EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

 

Poskytuje sociální službu:

 • lidem s mentálním a kombinovaným postižením

 • lidem s chronickým duševním onemocněním

 

Kalendář akcí na měsíc květen 2018 ZDE

http://www.sdkabo.cz/effatha-karvina-socialne-terapeuticke-dilny

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením

Osoby s chronickým duševním onemocněním

Místo poskytování služby

V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj

V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj

Doba poskytování služby

Pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin

Pondělí až čtvrtek od 9:00 do 13:30 hodin

Kapacita

12 klientů ve službě (v aktuální okamžik ve službě 2 osoby na vozíku)

6 klientů ve službě

Cena

Služby jsou bezplatné.

Uživatel hradí pouze stravu

Služby jsou bezplatné.

Uživatel hradí pouze stravu

Kontakt

Osoby s mentálním postižením - 733 142 446

Pavla Matušínská – vedoucí střediska -  737 789 720

ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz  

Bc. Renáta Gore DiS.   – sociální pracovník - 734 788 087

sp.effatha.ka@slezskadiakonie.cz 

Osoby s chronickým duševním onemocněním – 734 788 087                           

Pavla Matušínská – vedoucí střediska - 737 789 720

ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz  

Bc. Renáta Gore DiS.   – sociální pracovník - 734 788 087

sp.effatha.ka@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem

 

Poslání

Posláním střediska Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny je umožnit dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z karvinského regionu za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi.

Cílová skupina

Službu poskytujeme ve dvou programech mužům a ženám majícím omezený nebo ztížený přístup na trh práce a jsou:

 1. S chronickým duševním onemocněním  od 18 let do 65 let věku
 2. S mentálním nebo kombinovaným postižením, od 18 do 65 let věku, zvládají pohyb bez pomoci druhé osoby nebo samostatně na vozíku  

Služby neposkytujeme - osobám s nařízenou ochrannou léčbou a s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem. Dále osobám s těžkou vadou sluchu (hluchotou), osobám nevidomým a osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití.

Kapacita služby je max. 18 uživatelů v jednu chvíli.

Cíle

Cílem naší služby je uživatel, který:

 • udržuje si a rozvíjí základní pracovní návyky, které mu pomůžou:
  • uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce
  • aktivně trávit část pracovního dne v sociální službě
 • udržuje si a rozvíjí svoje sociální dovednosti, zejména:
  • zkvalitňovat vzájemnou komunikaci s lidmi
 • spolupracuje podle svých potřeb a možností s návaznými službami v regionu, aby nebyl zcela závislý na službě a na svém sociálním okolí

 

Nabídka základních činností a fakultativní činnosti

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • sociální poradenství

dále nabízíme

 • rozhovory s duchovními a pastoračními pracovníky

Podrobnější informace a informace v obrázkové podobě naleznete na http://www.sdkabo.cz/effatha-karvina-socialne-terapeuticke-dilny

Zásady poskytování sociální služby

V naší práci uplatňujeme především tyto zásady:

 • k uživatelům přistupujeme individuálně podle jejich možností, potřeb, přání a zdravotního stavu
 •  respektujeme osobní tempo uživatelů
 • dbáme na důstojné zacházení s uživateli a rovný přístup
 • pracujeme týmově
   

Sponzoři
 

MPSV, MSK,Statutární město Karviná, Město Orlová, obec Dětmarovice,  hypermarket TESCO

Podporují nás

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor
 

Mapa