Děkujeme všem podporovatelům a sponzorům, díky nimž můžeme zkvalitňovat a rozvíjet služby pro naše uživatele prostřednictvím projektů. Níže si můžete přečíst o aktuálních projektech:

 

Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově

Evropský projekt realizovaný městem Krnov ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi podpořil vznik 7 doučovacích klubů ve městě pro děti se SVP. Právě jeden klub je také pod střediskem Slezské diakonie, která je partnerem projektu. Více informací o projektu a klubu.

 

Chodba

Závěrečná zpráva a statistika ke stažení zde.


"Kávomaty pomáhají" za podpory Nadačního fondu Albert

Projekt Kávomaty pomáhají  byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ 2013. 

Od loňského roku si mohou návštěvníci krnovského supermarketu Albert zpříjemnit nákup šálkem dobré kávy za příznivou cenu pouhých pěti korun. A co navíc, mohou kávu popíjet s hřejivým pocitem, že svou pětikorunou přispěli na dobrou věc a že z ní užitek mají i děti v Krnově a okolí. Nadační fond Albert totiž věnoval výtěžek z Kávomatu Albert ve výši 40 000 korun na projekt „Podpora rozvoje a vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin z Krnovska, Albrechticka a Osoblažska“, který byl od října 2013 do října 2014 realizován Slezskou diakonií, službou SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov.

V rámci tohoto projektu bylo uskutečněno spoustu aktivit pro děti z rodin, které se nacházejí v tíživé sociální situaci. Byly to například výlet do technického muzea U6 v Ostravě-Vítkovicích, vyrábění a zavěšení krmítek pro lesní ptactvo, Velikonoční pečení, příprava dárku pro maminky ke Dni matek, výlet na Ježečkův palouček, příprava medu a sirupu z černého bezu, společné vaření a další.

.Díky podpoře z kávomatu mohly také některé děti navštěvovat zájmové kroužky, kde poznaly nové kamarády, „dospěláky“ a také se naučily spoustě zajímavých aktivit, od výtvarných technik, přes hru na klavír a tanec až po plavání, fotbal a další. V herně pro rodiče a děti na náměstí Míru v Krnově mohli také někteří zájemci využít pomoc s přípravou do školy. 

Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří zakoupením kávy přispěli na podporu dětí, jež nemají vždy jednoduchý start do života.

 

Kvalitní život i v nemoci

Projekt „Kvalitní život i v nemoci“ je zaměřen na rekonstrukci budovy na ulici Rolnická, Ostrava Nová Ves a zároveň rozšíření nabídky sociálních služeb o Domov se zvláštním režimem pro seniory s poruchami paměti. Projekt byl zahájen v říjnu 2012. Prvním krokem byla služební cesta pracovníků zodpovědných za projekt do Švýcarska, kde jsme načerpali nové zkušenosti v oblasti péče o osoby s poruchami paměti.

Další etapou bylo vyhlašování veřejných zakázek a vzdělávání pracovníků v nových metodách přístupu k osobám s poruchami paměti. Formou přednášek jsme seznamovali širokou veřejnost s projektem. V současnosti jsme před vyhlášením podstatné veřejné zakázky na provedení stavby. Schválené dokončení projektu je v termínu březen 2016.

Návrh vizualizace ke stažení zde.

 


Nadace Terezy Maxové pomáhá rodinám s dětmi v tíživé sociální situaci

Aktivity pořádané střediskem SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov jsou finančně podporované Nadací Terezy Maxové dětem. Nadace poskytla pro rok 2015 podporu středisku v částce 150 000,-Kč a to na projekt pod názvem CHCEME VYRŮSTAT DOMA, NE V DĚTSKÉM DOMOVĚ!

Projekt podporuje komplexní pomoc pro rodiny s dětmi na Albrechticku a Osoblažsku, Krnovsku
a Rýmařovsku prostřednictvím poskytování sociálně aktivizačních služeb a návazných aktivit služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov. Služba poskytne výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, poradenskou a asistenční činnost 60 rodinám (což znamená cca 70 dospělých a 120 dětí). Tyto rodiny se nachází v tíživé sociální situaci, která ohrožuje výchovu a vývoj dětí, a hrozí riziko odebrání dětí do ústavní výchovy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prostřednictvím dvou projektů navázala v roce 2012 Slezská diakonie, služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem. Tato spolupráce pokračovala dále také v roce 2013 a 2014.

V květnu tohoto roku byl ukončen projekt, který trval rok a díky kterému mohla být podpořena terénní sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci na Krnovsku, Albrechticku, Osoblažsku a Rýmařovsku a její návazné aktivity.

Nadace Terezy Maxové dětem tak podpořila již po čtvrté aktivity služby, tentokrát částkou 100.000,- Kč.

V rámci realizace projektu proběhla řada aktivit pro rodiče a děti, jako např.: dvoudenní výlet do Holčovic s návštěvou Zlatorudných mlýnků, přespávací akce s opékáním v Krnově, návštěva výstavy loutek, drakiády v Krnově a Městě Albrechticích, vystoupení dětí na adventním koncertu v koncertní síni Sv. Ducha, výroba krmítek pro ptáčky, kulinářské chvilky, vyrábění jarních dekorací, jmenovek a dárků pro maminky, výlet do ZOO Ostrava,  na Janovický zámek, návštěva aquacentra Rýmařov, návštěva kaple v Lipkách, výroba chlebových placek, zkrášlovací odpoledne pro maminky, velikonoční pečení, Den matek,  výlet do Slezských Pavlovic, návštěva zámku ve Slezských Rudolticích, návštěva kina v Krnově, rybaření v Jindřichově, návštěva koupaliště v Osoblaze, podzimní a adventní tvoření, Mikulášská nadílka pro zvířátka, vánoční besídky v Krnově, Městě Albrechticích a Rýmařově. Celkem proběhlo 51 aktivit na Krnovsku, Albrechtiku, Osoblažksu a Rýmařovsku.

Díky podpoře nadace mohl být zajištěn materiál, přispěno rodinám na vstupné či jízdné. Rodiče a děti mohli společně prožít hezký čas a získat inspiraci pro to, jak trávit společné chvíle.

K návazným aktivitám projektu patřil také tzv. Rodičovský kurz v terénu, který sloužil pro rozvoj a posílení kompetencí a dovedností rodičů. Realizován byl formou setkání rodičů s asistentkami přímo v domácnosti. Kurz byl tvořen 12 tématy např. hospodaření, podpora vzdělávání, výživa, povzbuzování, komunikace, nastavování hranic, kvalitně trávený čas a další. Kurz absolvovalo celkem 21 rodičů.

Po celou dobu trvání projektu byl přístupný šatník na pobočce ve Městě Albrechticích, v Krnově i v Rýmařově. V případě potřeby bylo ošacení dopraveno rodinám. Během realizace projektu bylo zorganizováno 8 bazárků s oblečením, obuví, drobným vybavením domácnosti a školními potřebami ve 4 obcích: Slezské Pavlovice, Osoblaha, Krnov, Rýmařov.

Tímto velice děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem za její podporu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátké poohlédnutí se za zajímavými projekty Slezské diakonie realizovanými v uplynulých letech za podpory nadací, nadačních fondů a programů. Slezská diakonie tímto děkuje všem, kteří Slezskou  diakonii jakkoli podporují a díky nimž se nám daří plnit to, co jsme si předsevzali – tedy přinášet světlo do života potřebným.

S řidičákem k lepší budoucnosti!

Díky Nadačnímu fondu Albert mohou uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI získat řidičské oprávnění. Klienty střediska jsou mladí lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež nebo ukončili výkon trestu.Převážná většina z těchto mladých lidí nemá dostatečné vzdělání, které by jim umožnilo získat v Bruntále či jeho okolí práci. Samotné hledání práce je pro ně velmi demotivující, jelikož po několika neúspěších sami vidí, že možnost získat práci je pro ně v současném stavu nulová.

Finanční situace klientů je velmi špatná, převážná většina klientů pobírá sociální dávky, který jim vystačí pouze na zajištění stravy.Naděje na lepší budoucnost pro klienty však přišla, a to díky Nadačnímu fondu Albert, který podpořil celkem čtyři z nich v získání řidičského oprávnění. Prostřednictvím této podpory si tito uživatelé zvýší  svou kvalifikaci pro trh práce. Děkujeme!

 

I vzdělávání může být zábavné: učíme se s Albertem

Pracovníci Domu na půl cesty Timotei (ve spolupráci s psychologem služby a externími lektory) ,v rámci projektu „Vzdělávání uživatelů v Domě na půl cesty Timotei“ , realizovali vzdělávání a nácvik kompetencí, které umožnilo uživatelům lépe překonávat překážky „běžného života“.Přednášky a nácviky navazovaly na hlavní problémová témata, která pracovníci vytipovali na základě analýzy naplňování cílů a potřeb uživatelů služby v minulých letech.

Projekt zahrnoval vzdělávací a výchovné aktivity pro uživatele. Díky nácvikům se uživatelé učili mezi sebou lépe komunikovat, spolupracovat a poznat i sami sebe díky testům osobností, a to zábavnou a hravou formou, aby si toho co nejvíce zapamatovali a především, aby je to bavilo. S uživateli se pracovníci v rámci projektu také zúčastnili několika exkurzí v různých institucích (např. ve firmě Linaset, v Call centru O2, ve firmě Osram či u Městské police). Díky Nadačnímu fondu Albert uskutečnil Dům na půl cesty také dva zážitkové víkendy. Tyto víkendy si uživatele pořádně užili, odnesli si z nich spoustu zážitků a také nových informací. 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem

Název projektu

I vzdělávání může být zábavné: učíme se s Albertem

Donátor

Nadační fond Albert

Středisko

TIMOTEI Bruntál

Celkový rozpočet projektu 133 950

Výše příspěvku donátora

50 000 Kč

Logo donátora

 

Společné obědy zdravě

Díky Nadačnímu fondu Albert se uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI učili zdravě a samostatně vařit. Uživatelé se zdokonalili  nejen ve vaření, ale i ve vyhledávání a vymýšlení nových receptů, rozpočtování,nákupu, samotném vaření i vhodném stolování. Dále pak projekt podpořil uživatele, kteří se octili v existenční krizi.

Za rok trvání  projektu „Společné obědy zdravě“ bylo podpořeno 35 uživatelů služby Dům na půl cesty Timotei v získávání znalostí z oblasti zdravé výživy, a to formou pořádání společných obědů. Pozitivní zážitky při aktivitách tohoto dlouhodobějšího projektu posílili správné stravovací návyky uživatelů naší služby.

 „Projekt reaguje na problémové oblasti našich uživatelů. Jedná se především o situace,  kdy se uživatel ocitne bez jakýchkoliv finančních prostředků (např. po vyřazení z úřadu práce). Na zajištění základních potravin pro tyto uživatele nemá naše služba dostatek finančních prostředků, tito lidé se tak bohužel snaží zajistit si svou základní existenci formou trestných činů, což dále ohrožuje společnost i je samotné.“ popisuje Klára Maková, klíčová pracovnice služby.

Sociální pracovnice Andrea Klimešová doplňuje: „Mladí lidé, kteří k nám přicházejí po ukončení ústavní výchovy nemají nedostatečné znalosti, zkušenosti, dovednosti a nejsou schopni samostatně zajistit své běžné potřeby v oblasti stravování (tzn. neumí si nakoupit, vyhledat recepty, uvařit, atd.)“.

Společné obědy zdravě byly jednoznačně velmi vydařeným projektem, díky kterému naši uživatelé získali přehled o tom, co vlastně jedí a co by jíst měli. Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem

Název projektu

Společné obědy zdravě

Donátor

Nadační fond Albert

Středisko

TIMOTEI Bruntál

Výše příspěvku donátora

40 000 Kč

 

Prádelna jako pracovní příležitost

Díky finanční podpoře Nadace OKD dostali čtyři naši uživatelé příležitost docházet pravidelně do zaměstnání a naplňovat tak potřebu aktivity a potřebu seberealizace. Díky Nadaci OKD tak bojují proti frustraci a nacházejí nový smysl života.

