Noví spolupracovníci v duchovní službě SD

Od léta 2017 působí v duchovní službě částečně noví spolupracovníci: Eva Pawlasová a Daniel Kocyan.
Zeptali jsme se jich dvě otázky a oni krátce odpověděli.

Odpovědi: Eva Pawlasová (pastorační pracovnice, katechetka, duchovní služba pro vybrané střediska SD, převážně ve Frýdku Místku)   

     1. Co byste chtěli přinést svou duchovní službou pro klienty a pracovníky Slezské diakonie?
 
Když jsem si přečetla tuto otázku, tak se mi vybavila jedna píseň, která hovoří o tom, že můžeme mít lásku ve svém srdci každou hodinu a každý den. Místo slova láska se může zpívat víru, radost apod. A to je přesně to, co bych chtěla přinést klientům a pracovníkům na střediscích - svědectví o tom, že díky Panu Ježíši můžeme toto vše mít vždy ve svém srdci, protože On je dárcem toho, co svět nemůže dát. A když nám to dá Pán Ježíš, tak nám to svět nemůže vzít.

2. Co byste se naopak chtěli nového naučit ve Slezské diakonii?

Doposud jsem pracovala jako katechetka a tudiž  s dětmi předškolního a školního věku. Jako pastorační pracovník se budu moci setkat s jinými skupinami lidi různého věku a s různým postižením. Věřím, že mě tato služba obohatí a ukáže, jak lze sloužit těmto klientům.

                                                                                   

Odpovědi: Daniel Kocyan (diakon, duchovní služba pro vybrané střediska SD, převážně v Ostravě)

1. Co byste chtěli přinést svou duchovní službou pro klienty a pracovníky Slezské diakonie?
 
Na prvním místě bych chtěl, aby klienti a pracovníci skrze moji službu měli možnost poznat živého Pána Ježíše a aby objevili, že Bible je kniha, která je aktuální pro dnešní dobu. Rád bych, aby duchovní chvilky ve SD byly povzbuzením pro klienty i pro pracovníky. Ale také bych rád, aby tam dostávali nové výzvy, které v nich vzbudí otázky a povedou je ke změně života.

2. Co byste se naopak chtěli nového naučit ve Slezské diakonii?

Rád bych se naučil, jak sloužit různým skupinám lidí, jakým způsobem je oslovit a jak k nim přistupovat.


 

Setkání zaměstnanců Ústředí s biskupem Tomášem Tyrlíkem

U odpolední kávy, kterou v rámci projektu kavárna u Lidušky nabídla kolegyně Soňa Kantorová, se sešli pracovníci Ústředí SD a pracovníci ústředí církve s novo-zvoleným biskupem. Ve velmi příjemné atmosféře se kolegyně Marta Czyzová, která setkání moderovala, ptala biskupa otázky ohledně církve, rodiny a diakonie.  Bratr biskup sdílel taky své čerstvé zážitky z církevních dnů v Německu, odkud se zrovna vrátil.  Setkání se uskutečnilo v rámci výstavy „Duchovní služba ve SD“, kterou představila koordinátorka Miriam Szőkeová. Součástí výstavy byly i materiály (modlitby, brožury k dennímu čtení, semínka a další), které připravil kolega David Pasz. Setkání bylo zakončeno společnou písní a modlitbami.

                                                                                   

 

Jak nám Velikonoce umožňují růst do hloubky

Pod tímto názvem se v úterý 11. 4. 2017 uskutečnila jarní duchovní konference pro pracovníky Slezské diakonie. Více informací neleznete ZDE.

 

 


Setkání duchovních, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska SD

V pondělí 27. 3. 2017 se uskutečnilo setkání duchovních, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska Slezské diakonie ke klientům a nabízí duchovní službu ...

Více ZDE.

