EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny

 

    

 

 

 

Místo poskytování služby

U Jičínky 25 a Pod Lipami 19,  741 01 Nový Jičín,
Kunín 276 - zahradnictví

Doba poskytování služby

Pondělí - neděle: 7:30 - 15:30 hod.

Kapacita

23 uživatelů (denní kapacita)

Cena

Bez úhrady

Kalendář akcí

Kalendář akcí na měsíc listopad 2018 ZDE

Dokumenty ke stažení

Leták střediska - ZDE

Žádost o přijetí - ZDE

Informace o službě - ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzaveřní smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny jsou jedinou podobnou službou v okrese Nový Jičín.

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny pomáhají lidem s mentálním a kombinovaným postižením naplňovat běžné povinnosti každého člověka – tzn. mít pravidelnost v denním rytmu, dopoledne jít „do práce“, být v kolektivu lidí a aktivně se realizovat, něčemu novému se naučit.

Samotní uživatelé říkají: „Dílny pro mě hodně znamenají, je to moje práce. Nemůžeme už bez dílny být, učíme se tady různým věcem a tím i trpělivosti. Bez dílen bych už neměl žádnou radost v životě. Žijeme jako ostatní – zdraví – lidé.“

 

Poslání

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi se zdravotním postižením v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků, v získávání nebo udržení soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých lidí.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=erLMyhoVYOY

 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, lidé s poruchami autistického spektra, kteří aktivně přistupují k nácvikům sociálních a pracovních dovedností.

V současné době nepracují na otevřeném ani chráněném trhu práce:

 • maximální věková hranice pro vstup do sociálně terapeutických dílen je 55let
 • maximální věková hranice pro využívání služby je 70let

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

 • lidé s vysokou mírou závislosti na pomoci a péči druhého člověka

 

Kapacita střediska

23 osob: 18 klientů s mentálním či kombinovaným postižením

                5 klientů s poruchami autistického spektra

 

Cíle

 • klient, který má pracovní návyky a dovednosti
 • klient připravený na pracovní začlenění, na přechod do chráněného zaměstnání, případně na otevřený trh práce
 • klient samostatný ve svém rozhodování, zná svá práva, povinnosti
 • klient, který je soběstačný
 • klient, který se seberealizuje

 

Principy poskytování služeb

 • podporujeme a respektujeme osobnost klienta, jeho práva
 • klient je tím, kdo rozhoduje o průběhu poskytování služby, pracovník mu poskytuje podporu pro samostatné rozhodování
 • klientům předáváme informace tak, aby jim rozuměli (o průběhu poskytování sociální služby, o svých právech, možnostech, atd.)
 • naší snahou je, aby se klient, který má zájem pracovat, uplatnil na trhu práce
 • při spolupráci vycházíme z přání klienta, z jeho dovedností, případně životních zkušeností. Řídíme se pravidlem, že pokud to klient zvládne, neuděláme to za něj
 • klademe důraz na ochranu osob se zdravotním postižením před předsudky a negativním hodnocením, nenahrazujeme využívání přirozených služeb a společenských zdrojů


Otevřenost služby – přijímáme dobrovolníky (i zahraniční), studenty na praxe, spolupracujeme se školami a dalšími sociálními službami. Jsme otevřeni službám, které se transformují, jsme návaznou službou pro pobytové služby s klienty se zdravotním postižením.

Pružnost služby – flexibilně reagujeme na potřeby klientů, v rámci provozních možností upravujeme a zlepšujeme zázemí poskytované služby, reagujeme na grantové výzvy, hledáme nové možnosti pro zlepšení kvality poskytované služby.

 

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny nabízí:

Pracovně terapeutické aktivity, které probíhají ve 4 dílničkách:

 • textilní-korálkové
 • košíkářské-tkalcovské-dřevařské
 • keramické-drátenické
 • zahradnické

Dále nabízí:

 • základní sociální poradenství, individuální konzultace
 • možnost stravování – zajištění obědů
 • setkávání s vrstevníky
 • hraní maňáskového divadla
 • cvičné praxe

S čím můžeme pomoci:

 • připravit se do „opravdové práce“.
 • být zodpovědný.
 • dodržovat pravidla.
 • být trpělivý, pečlivý.
 • jak mluvit s ostatními.
 • hospodařit s penězi.
 • najít nové možnosti ve svém životě.

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována zdarma, bez úhrad.

Klient hradí pouze odebrané obědy v případě, že v rámci dílen využije stravování.

 

Sponzoři

Provoz sociálně terapeutických dílen je hrazen ze státních dotací MSK, dotací měst a obcí, ze kterých klienti přichází, ze sponzorských darů a grantů různých firemních nadací.

 

Podporují nás

Město Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka

 

Projekty střediska

2015

"Nové možnosti - zpřístupnění dílny"

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za finanční podporu projektu "Nové příležitosti - zpřístupnění dílny". Díky 140 000Kč jsme mohli opravit schodiště a zrekonstruovat nové prostory pro naše klienty v rámci zahradnické dílny. Rovněž děkujeme Zahradnictví pana Kubálka v Kuníně za finanční dar 60 000Kč, díky kterému jsme mohli tento projekt dofinancovat.

 

 

2016

"Pracovní pobyt na farmě aneb MÁME NA TO?"

Děkujeme Městu Nový Jičín za finanční podporu 20 500Kč, díky které budeme moci realizovat projekt týdenního pracovního pobytu na farmě pro naše klienty. Tento pobyt se bude realizovat na přelomu měsíce května/června 2016. Díky projektu budou moci naši klienti rozšířit své pracovní dovednosti a zvýšit tak tím své možnosti uplatnění na trhu práce.

 

 

 

 

 

 

 

"Návštěva Národního divadla a hlavního města Prahy" 

Děkujeme Československé obchodní bance, a. s. za finanční podporu 4 295Kč, díky které můžeme pro naše klienty zajistit nezvyklé zážitky ve formě zajištění účasti na kulturních a společenských akcích. Plánujeme návštěvu Prahy, Národního divadla na podzim r.2016.

 

 

 

 

 

 

2017

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny děkují MAS Lašsko z.s. za finanční dar 4000Kč. Díky penízkům budeme moci nechat vytisknout originální omalovánky pro děti, které děti dostanou při divadelním vystoupení maňáskového divadla střediska. Omalovány namalovala paní Daniela Kotalová, principál divadla. Velký dík i ji.


T-Mobile: "Mluvme spolu 2017"


projekt Maňáskové divadlo EFFATHA, „S divadlem do světa, divadlo pro všechny“

Díky finanční podpoře T-Mobile můžeme "bojovat" proti sociálnímu vyloučení lidí s mentálním postižením. Běžná populace stále nechápe smysl začlěňování, inkluze. Prostředkem projektu je divadlo. A kdy jindy začít než u malých dětí, které mohou vnímat člověka s handicapem jako běžnou součást svého života. Je nezbytné integraci aktivně podporovat. Děi si mohou vytvářet relevantní, nezaujaté postoje k osobám s handicapem, a přijmout tedy za svou i centrální myšlenku inkluze - že totiž být odlišný je normální.

Děkujeme T-Mobile.


 

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa