RÚT Frýdek–Místek, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek

Doba poskytování služby

PONDĚLÍ: 7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma

ÚTERÝ:7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma

STŘEDA:  7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma

ČTVRTEK:  7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní forma

PÁTEK:  7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma

Ambulantní forma – jsme v kanceláři

Terénní forma – jsme mimo kancelář

Kapacita

1 uživatel v ambulantní formě

1 uživatel v terénní formě

Cena

Zdarma

Kontakt 

Koordinátor střediska: Mgr. Jana Jourová

tel.: 731 826 808, e-mail: j.jourova@slezskadiakonie.cz

Konzultant: Radovan Bista

tel.: 737 227 857, e-mail: rut.fm@slezskadiakonie.cz

Dokumenty

Leták střediska ke stažení zde

Leták pro snadné čtení ke stažení zde

Protokol o podání stížnosti ke stažení zde

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání služby

Středisko Slezské diakonie RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace,  poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.

 

Cíle služby

 • Samostatnost uživatele v oblasti osobního i pracovního života.
 • Pozitivní postoj veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu.

Cílová skupina uživatelů

Osoby ve věku od 18 do 64 let, které jsou schopny a chtějí se aktivně podílet na řešení své situace a jsou s postižením:

 • mentálním, kromě osob s těžkým a hlubokým mentálním postižením
 • s chronickým duševním onemocněním, kromě osob v akutní fázi nemoci nebo mimo péči ambulantního psychiatra
 • smyslovým
 • tělesným, nejsme bezbariérové zařízení
 • kombinovaným
 • v dlouhodobě nepříznivém stavu

 

Poskytované činnosti

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • přiměřená péče o zevnějšek (např. nácvik vhodného oblékání, osobní hygieny)
 • samostatný pohyb a orientace (např. nácvik orientace v místě bydliště, pracoviště)
 • péče o domácnost (např. nácvik praní a žehlení prádla, úklidu, přípravy jídla)
 • péče o děti nebo další členy domácnosti (např. nácvik vhodných návyků a postupů, doporučení vhodné odborné služby)
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (např. nácvik obsluhy pračky, žehličky, mikrovlnné trouby)
 • hospodaření s penězi (např. vytvoření představy o hodnotě peněz, nácvik běžného nákupu)
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit (vytvoření časového rozvrhu dne, např. docházka do zaměstnání, rozvržení domácích prací)
 • získávání dovedností potřebných k úředním úkonům (např. nácvik vyplňování formulářů, dokumentů)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při výběru vhodné zájmové aktivity, nácvik využívání sociálních sítí, podpora při udržování přátelských vztahů);
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět (např. do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady);
 • cestování hromadnými dopravními prostředky (např. nácvik cestování vlakem, autobusem);
 • běžné a alternativní způsoby komunikace (např. nácvik telefonování, SMSkování, psaní dopisů, podpora orientace v piktogramech);
 • zjišťování, vyhledávání a zpracování informací (např. nácvik orientace v nabídkách kulturních zařízení, telefonních seznamech, adresářích, podpora při práci s návody);
 • chování v různých společenských situacích (nácvik etikety).

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • aktivizace duševních funkcí (např. trénink paměti, tvořivosti, představivosti, logického myšlení, trénink udržení pozornosti);
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění (např. podpora při výběru práce s ohledem na zdravotní stav, vzdělání, možnosti dojíždění);
 • získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (např. nácvik orientace v nabídce pracovních míst, podpora při vypracování životopisu, pomoc při přípravě
 • na přijímací pohovor);
 • získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů  (např. nácvik zvládání jednotlivých pracovník úkonů, podpora při komunikace s nadřízeným a spolupracovníky);
 • základy práce s počítačem (např. nácvik základní obsluhy MS Word, MS Excel, Windows);
 • základy práce s internetem (např. pomoc při vytvoření e-mailové schránky, nácvik vyhledávání informací).

4.     Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při přípravě dokumentů; podpora při jednání s úřady, zaměstnavatelem, lékaři; pomoc při vyřizování dávek, příspěvků a důchodů; pomoc při řízení o způsobilosti k právním úkonům nebo změně opatrovníka)
 • aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi, terapii nebo odborný výcvik; místa pro pracovní rehabilitaci (např. sledování nabídek práce uživatelem i konzultantem; kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů)
 • informační servis a zprostředkovávání služeb (např. v situaci ztráty nebo změny zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, způsobilosti k právním úkonům)
 • základní sociální poradenství

 

Zásady poskytování sociální služby

 • spolupráce – pracovník i uživatel dodržují pravidla stanovaná pro poskytování služby
 • partnerství – pracovník přistupuje k uživateli jako k jedinečné osobnosti, jejíž názory, potřeby bere vážně
 • ochrana práv – pracovník pomáhá uživateli práva uplatňovat a hájit, nezneužívá jeho omezení plynoucí ze zdravotního postižení
 • možnosti volby – pracovník podporuje uživatele při jeho samostatném rozhodování, případně ho upozorní na možné důsledky jeho volby
 • mlčenlivost – pracovník zachovává mlčenlivost o informacích týkajících se uživatele

 

Donátoři, sponzoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Statutární město Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa