V dílnách EBEN-EZER se děje stále něco zajímavého


Během prosince si uživatelé velmi oblíbili vyřezávací techniku Big shot a díky nově zakoupeným šablonám vytvořili velké množství přáníček, pozvánek a různých vánočních ozdob. Momentálně pomocí této techniky pracují na přípravě jarních dekorací a přání. Nově jsme začali zkoušet háčkování a pletení na rukou s „obří „ vlnou. Jedná se o nyní tak oblíbené velké deky, podsedáky a přehozy. Jsme moc zvědaví, jak se tato nová technika pletení u uživatelů osvědčí. Také pokračujeme ve tkaní oblíbených koberců. Z každého úspěšně dokončeného koberce mají uživatelé velkou radost.
V lednu jsem měli možnost navázat mezinárodní kontakt se sociálně terapeutickými dílnami v Drogomyślu v Polsku. Návštěva byla pro nás velkým přínosem a inspirací. Doufáme, že se nám v navázaných vztazích bude dařit pokračovat.

Nakonec bychom Vám s potěšením chtěli představit nové logo, kterým autor tohoto loga výstižně a krásně vyjádřil jednu z myšlenek sociálně terapeutických dílen „TVOŘÍME SRDCEM“. Věříme, že i v tomto roce budeme moci tuto myšlenku uplatňovat při každodenních činnostech v naších dílnách.


Mgr. Jana Chlebusová