 


Svědectví, které zaznělo na Duchovní konferenci 9. 12. 2015 v Třinci

Už jste někdy zažili, že jste ani nečekali, a přišel za vámi někdo, kdo vás potěšil, když jste to potřebovali, když jste byli smutní, prožívali bolest, beznaděj? Možná jste si řekli, to mi ho poslal sám Bůh, a je takový verš v Bibli, který říká: Mnozí z vás jste měli za hosty anděly. A to je to, co dělá dnes pro nás Bůh, posílá nám své anděly. Posílá nám ty lidi, kteří nám dávají znova naději, kterou jsme už ztratili; kteří nás povzbuzují. Všichni potřebujeme takové anděly, potřebujeme, aby za námi přišli a řekli nám slovo o naději, ujištění, že je tady někdo, kdo nás miluje tak, jako nikdo.

Takovými anděly jsou pro nás lidé, kteří k nám přicházejí, zmíním třeba pastory, pastorační pracovníky, mládež z církve, a také dobrovolníky. Není to samozřejmé, je to pro nás všechny opravdovým povzbuzením, každé takové setkání je dobrý čas, kdy se můžeme navzájem sdílet jak se svými radostmi tak i starostmi. Není to povzbuzením jen pro lidi, kteří v domově bydlí, ale také pro nás pracovníky.

Jedno takové setkání u nás proběhlo nedávno, kdy k nám zavítali dva úžasní lidé z mládeže, když jsem uslyšela, že jsou jen dva, tak jsem si řekla, no tak nic, tak jen dva. Ale i tito dva mladí lidé dokázali svou návštěvou potěšit a povzbudit slovem, společnou modlitbou, chválením Boha písněmi. Zpívali jsme píseň Slunce Kristovy lásky, a seděli jsme přitom venku a najednou začalo svítit slunce, také jsme připravili pohoštění, upekli jsme koláč, na kterém si všichni pochutnali. Myslím, že každé takové setkání je jedinečné právě tím, že je s námi i Ten, který je tím nejlepším přítelem, On řekl, kde jsou dva nebo tři v mém Jménu, Já jsem uprostřed nich. Tak to prožívám, není to jen o nás, je to o vztahu k sobě navzájem a také k Němu. On je tím motorem pro náš život, On touží se s námi setkat, a být s námi každý den. Než odešel k Otci, řekl, že bude s námi až do skonání věků, a Jeho slovo platí.

On je světlo života, je Alfa i Omega, v něm je NADĚJE a SPÁSA pro každého. Pracovnice z Bethezdy, Komorní Lhotka


 

Setkání pracovníků SD, kteří organizují duchovní službu na středisku, 10. 11. 2015

Jsem opravdu moc rád, že jsem se tohoto setkání v listopadu mohl zúčastnit. Na chvíli se zastavit a uvědomit si, že se přiblížil Advent a Vánoce. Díky za přípravu i vlastní zorganizování setkání, za pozdravy a přání, za modlitby, písně i celý program. Setkání bylo pro mě velkým duchovním povzbuzením (…např. nadšení a elán kolegyně, která předává evangelium klientům…J…), přineslo spoustu inspirací (…předání dárků klientům v terénní sociální službě…) a stalo se také výzvou – co já osobně mohu udělat pro to, aby se „duchovní“ situace u nás zlepšila. Moc fajn bylo, že jsme se mohli v „pracovních“ skupinkách navzájem sdílet s tím, jak se nám daří či nedaří realizovat duchovní aktivity ve střediscích. Je super, když můžeme pracovat v organizaci, která toto, i Vaším prostřednictvím, nabízí.
Účastník setkání z oblasti Třinec


 

Den ticha v Novém Jičíně, 21.10. 2015

Byl to den, týden, hodina nebo pouhých pár minut?! Sama se v proběhlém čase neumím a možná ani nechci zorientovat. Byli jsme na faře, v kruhu, navzájem neznali jsme se. Někteří z nás se vydali do koutů budovy a pak už jen kolem sebe prošli, s jinými setkali jsme

 se. Kdo s kým, chtěl, s ním i byl, v přítomném čase, příjemně se ztišil. Každý sám zakusil, co svobodně si zvolil, tichý kout v pokoji, pobyt ve venkovní zeleni nebo povídání u společné chvíle občerstvení. Někteří ač nekřesťani, stáli vně a přece s vámi, za nás děkuji za pozvání a obohacující setkání.

Pracovnice z N. Jičína