EFFATHA Nový Jičín, Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo poskytování služby

 

 

Kontaktní údaje

U Jičínky 25 a Pod Lipami 19,  741 01 Nový Jičín,
Kunín 276 - zahradnictví

Školní 926, 742 21  Kopřivnice

 

Gabriela Lhotská, vedoucí střediska
tel. 734 366 561
email: g.lhotska@slezskadiakonie.cz

email: effatha.kop@slezskadiakonie.cz

Doba poskytování služby

Pondělí - pátek: 7:30 - 15:30 hod.

Kapacita

Nový Jičín: 23 klientů (denní kapacita)

Kopřivnice: 15 klientů (denní kapacita)

Cena

Bez úhrady

Kalendář akcí

Nový Jičín:  listopad 2019 ZDE

Kopřivnice:  listopad 2019 ZDE

Dokumenty ke stažení

Leták EFFATHA Nový Jičín - ZDE

Leták EFFATHA Kopřivnice - ZDE

Žádost o přijetí - ZDE

Informace o službě - ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzaveřní smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

EFFATHA Nový Jičín, Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny pomáhají lidem s mentálním a kombinovaným postižením naplňovat běžné povinnosti každého člověka – tzn. mít pravidelnost v denním rytmu, dopoledne jít „do práce“, být v kolektivu lidí a aktivně se realizovat, něčemu novému se naučit.

Samotní uživatelé říkají: „Dílny pro mě hodně znamenají, je to moje práce. Nemůžeme už bez dílny být, učíme se tady různým věcem a tím i trpělivosti. Bez dílen bych už neměl žádnou radost v životě. Žijeme jako ostatní – zdraví – lidé.“

Poslání

EFFATHA Nový Jičín, Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi se zdravotním postižením v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků, v získávání nebo udržení soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých lidí.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=erLMyhoVYOY

 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, lidé s poruchami autistického spektra, kteří aktivně přistupují k nácvikům sociálních a pracovních dovedností.

V současné době nepracují na otevřeném ani chráněném trhu práce:

 • maximální věková hranice pro využívání služby je 70let

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

 • Lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhého člověka v oblasti soběstačnosti (sebeobsluha, stravování, hygiena atd.).
 • Lidé, kteří potřebují trvalou, intenzivní pomoc při všech pracovních činnostech. Potřebují trvalou přítomnost 1 pracovníka:1klienta.
 • Lidé s agresivními projevy v chování, které negativně ovlivňují pobyt ve skupině.

 

Kapacita střediska

Nový Jičín 

23 osob: 18 klientů s mentálním či kombinovaným postižením

                 5 klientů s poruchami autistického spektra

Kopřivnice

15 osob: s mentálním či kombinovaným postižením

 

Cíle

 • klient, který má pracovní návyky a dovednosti
 • klient připravený na pracovní začlenění, na přechod do chráněného zaměstnání, případně na otevřený trh práce
 • klient samostatný ve svém rozhodování, zná svá práva, povinnosti
 • klient, který je soběstačný
 • klient, který se seberealizuje

 

Principy poskytování služeb

 • Podporujeme a respektujeme osobnost klienta, jeho práva.
 • Klient je tím, kdo rozhoduje o průběhu poskytování služby, pracovník mu poskytuje podporu pro samostatné rozhodování. Ve všech oblastech se řídíme pravidlem, že cokoli klient zvládne, neděláme za něj.
 • Klientům předáváme informace tak, aby jim rozuměli (o průběhu poskytování sociální služby, o svých právech, možnostech, atd.).
 • Klademe důraz na to, aby nedocházelo ke stigmatizaci osob se zdravotním postižením (předsudky a negativní hodnocení), boříme bariéry.
 • Nenahrazujeme využívání přirozených služeb a společenských zdrojů, klademe důraz na sociální začleňování klientů.
 • Otevřenost služby – přijímáme dobrovolníky, studenty na praxe, spolupracujeme se školami a dalšími sociálními službami. Jsme otevřeni službám, které se transformují, jsme návaznou službou pro pobytové služby s klienty se zdravotním postižením.
 • Pružnost služby – flexibilně reagujeme na potřeby klientů, v rámci provozních možností upravujeme a zlepšujeme zázemí poskytované služby, reagujeme na grantové výzvy, hledáme nové možnosti pro zlepšení kvality poskytované služby.

 

EFFATHA Nový Jičín, Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny nabízí:

Pracovně terapeutické aktivity, které probíhají ve 4 dílničkách:

 • textilní-korálkové
 • košíkářské-tkalcovské-dřevařské
 • keramické-drátenické
 • zahradnické

Dále nabízí:

 • základní sociální poradenství, individuální konzultace
 • možnost stravování – zajištění obědů
 • setkávání s vrstevníky
 • hraní maňáskového divadla
 • cvičné praxe

S čím můžeme pomoci:

 • připravit se do „opravdové práce“.
 • být zodpovědný.
 • dodržovat pravidla.
 • být trpělivý, pečlivý.
 • jak mluvit s ostatními.
 • hospodařit s penězi.
 • najít nové možnosti ve svém životě.

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována zdarma, bez úhrad.

Klient hradí pouze odebrané obědy v případě, že v rámci dílen využije stravování.

