Svět za hranicemi

Jedním z prostředků pomáhajícím ke zkvalitnění života seniorů jsou i kulturní akce. Ze zkušenosti víme, že společná setkávání prožívají senioři pozitivně a mají radost z aktivního trávení volného času. Prostřednictvím projektu „ Svět za hranicemi“ chceme na setkáních se seniory vnést radostnou atmosféru naplněnou zajímavým a aktivním programem zaměřeným na život v zahraničí. Jsme si vědomi toho, že generace seniorů ve věku 60 a více let ve svém mládí neměla takovou možnost vycestovat do okolních zemí, jak je tomu v současné době. Proto pomoci zahraničních dobrovolníků Slezské diakonie uskutečníme několik setkání v domově pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka, pro seniory pečovatelské služby ELIM Stonava a pro seniory Českého Těšína, na kterých zahraniční dobrovolníci představí život své země.

Projekt byl podpořen dotačním programem „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“

Výše příspěvku: 30 000,- Kč