V České republice je velmi rozšířené negativní vnímání lidí s duševním onemocněním. Tento pohled je ovlivňuje v mnoha oblastech jejich každodenního života a vytváří bariéry, které mohou být častokrát větší zátěží než choroba samotná. Právě tyto stigmatizující postoje mohou vést například k tomu, že se zdravotní stav lidí s duševním onemocněním i nadále zhoršuje a někdy vedou až k sebevraždám. Stigmatizace způsobuje obtíže v osobním a rodinném životě, v přístupu k patřičné zdravotní péči či na trh práce.

Cílem projektu a projektových aktivit je přispět k lepší informovanosti veřejnosti o příznacích duševních nemocí a možnostech sociální rehabilitace, která pomáhá k návratu do běžného života. Akce má pomoci bojovat s předsudky veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním.

Aktivity budou zaměřeny na laickou i odbornou veřejnost a také na poskytovatele sociálních služeb. Pevně věříme, že projekt bude nápomocný nejen pro rozvoj péče o duševní zdraví, ale že ve svém důsledku přispěje k redukci stigmatizace a sekundárně přispěje ke zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním.

K naplnění cíle zrealizujeme následující aktivity:

  1. odbornou konferenci

  2. filmový večer

  3. výstavu s vernisáží

  4. vydání bulletinu

Projekt byl podpořen Nadačním fondem Avast v rámci programu Spolu se zaměstnanci 2017.

Donátor: Nadační fond Avast
Výše příspěvku: 50.000 Kč

Střediska: ARCHA, JORDÁN a NOE Třinec