HOSANA Karviná

 

Místo poskytování služby

Lázeňský park 463/12, 735 03  Karviná-Lázně Darkov

Provozní doba

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita služby

12 míst

Kontakt

hosana@slezskadiakonie.cz, 731 420 016, 737 789 720

 

Kalendář akcí

 

Plán akcí na měsíc únor 2018 ZDE

HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání služby

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením. Poskytujeme jim bydlení a každodenní podporu v péči o sebe, v komunikaci, při využívání volného času a služeb ve městě, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhé osoby.

Cílová skupina

Služby poskytujeme ženám a mužům od 18 let se střednímtěžkým mentálním postižením, kteří se převážně dokáží pohybovat bez pomoci druhé osoby, jejichž věk v době nástupu nepřevýší 48 let.

Služby neposkytujeme:

- osobám nevidomým
- osobám s úplnou ztrátou sluchu
- osobám, jejichž chování by z důvodu duševní choroby závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- osobám trvale upoutaným na lůžko

Cíle služby

Cílem naší služby je uživatel, který dopomocí podle svých možností, schopností a potřeb zvládá :

  • osobní hygienu, stolování a péči o svůj pokoj
  • využívání běžných služeb v obci - kadeřník, lékař, obchod, kultura, sport, návazná sociální služba
  • tráví aktivně den
  • udržuje kontakt s rodinou, blízkými osobami a přáteli

Kapacita střediska HOSANA Karviná: 12 míst

V případě uvolnění naplněné kapacity přijímáme přednostně na základě evidované žádosti o přijetí v pořadníku žadatelů ty žadatele, kteří mají trvalé bydliště v Karviné.

Základní činnosti

Uživatelům poskytujeme na základě individuálního přístupu tyto služby:


a) poskytnutí ubytování

1. ubytování

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení


b)  poskytnutí stravy 

zajištění celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy


c)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu          

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru


d)  pomoc při osobní hygieně

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu          

1.pomoc při úkonech osobní hygieny

2.pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3.pomoc při použití WC


e)  výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti 

1. pracovně výchovná činnost

2.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

3. vytváření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

4. volnočasové a zájmové aktivity


f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách

     podporujících sociální začleňování osob


g)   sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob


h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Pravidelné  aktivity

Pracovníci poskytují podporu a pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Aktivizační činnosti v domově vedené jednotlivými pracovníky v sociálních službách:  tanec, cvičení, hraní na hudební nástroje a zpěv, pěstitelsví, rukodělné činnosti, vaření, setkávání mužů a žen, práce na počítači a s tabletem.

Za podpory pracovníků využívají uživatelé  běžně dostupné služby - navštěvují kino, restaurace, bazén, kulturní akce, jezdí na výlety a na výstavy.

Zásady

Službu poskytujeme uživatelům v Hosaně na základě těchto zásad:

-individuální přístup - každému uživateli poskytujeme míru podpory podle jeho schopností a možností

-respektování názoru uživatele - zapojujeme ho do rozhodování o jeho životě, o způsobu trávení času, reagujeme na připomínky

-týmová spolupráce - pracovníci znají pracovní postupy a používají je jednotně, komunikují spolu

Sponzoři

MPSV, MSK,Statutární město Karviná, Město Orlová, obec Dětmarovice,  hypermarket TESCO

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor
 

Mapa