Název projektu

Prádelna jako pracovní příležitost

Donátor

Nadace OKD

Středisko

RÚT Bruntál, sociální rehabilitace

Výše příspěvku donátora

100 000 Kč

 

Společné kroky k práci

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje jsme mohli podpořit osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v nalezení a udržení práce.

Tento projekt pomohl našim uživatelům osvojit a posílit své schopnosti a dovednosti, pro získání a udržení práce.  Díky tomuto projektu jsme mohli realizovat cvičné interní i externí praxe, kde si uživatelé vyzkoušeli práci, která odpovídá jejich požadavkům a možnostem.  Účastnili se exkurzí, kde mohli uživatelé nahlédnout do reálného pracovního prostředí, a vytvořit si tak obrázek o otevřeném trhu práce.

Název projektu

Společné kroky k práci

Donátor

Moravskoslezský kraj

Středisko

RÚT Bruntál, sociální rehabilitace

Výše příspěvku donátora

200 000 Kč

 

„Stále mám co nabídnout" - podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku

Tento projekt  realizován Asociací občanských poraden a jejími partnery, kterými jsou Občanská poradna Třebíč, OBČANSKÁ PORADNA Karviná (Slezská diakonie) a Centrum nové naděje si kladl za cíl poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání. Lidé starší 50 let jsou jednou z nejohroženějších skupin z hlediska ztráty zaměstnání a současně mají největší obtíže při uplatňování na trhu práce, proto je projekt zaměřen právě na tuto cílovou skupinu.

Spolu proti problémům

Projekt „Spolu proti problémům“ umožnil další rozvoj našich poradenských služeb a rozšíření stávající nabídky o fakultativní činnosti (vzdělávací akce, resp. besedy). Jejich prostřednictvím jsme mohli v potřebné míře instruovat občany našeho regionu, jak rozeznat, samostatně řešit a hlavně nepodceňovat naléhavé problémy plynoucí ze současného společenského klimatu. Myslíme si, že pouze člověk dostatečně informovaný, a tedy legislativně gramotný, může být rovnocenným partnerem veřejným i soukromým institucím, a pozitivně tak ovlivňovat dění ve společnosti.

Název projektu

Spolu proti problémům

Donátor

Schweizerische Eidgenossenschaft a Nadace partnerství

Středisko

OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Celkový rozpočet projektu

722 698 Kč

Výše příspěvku donátora

614 293 Kč


 

„Učíme se spolu“

Projekt Programu pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie „Učíme se spolu“ v tomto školním roce pomáhá v Moravskoslezském kraji 15 dětem v pěstounské péči, které mají obtíže při učení. Na základě individuální práce s rodinami a mapování jejich potřeb doučují dětí nasmlouvaní pracovníci - rodinní asistenti. Doučování probíhá dle domluvy v domácnostech dětí nebo na pobočkách PPR v Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havířově, Karviné a Třinci. Kromě posílení motivace dětí k vzdělávání, zvýšení jejich sebevědomí a zlepšení výsledků ve škole projekt přináší také významné odlehčení náhradním rodičům. Projekt je realizován od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a je ve výši 104 118 Kč podpořen ze sbírky Pomozte dětem organizované Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

 

 

 

 


„Sandtray terapie“

Jednou z nových terapeutických metod, které zavádí Program pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie, je tzv. sandtray terapie, tedy terapeutické pískoviště. V rámci této metody dítě za použití figurek a malého pískoviště využívá svoji představivost k vytvoření trojrozměrného modelu svého vnitřního světa. Metoda pomáhá tento svět otevřít a léčit příčiny, které způsobují psychické poruchy, jako např. agresivní chování, strach a úzkosti, problémy v komunikaci, vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby, plačtivost aj. Projekt zavádějící v PPR tuto terapii je realizován od 11. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a je ve výši 57 000 Kč podpořen Nadací ČEZ prostřednictvím aplikace Pomáhej pohybem. Nadační příspěvek je využit ke krytí mzdových nákladů terapeuta a nákupu pomůcek.

