HOSANA Karviná

 

Místo poskytování služby

Lázeňský park 463/12, 735 03  Karviná-Lázně Darkov

Provozní doba

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita služby

12 míst

Kontakt

hosana@slezskadiakonie.cz, 731 420 016, 737 789 720

 

Kalendář akcí

 

Plán akcí na měsíc červen 2018 ZDE.

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání služby

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením. Poskytujeme jim bydlení a každodenní podporu v péči o sebe, v komunikaci, při využívání volného času a služeb ve městě, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhé osoby.

Cílová skupina

Služby poskytujeme ženám a mužům od 18 let se střednímtěžkým mentálním postižením, kteří se převážně dokáží pohybovat bez pomoci druhé osoby, jejichž věk v době nástupu nepřevýší 48 let.

Služby neposkytujeme:

- osobám nevidomým
- osobám s úplnou ztrátou sluchu
- osobám, jejichž chování by z důvodu duševní choroby závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- osobám trvale upoutaným na lůžko

Cíle služby

Cílem naší služby je uživatel, který dopomocí podle svých možností, schopností a potřeb zvládá :

  • osobní hygienu, stolování a péči o svůj pokoj
  • využívání běžných služeb v obci - kadeřník, lékař, obchod, kultura, sport, návazná sociální služba
  • tráví aktivně den
  • udržuje kontakt s rodinou, blízkými osobami a přáteli

Kapacita střediska HOSANA Karviná: 12 míst

V případě uvolnění naplněné kapacity přijímáme přednostně na základě evidované žádosti o přijetí v pořadníku žadatelů ty žadatele, kteří mají trvalé bydliště v Karviné.

Základní činnosti

Uživatelům poskytujeme na základě individuálního přístupu tyto služby:


a) poskytnutí ubytování

1. ubytování

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení


b)  poskytnutí stravy 

zajištění celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy


c)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu          

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru


d)  pomoc při osobní hygieně

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu          

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC


e)  výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti 

1. pracovně výchovná činnost

2.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

3. vytváření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

4. volnočasové a zájmové aktivity


f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách

     podporujících sociální začleňování osob


g)   sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob


h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Pravidelné  aktivity

Pracovníci poskytují podporu a pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Aktivizační činnosti v domově vedené jednotlivými pracovníky v sociálních službách:  tanec, cvičení, hraní na hudební nástroje a zpěv, pěstitelsví, rukodělné činnosti, vaření, setkávání mužů a žen, práce na počítači a s tabletem.

Za podpory pracovníků využívají uživatelé  běžně dostupné služby - navštěvují kino, restaurace, bazén, kulturní akce, jezdí na výlety a na výstavy.

Zásady

Službu poskytujeme uživatelům v Hosaně na základě těchto zásad:

- individuální přístup - každému uživateli poskytujeme míru podpory podle jeho schopností a možností

- respektování názoru uživatele - zapojujeme ho do rozhodování o jeho životě, o způsobu trávení času, reagujeme na připomínky

- týmová spolupráce - pracovníci znají pracovní postupy a používají je jednotně, komunikují spolu

Sponzoři

MPSV, MSK,Statutární město Karviná, Město Orlová, obec Dětmarovice,  hypermarket TESCO

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor
 

Mapa