MOZAIKA 13 - potravinová a materiální pomoc Slezské diakonii

Video zpravodajství Slezské diakonie, které pojednává o potravinové a materiální pomoci ve Slezské diakonii.

Potravinová banka


Slezská diakonie je členem Potravinové banky v Ostravě, z. s. od roku 2010, kdy tato potravinová banka zahájila svou činnost. Slezská diakonie stála u tohoto zrodu a stále se aktivně podílí na chodu potravinové banky. Fungování potravinové banky se řídí Chartou evropských potravinových bank, kdy je cílem zdarma získávat potravinové a zemědělské přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách, účelně vydávat takto získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě místních organizací a podporovat solidaritu mezi lidmi a zvyšovat povědomí jak neplýtvat potravinami. 

V roce 2016 byla Slezská diakonie podpořena celkem přes 33 tis. kg potravinami. Tyto potravinové dary byly rozdány uživatelům středisek, které jsou zapojeny do potravinové pomoci, především se jedná o azylové domy pro muže, azylové domy pro ženy a matky s dětmi, služby sociální asistence a terénní služby. 

 

Každoročně se Slezská diakonie zapojuje do velkých potravinových sbírek, které se konají při příležitosti Mezinárodního dne boje pro chudobě, například do Národní potravinové sbírky organizované Byznysem pro společnost, AS a Českou federací potravinových bank. 

 

Při této příležitosti máme již pravidelně příležitost spolupracovat s příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje, kdy ředitel Krajského úřadu vyhlašuje potravinovou sbírku pro potřebné a pro zvýšení solidarity mezi lidmi našeho regionu.

Taktéž s velkým díky přijímáme potravinové dary z Dožínkové potravinové sbírky, která se již stala tradicí, a která se koná ve farních sborech Slezské církve evangelické, a. v. 

 

 

Podpoření uživatelé SD za rok 2017 potravinovou pomocí z Potravinové banky v Ostravě z. s. : 2572

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do Národní potravinové sbírky! Děkujem dárcům, kteří věnovali ve prospěch uživatelů Slezské diakonie přes 3,7 tun potravin a drogistického zboží! Děkujeme také dobrovolníkům, kteří v sobotu 11. listopadu 2017 byli s námi, bez Vás by to nešlo!

 

V roce 2016 jsme potravinami z Potravinové banky v Ostravě, z. s. podpořili 2886 unikátních uživatelů těchto měst: 

V roce 2015 jsme potravinami z Potravinové banky v Ostravě podpořili přes 2000 unikátních uživatelů těchto měst: 


 

Dožínková potravinová sbírka 2016

Dožínková potravinová sbírka, kterou ve prospěch uživatelů Slezské diakonie uspořádaly některé farní sbory Slezské církve evangelické, a. v. byla završena včerejším dnem, kdy byla ukončena potravinová sbírka ve FS Bystřice a výtěžek této sbírky by předán uživatelů střediska ARCHA Třinec. Sborovníci z FS Bystřice vysbírali 145 kg potravin!!

Děkujeme tímto Slezské církvi evangelické, a. v. FS Český Těšín, FS Bystřice, FS Albrechtice, FS Třanovice, FS Frýdek-Místek a FS Návsí, kdy se sborovníci zapojili do Dožínkové potravinové sbírky ve prospěch uživatelů služeb Slezské diakonie. Děkujeme pastorům za jejich ochotu, za spolupráci a povzbuzení.

Celkový výtěžek této potravinové sbírky je 462 kg potravin!

Děkujeme jménem všech lidí, kteří byli ve své nelehké situaci podpořeni tímto darem.

Potravinová sbírka se konala pod záštitou Potravinové banky v Ostravě, z. s.


 

Národní potravinová sbírka

 V sobotu 12. listopadu se uskutečnil 4. ročník Národní potravinové sbírky, který přinesl rekordní zájem veřejnosti. V 659 obchodech po celé České republice jednotliví dárci odevzdali více jak 300 tun jídla, z toho 4,6 tun drogistického zboží.

Slezská diakonie byla se svými dobrovolníky do této akce zapojena v 9 obchodních domech a povedlo se vysbírat téměř 4,5 tun potravin v hodnotě 200 000,-Kč!

Děkujeme všem dárcům, kteří svými potravinami podpořili lidi v nouzi a podíleli se tak i na poslání Potravinové banky.

Téměř ve všech obchodech jsme našli skvělé zázemí a podporu personálu a managementu, za což jsme byli velmi vděční, konkrétně se jednalo o PENNY v Bruntále, BILLA Bruntál, BILLA Frýdek-Místek, TESCO Český Těšín, Frýdek-Místek, Karviná, Třinec a v Třinci dále PENNY. 

Naše velké poděkování patří především také dobrovolníkům, kteří se do této Národní potravinové sbírky zapojili a svým nadšením přispěli velkým dílem ke zdárné akci.

 

 

Ve dnech 14. – 18. října 2016 probíhala Krajská sbírka potravin organizovaná ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, z. s. při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně připomíná 17. října. Slezská diakonie byla podpořena 13. příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje a Magistrátem města Frýdku-Místku, kdy byl jednotlivým službám předán výtěžek potravinové sbírky v celkové výši téměř 900 kg!

Děkujeme všem dárcům a zaměstnancům příspěvkových organizací a Magistrátu města Frýdek-Místek za projevenou solidaritu a ochotu rozvíjet myšlenky a poslání Potravinové banky a jménem našich uživatelů za potraviny, které jim pomáhají v jejich složitější sociální situaci a mnohdy nelehké životní etapě.

Taktéž děkujeme za příležitost ke spolupráci, kterou naši zaměstnanci získali, případně mohli rozvíjet s partnery v dané lokalitě, za umožnění prezentací našich služeb, které Slezská diakonie poskytuje.

Děkujeme za organizaci této potravinové sbírky Potravinové bance v Ostravě, z. s., Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje za iniciativu a podporu v pořádání této již tradiční události ve prospěch nás všech, kteří se chceme společně podílet na životě v našem kraji. 


 

Kontakt:

Mgr. Stanislav Mrózek, DiS.
Koordinátor potravinové pomoci Potravinové banky v Ostravě, z. s.
Tel.:+420 733 142 414
 
Mgr. Renáta Větrovcová
člena předsednictva Potravinové banky v Ostravě, z. s.
Tel.:+420 558 764 357
 
 
 

Youtube Youtube