 

 

 

 

 

 

 

 


„Nejsi v tom sám!“


Děti umístěné do pěstounských rodin procházejí psychickou zátěží, která se negativně odráží při navazování vztahů, v komunikaci, spolehlivosti a formování jejich identity. Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie nabízí v rámci projektu „Nejsi v tom sám!“ 40 těmto dětem formou klubů, víkendových pobytů či příměstských táborů na různých místech Moravskoslezského kraje společná setkání, kde mohou otevřeně hovořit o tom, co prožívají. Takováto forma sociálně terapeutické podpory pomáhá dětem rozvíjet jejich osobnost a posilovat jejich sociální a komunikační dovednosti. Současně vytváří prostor pro budování kamarádských vztahů s vrstevníky. Projekt „Nejsi v tom sám!“ je realizován od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 a je podpořen nadačním příspěvkem ve výši 40 000 Kč poskytnutým Nadací Terezy Maxové dětem jako podporovatelem projektu.

 

 

 

 

 

 


Projekt JARMILA


Jarmila se svoji sestrou byly svěřeny do pěstounské péče do rodiny, ve které žijí ještě další tři děti. Cílem projektu bylo pomoci této početné rodině s úhradou ortodontické léčby Jarmily. Navržená léčba je pro Jarmilu důležitá, v případě neléčení hrozí v pozdějším věku zdravotní komplikace. Tento projekt byl financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

 

 


TIMOTEI domov na půl cesty – Zkus to sám už teď

Projekt „Zkus to sám už teď“ je komplexní program pro děti opouštějící dětské domovy a výchovné ústavy. Projekt realizuje Slezská diakonie, TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty. Projekt byl realizován již v minulém roce a díky podpoře Komerční banky Nadace Jistota a Moravskoslezskému kraji můžeme tento projekt realizovat i v roce 2017.
Cílem je posílit připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života prostřednictvím skupinových, individuálních a zážitkových aktivit, jejichž úkolem je posílit celkovou připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života.
Někteří z mladých lidí se po ukončení ústavní výchovy obávají využít sociální služby, které jsou jim dostupné. Jedním z důvodů může být nechuť opět se podvolovat pravidlům a požadavkům na život mladých lidí. Dalším důvodem může být i pocit mladých dospělých, že pokud požádají o pomoc, ukáží svůj strach a neúspěch a tímto ještě více ublížit svému už tak nízkému sebevědomí.
V první části projektu jsme s dětmi probrali nejčastější problémová témata mladých dospělých přímo v dětském domově (či výchovném ústavu).
Témata byla zaměřena především na finanční gramotnost, orientaci ve veřejných institucích, možnosti dalšího vzdělávání, profesní uplatnění a trh práce. Zaměřovali jsme se však také na rozvoj osobnosti a sebevědomí účastníků projektu.
Na systém vzdělávacích aktivit plynně navázaly zkušební pobyty dětí a mladých dospělých přímo v domě na půl cesty TIMOTEI. V průběhu zkušebního pobytu si tito mladí účastníci projektu vyzkoušeli na vlastní kůži samostatnost. S podporou pracovníka se učili sami hospodařit se svěřenými prostředky na stravu, nakupovat a vařit. Účastníci projektu navštívili také pracovníky Úřadu práce v Bruntále, sociálního odboru Městského úřadu, Help-in - dluhovou poradnu a místní firmu Osram. V průběhu zkušebního pobytu měli účastníci k dispozici sociálního pracovníka a psychologa. 

 

 

 

 

 


 


Projekt Zkus to sám už teď je finančně podpořen Moravskoslezským krajem a Nadací Jistota

Projekt „Zkus to sám už teď!“ je komplexní program pro děti opouštějící dětské domovy a výchovné ústavy v Moravskoslezském kraji. Cílem je posílit připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života prostřednictvím skupinových, individuálních a zážitkových aktivit. Úkolem programu je posílit celkovou připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života. Děti a mladé dospělé plánujeme proškolit v jejich nynějším přirozeném prostředí (tj. dětský domov, výchovný ústav). Vzdělávací témata zaměříme na hlavní problémová témata, se kterými se mladí lidé setkávají. Každého z účastníků budeme individuálně podporovat v osobnostním růstu dle jeho potřeb. Na systém vzdělávacích aktivit plynně navážou zkušební pobyty dětí a mladých dospělých v domě na půl cesty TIMOTEI. V průběhu zkušebního pobytu si tito mladí účastníci projektu vyzkouší na vlastní kůži samostatnost, budou navštěvovat komunity, vzdělávání a další společné aktivity. Hlavní myšlenkou projektu je umožnit dětem vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi. 

