můžeme čerpat až do konce června roku 2017.

Píšeme o něm veřejně teprve nyní, protože se ohlížíme za rokem 2016 a užíváme si první ovoce. Čtyřem pracovnicím jsme splnili jejich přání zúčastnit se rozšířeného kurzu Bazální stimulace. Pracovní obuv si už zakoupily téměř všechny asistentky střediska, krásná trika
a vesty dorazily těsně před vánočním obdobím a do roku 2016 jsme mohli zúčtovat některé provozní náklady (mzdy, náklady na provoz vozidel a kanceláří). Každý den si asistentky navlékají kvalitní jednorázové rukavice, aby pomáhaly s hygienou tam, kde si to uživatel přeje
a situace vyžaduje. Vrcholným okamžikem pro naši službu byla montáž první dřevěné, polohovací, skládací elektrické postele v domácnosti, do které se těsně před Vánoci, přesně 22. 12. 2016, vrátil pacient z nemocnice.

Montáž postelí jsme chtěli nechat až do nového roku 2017, abychom získali dostatečnou zručnost. Prosba však byla tak urgentní, že jsme nakonec i v tom hektickém závěrečném období roku prožili nádhernou zkušenost z naplnění této konkrétní potřeby lidem v nouzi. Grant nám umožnil zakoupit 3 takové postele, včetně kvalitních antidekubitních matrací. V současné době však máme k dispozici 6 kusů a tři z nich již našly své uživatele. Dcera jednoho z nich nám napsala povzbudivou SMS: „Děkuji, že jste moji mamince přivezli postel i přes překážky (těžko sjízdný zimní terén s překážkami, které nastanou, když je nejméně čekáte – poznámka autora článku).  Teď jsem mluvila s tatínkem a oba jsou moc spokojeni. Maminka lépe spí, a tudíž se vyspí i taťka.“

Středisko TABITA, Český Těšín, Třanovice, Třinec a Jablunkov v současné době pomáhá 56 uživatelům a jejich rodinným pečujícím. To vše díky 22 asistentkám, jejichž služba zasluhuje velké uznání. Díky udělenému grantu můžeme službu střediska dále posouvat také v kvalitě, za což nadaci AGROFERT velmi děkujeme.