Rekonstrukce suterénu

Během letošního roku proběhla ve středisku EBEN-EZER Český Těšín rekonstrukce suterénu za finanční podpory Města Český Těšín a dotačního programu Moravskoslezského kraje: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2017. Název projektu byl : Bezpečné a důstojné prostředí poskytování služeb, jehož cílem je vznik nových prostor pro sociálně terapeutické dílny a zkvalitnění poskytované služby uživatelům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dílnách EBEN-EZER se děje stále něco zajímavého


Během prosince si uživatelé velmi oblíbili vyřezávací techniku Big shot a díky nově zakoupeným šablonám vytvořili velké množství přáníček, pozvánek a různých vánočních ozdob. Momentálně pomocí této techniky pracují na přípravě jarních dekorací a přání. Nově jsme začali zkoušet háčkování a pletení na rukou s „obří „ vlnou. Jedná se o nyní tak oblíbené velké deky, podsedáky a přehozy. Jsme moc zvědaví, jak se tato nová technika pletení u uživatelů osvědčí. Také pokračujeme ve tkaní oblíbených koberců. Z každého úspěšně dokončeného koberce mají uživatelé velkou radost.
V lednu jsem měli možnost navázat mezinárodní kontakt se sociálně terapeutickými dílnami v Drogomyślu v Polsku. Návštěva byla pro nás velkým přínosem a inspirací. Doufáme, že se nám v navázaných vztazích bude dařit pokračovat.

Nakonec bychom Vám s potěšením chtěli představit nové logo, kterým autor tohoto loga výstižně a krásně vyjádřil jednu z myšlenek sociálně terapeutických dílen „TVOŘÍME SRDCEM“. Věříme, že i v tomto roce budeme moci tuto myšlenku uplatňovat při každodenních činnostech v naších dílnách.


Mgr. Jana Chlebusová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Únor v dílnách EBEN EZER

V únoru měli uživatelé sociálně terapeutických dílen EBEN -EZER možnost zúčastnit se dvou zajímavých besed.

- Na první besedě se pod vedením lékařky z Nemocnice Třinec Sosna seznámili se základy první pomoci a vyzkoušeli si různé druhy ošetření nejběžnějších úrazů v domácnosti.

- V rámci druhé besedy se uživatelé dozvěděli zajímavosti o českém jazyce, téma besedy bylo „Čeština jinak“, které si pro ně připravila paní knihovnice.

- Ačkoliv venku to tak nevypadá v dílnách se již pomalu chystá na jaro. (Například ve stolařské dílně se vyrábí dřevěné zápichy do záhonů, na které se podle předlohy vypalují názvy jednotlivých druhů zeleniny)

- Další práci naších uživatelů si můžete prohlédnout na jarní výstavě 14.3 až 15.3. od 8 do 15 hod ve vestibulu nemocnice Třinec Sosna.

Sociálně terapeutické dílny EBEN- EZER, Český Těšín získaly cenu MODRÉHO SLONA 2018 v kategorii JINÉ FORMY TVORBY – jednalo se o ztvárnění LOGA dílen - TVOŘÍME SRDCEM a obrázek KOČKY, obojí vytvořené technikou quilling. Dílny také získaly, dvě čestná uznání v kategorii keramika.