Zveřejněnohttp://www.slezskadiakonie.cz
V prostorách střediska: společná chodba

 

 

 

 

 


 

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Donátor: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Název projektu: AKTIVNĚ A DOSTUPNĚ I VE STÁŘÍ

Označení: KSS 4/16 Pořízení vozidla

Výše příspěvku donátora: 200 000 Kč

Nový vůz Citroën Berlingo má nového majitele. Osobní automobil je pro domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka nepostradatelným prostředkem pro zajištění kvalitní sociální služby s ohledem na prožívané stáří s komfortem a kvalitou srovnatelnou s běžnou domácností. Rádi bychom tímto prostředkem dopomáhali ke každodenní aktivizaci seniorů a umožnili tak opět prožívat například radost z nakupování, samostatně jednání s úřady, radost z poznávání krajiny na výletech. Realizovaný projekt našim obyvatelům přináší zvýšení důstojnosti, intenzívnější nezávislost, rozšíření možnosti pohybu i mimo prostory domova pro seniory a přispívá k rozšíření a zkvalitnění nabídky sociální služby prostřednictvím provozu nového a bezpečného vozidla.

Halina Pientoková, vedoucí domova pro seniory

 

 

Důstojně i ve stáří

Donátor: Nadace ČEZ Výše příspěvku donátora: 100 000,- Kč SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory Nedílnou součástí pomoci a péče o zdraví člověka dlouhodobě ležícího, je taky lůžko. Sociální služba domova pro seniory díky podpořenému projektu zakoupila elektrické polohovací postele pro seniory. Použitím postele polohujeme seniora do sedu a polosedu, polohujeme nohy, rovněž postel dokážeme snížit tak, aby senior si položil své nohy na zem. Změny polohy tak mají vliv na kondici člověka, např. krevní tlak a dýchání, vnímání a spánek. Výhodou polohovací postele je pojízdnost, šířka prostoru pro matraci, dalším přínosem postele je jednoduchá manipulace a ovládání poloh lůžka. Elektricky polohovatelné postele jsou pomocníkem pro personál, zlepšují pohodlí a zdraví imobilního seniora. Mají vliv na psychickou i duševní pohodu člověka a přispívají tak k zachování co největší soběstačnosti ležícího seniora. Halina Pientoková, vedoucí domova pro seniory

LEPŠÍ A KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT SENIORŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Středisko: SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Výše příspěvku donátora: 50 000 Kč


Jaký smysl má projekt a jaké výsledky přinesl?
Díky podpořenému projektu sociální služba domova pro seniory zakoupila kompenzační pomůcky pro seniory. Zdravotní stav seniora v důsledku stáří a různých onemocnění vyžaduje speciální péči s užitím různých kompenzačních pomůcek a zařízení.
V rámci projektu byly zakoupeny kompenzační pomůcky, které slouží při každodenní sociálně ošetřovatelské péči o seniora. Došlo k zakoupení sedátek do sprch, které byly namontovány do sprch, dále byly zakoupeny vaničky pod hlavu pro zlepšení komfortu mytí vlasů na lůžku, protiskluzové podložky jsou bezpečnostním opatřením proti uklouznutí ve sprše, vaně či koupelně. Zakoupené antidekubitní trubicové matrace preventivně působí na tělo ležícího seniora, zabraňují vzniku dekubitu a to díky roznášecí schopností, která rozkládá váhu těla a výrazně uvolňuje tlaky na zatížených místech.
Využíváním zakoupených kompenzačních pomůcek dochází k zachování a posílení schopností seniora, pomůcky umožňují klientovi důstojně a kvalitněji žít a v neposlední řadě dochází i k udržení samostatnosti při běžných denních činnostech.
 Halina Pientoková, vedoucí domova pro seniory