Tuzemské projekty
 

Projekty středisek

Děkujeme všem podporovatelům a sponzorům, díky nimž můžeme zkvalitňovat a rozvíjet služby pro naše uživatele prostřednictvím projektů.

KARMEL Tichá
, denní stacionář

 • "BYDLENÍ BEZ BARIÉR" investiční projekt
  "Řešení bezbariérovosti objektu pro osoby se zdravotním postižením- KARMEL v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm".

Další informace o projektu zde

EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář

 • EDEN - stvořen pro život
  Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018. Díky realizovanému projektu jsme mohli zajistit bezpečné, zdravé, důstojné a kvalitní prostředí všem uživatelům využívajícím sociální službu denního stacionáře na Frýdecké ulici, a to prostředctvím výměny oken a rekonstrukcí jídelny s kuchyní.

Další informace o projektu zde

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov

 • Chceme vyrůstat doma, ne v dětském domově!
  Projekt podporuje komplexní pomoc pro rodiny s dětmi na Albrechticku a Osoblažsku, Krnovsku a Rýmařovsku prostřednictvím poskytování sociálně aktivizačních služeb a návazných aktivit služby.

Další informace o projektu zde


TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov, osobní asistence, odlehčovací služby

 • Důstojně navzdory věku a nemocem
  Bezplatnou zápůjčkou KP seniorovi snížíme jeho nečekaně vysoký rozpočet, rozšíříme rozsah pomoci, případně překonáme přechodnou nedostupnost KP (vzdálenost půjčovny, není skladem), aby i tuto nelehkou etapu života zvládl důstojně. Pro zajištění vysoké kvality služeb je nezbytné neustále vzdělávat asistentky ve znalostech a dovednostech v péči o seniory s ohledem na velmi časté diagnózy současnosti (Alzheimerova demence, Parkinson, psychiatrické diagnózy).

Další informace o projektu zde
 


Spolupráce středisek

Střediska Slezské diakonie, která své služby poskytují lidem s duševním onemocněním

 • Barvy duše
  Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

Další informace o projektu zde