RÚT Krnov

 

Místo poskytování služby

Hlubčická 9, 794 01 Krnov

V pracovní dny: 8:00 – 16:00.

Doba poskytování ambulantní služby

Pondělí   14 – 17 hod.
Středa    14 – 17 hod.
Čtvrtek   11 – 17 hod.

Cena

Služba sociální rehabilitace je poskytována bez úhrady.

Kontakt

Iva Volná, koordinátor střediska, tel. 733 142 404 rut.kr@sdk.cz, i.volna@sdk.cz 
Mgr. Miroslav Hodina, sociální pracovník a terapeut, tel. 731 128 448, naceste.krnov@sdk.cz

Poslání

Posláním služby RÚT Krnov, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním nebo tělesným postižením, či duševním onemocněním v individuálním nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě.

Cílová skupina uživatelů

Lidé s mentálním nebo tělesným postižením, či duševním onemocněním, kteří usilují o řešení vlastní situace a o uplatnění ve společnosti, z Krnova a okolí do cca 15 km.

Věková hranice pro vstup do služby je stanovena na 18 – 58 let.

Službu neumíme poskytnout lidem, kteří nejsou ve stabilizovaném psychickém stavu, nekomunikují verbálně ani neverbálně.

Cíle

Hlavním cílem je člověk vybavený znalostmi a dovednostmi pro samostatný život, je zorientovaný v prostředí a informacích tak, že je schopen samostatně fungovat ve svém nejbližším okolí a umí využívat jeho zdroje, umí se samostatně rozhodovat.

Dalšími cíli jsou:

 • vyzkoušet si anebo získat pracovních návyky a dovednosti v zaměstnání,
 • zmírnit sociální izolaci,
 • u lidí s duševním onemocněním podporovat stabilizovaný psychický stav.
 • V neposlední řadě je cílem pozitivně působit na veřejnost tak, aby byla informovaná a upustila od předsudků.

Zásady poskytování sociální služby

* Individuální přístup založen na rovnocenném vztahu – vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností člověka; společně realizujeme jeho individuální cíle; nevyvyšujeme se z pozice pracovníků, respektujeme svobodnou vůli a názor každého; komunikujeme s lidmi tak, aby nám rozuměli.

* Přiměřená míra podpory – poskytujeme právě tolik podpory, kolik je potřeba, tzn. ne méně, ale ani více; snažíme se o vytvoření přirozené podpory z komunity, rodiny, pracovního prostředí tím, že využíváme běžných společenských zdrojů, tj. přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu.

* Zodpovědný přístup - člověk sám je nositelem zodpovědnosti za dosahování a naplňování svých osobních cílů; naši zodpovědnost vidíme v zajišťování takových podmínek, aby jeho rozhodnutí byla informovaná, a aby jeho potřeba podpory v čase klesala, motivujeme k aktivitě.

Popis služby

Službu sociální rehabilitaci poskytujeme následujícími metodami:

Podporované zaměstnávání

Podpoříme Vás na Vaší cestě k zaměstnání (jak napsat životopis, příprava na přijímací pohovor, podpora při hledání a udržení práce ...)

Cvičné praxe

Umožníme Vám vyzkoušet si jaké to je pracovat v opravdové firmě na cvičné praxi (třeba v zahradnictví, v obchodě, v knihovně, na stavbě, ve výrobně...)

Vzdělávací aktivity

Naučíme Vás pracovat s informacemi, jak jednat v různých životních situacích (jak pracovat s počítačem, Internetem, s mobilním telefonem, jak hospodařit s penězi, nacvičujeme jak správně podávat ruku, vést rozhovor...)

Posílení soběstačnosti v prostředích

Pomůžeme Vám žít samostatně, soběstačně, bezpečně a podle Vašich představ ve Vašem nejbližším okolí, ve Vašem městě (jak se bezpečně a včas dostat na zastávku autobusu, jak používat např. pračku, žehličku, kam docházet za kulturou, sportem ...)

Podpůrná psychoterapie

Pomůžeme Vám zvládnout aktuální situace a problémy s využitím Vašich vlastních sil (jak pracovat s vlastním strachem a obavami, jak si víc věřit, jak porozumět sám sobě…)

Centrum „Na cestě“ - program pro lidi s duševním onemocněním

Program zahrnuje následující aktivity:

Podpůrně terapeutická a rehabilitační skupina

 • neformální společenská setkávání
 • diskuse aktuálních situací a problémů
 • rozvoj vztahů ve skupině
 • podpora a prohlubování sociability
 • posílení orientace v psychické oblasti

Tématicky vzdělávací skupina

 • všeobecně vzdělávací témata
 • informace o duševních onemocněních
 • varovné signály – příznaky rozvoje nemoci
 • prohloubení náhledu 

Kognitivní trénink

 • podpora poznávacích funkcí 
 • pozornost, paměť
 • jazyk, myšlení
 • orientace v prostoru a čase
 • trénink a rehabilitace

Individuální terapeutické sezení

 • sociální terapie a individuální poradenství
 • podpora při řešení vztahových situací
 • podpora v aktuální, příp. krizové situaci

Setkávání rodičů a blízkých

 • výměna zkušeností
 • vzájemná podpora
 • rozšíření znalostí v oblasti lidské psychiky
 • motivační aspekt; prevence vyhoření
 • poradenství

Outdoorové aktivity

 • společné vycházky do přírody, za kulturou
 • rozvoj sociálních kompetencí
 • posilování vzájemných vztahů

Přijďte se za námi do centra „Na cestě“ podívat, pokud:

 • chcete být s novými lidmi;
 • toužíte se vymanit z koloběhu, do kterého Vás uvrhla Vaše nemoc;
 • jste motivováni nezůstávat doma, ale aktivně se zapojit do nových věcí a společnosti;
 • máte chuť něco se svým životem dělat;
 • jste otevření se vzdělávat, sebezdokonalovat, realizovat;
 • máte chuť měnit přístupy k sobě, k druhým a ke své nemoci.

Pozvání je určeno všem lidem s duševním onemocněním se stabilizovaným psychickým stavem, bez akutních intoxikací.

Kdy máme otevřeno: 

 pondělí   14 – 17 hod.

  středa   14 – 17 hod.

  čtvrtek   11 – 17 hod.

Najdete nás na adrese Hlubčická 18, Krnov (v areálu Flemmichovy vily). 

Těšíme se na Vaši návštěvu.   

Kontakty:

Iva Volná, koordinátor střediska, tel. 733 142 404  rut.kr@sdk.cz, i.volna@sdk.cz 

Mgr. Miroslav Hodina, sociální pracovník a terapeut, tel. 731 128 448, naceste.krnov@sdk.cz

 

Najdete nás také na facebookových stránkách Rút Krnov, Slezská diakonie.

Mapa