Modlitba na novoroční bohoslužbě

Věčný a milosrdný Bože, my víme, že všechny dobré dary pocházejí od Tebe a bez Tvého požehnání nemůžeme dělat svou práci úspěšně, i kdybychom vstávali brzy ráno a pozdě chodili spát.

Uvědomujeme si, že na Tvé milosti a Tvém požehnání vše záleží. Děkujeme za příležitost vstupovat do nových situací a dnů nového roku.

Prosíme, Bože, o Tvé požehnání pro naši práci ve Slezské diakonii v tomto roce, prosíme
o spokojenost, vděčnost, zdraví, moudrost a radost.

Dávej nám otevřené srdce pro lidi. Chraň nás od pýchy a povýšenosti. Ochraňuj, prosíme, maše klienty i nás v každodenní činnosti i na cestách. Prosíme o moudrost v tom, jak rozdělovat svou práci a odpočinek.

Prosíme za ty, co jsou nemocní, opuštění, za ty, kteří truchlí i mezi námi – daruj i dnes, Pane, svůj pokoj, uzdravení a potěšení.

Prosíme i za ty lidi, kteří se ve své práci nemůžou přiznat k víře v Boha, kteří trpí kvůli pronásledování, kteří žijí v pocitu ohrožení, nebezpečí. Prosíme za pozůstalé rodiny a přátelé těch lidí ve Francii, kde na začátku roku zasáhl teroristický útok. Prosíme o pokoj a bezpečí pro lidi, kteří žijí teď ve strachu. Daruj jim novou naději.

Smiluj se nad námi a Ty sám, Pane Bože, nás veď.                                                                                   Amen