 

Sponzoři

Provoz sociálně terapeutických dílen je hrazen ze státních dotací MSK, dotací měst a obcí, ze kterých klienti přichází, ze sponzorských darů a grantů různých firemních nadací.

 

Podporují nás

Moravskoslezský kraj, Město Nový Jičín, Město Kopřivnice, Město Odry, Město Studénka, Obec Bordovice, Město Příbor, Město Fulnek, Obec Šenov u Nového Jičína

 

Projekty střediska

2018

 

TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme

"Pojďte děti na pohádku"

Cílem projektu bylo boření bariér, předsudků a začlenění do místní komunity. Díky finanční podpoře jsme mohli vytisknout další omalovánky pro děti a zakoupit nový fotoaparát, díky kterému budeme moci zachytit naše společné chvíle. DĚKUJEME.

 

 


BETON Brož s.r.o., PRVNÍ KLUBOVÁ

"Vyvýšené záhony"

Díky podpoře firmy BETON Brož s.r.o., První klubová a jednotlivých osob jsme mohli zakoupit vyvýšené záhony, díky kterým mohou nači klienti zahradničit. Většina z našich klientů má zhoršenou mobilitu a tak běžné záhony jsou pro ně velice náročné a pro mnohé z nich nemožné pro jakoukoli práci. V zahradnictví pěstujeme vše, co můžeme nadále využít pro další zpracování, např. ovoce na džemy, bylinky na masti a sirupy, zeleninu pro spotřebu nebo na šťávy apod.. DĚKUJEME, konečně "to stojí za to".

 

 


HANON SYSTEMS AUTOPAL s.r.o.

"Rekonstrukce zázemí zahradnické dílny"

Díky finanční podpoře 50 000Kč od firmy HANON SYSTEMS AUTOPAL s.r.o. z Nového Jičína jsme mohli vylepšit naše zázemí zahradnické dílny. Konečně máme nové dveře a vlastní hygienické zázemí. MOC děkujeme.

 

 


Moravskoslezský kraj

"VSTŘÍC KE KVALITNÍMU POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY", pořízení softwaru

V dnešní moderní době, kdy dochází k rozvoji moderních technologií jsme mohli díky finanční podpoře 80.000Kč Moravskoslezského kraje, zakoupit software a tím zjednodušit a zkvalitnit poskytování naší služby. Zároveň jsme mohli zakoupit 3 nové počítače pro pracovníky, aby tak mohlo dojít k plnému využívání softwaru a propojení jednotlivých detašovaných pracovišť. Děkujeme.


2017

 

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny děkují MAS Lašsko z.s. za finanční dar 4000Kč. Díky penízkům budeme moci nechat vytisknout originální omalovánky pro děti, které děti dostanou při divadelním vystoupení maňáskového divadla střediska. Omalovány namalovala paní Daniela Kotalová, principál divadla. Velký dík i ji.

 


T-Mobile: "Mluvme spolu 2017"

projekt Maňáskové divadlo EFFATHA, „S divadlem do světa, divadlo pro všechny“

Díky finanční podpoře T-Mobile můžeme "bojovat" proti sociálnímu vyloučení lidí s mentálním postižením. Běžná populace stále nechápe smysl začlěňování, inkluze. Prostředkem projektu je divadlo. A kdy jindy začít než u malých dětí, které mohou vnímat člověka s handicapem jako běžnou součást svého života. Je nezbytné integraci aktivně podporovat. Děi si mohou vytvářet relevantní, nezaujaté postoje k osobám s handicapem,a přijmout tedy za svou i centrální myšlenku inkluze - že totiž být odlišný je normální.

Děkujeme T-Mobile.


2016

 

"Pracovní pobyt na farmě aneb MÁME NA TO?"

Děkujeme Městu Nový Jičín za finanční podporu 20 500Kč, díky které budeme moci realizovat projekt týdenního pracovního pobytu na farmě pro naše klienty. Tento pobyt se bude realizovat na přelomu měsíce května/června 2016. Díky projektu budou moci naši klienti rozšířit své pracovní dovednosti a zvýšit tak tím své možnosti uplatnění na trhu práce.

 

 


"Návštěva Národního divadla a hlavního města Prahy" 

Děkujeme Československé obchodní bance, a. s. za finanční podporu 4 295Kč, díky které můžeme pro naše klienty zajistit nezvyklé zážitky ve formě zajištění účasti na kulturních a společenských akcích. Plánujeme návštěvu Prahy, Národního divadla na podzim r.2016.

 


2015

 

"Nové možnosti - zpřístupnění dílny"

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za finanční podporu projektu "Nové příležitosti - zpřístupnění dílny". Díky 140 000Kč jsme mohli opravit schodiště a zrekonstruovat nové prostory pro naše klienty v rámci zahradnické dílny. Rovněž děkujeme Zahradnictví pana Kubálka v Kuníně za finanční dar 60 000Kč, díky kterému jsme mohli tento projekt dofinancovat.


EFFATHA Nový Jičín,
U Jičínky 25, 741 01 Nový Jičín:


EFFATHA Nový Jičín,
Pod Lipami 19,  741 01 Nový Jičín:


Zahradnictví,
Kunín 276, 742 53  Kunín:


EFFATHA Kopřivnice,
Školní 926, 742 21  Kopřivnice:

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa