Modlitebním zápasem k duchovní obnově i v roce 2018

 1. Děkujme Bohu, že smíme žít v naší zemi v pokoji a míru a prosme za pronásledované křesťany po celém světě.

 1. Děkujme Pánu za mnohá požehnání a hojnost všech materiálních i duchovních darů
  a prosme, abychom v té hojnosti nezapomínali na samotného Dárce těchto darů.

 1. Modleme se za naši vládu, která bude vládnout moudře a bude přínosem pro naši zemi
  a také za prezidenta, který vzejde z voleb, aby byl morální autoritou a žil ve vědomí nejvyšší autority Boha.

 1. Prosme Pána, abychom neupadali jako jednotlivci, skupiny, sbory a společenství
  do duchovní pýchy, pocitu sytosti, duchovní soběstačnosti a zaměřenosti na sebe, ale žili ve vědomí neustálé pokorné závislosti na Bohu.

 1. Modleme se za mládež v našem blízkém i širším okolí, aby nepodléhala pokušením
  a lákadlům doby, ale aby hledala pravé hodnoty a samotného Pána Boha.

 1. Prosme za fungující a zdravé mezigenerační vztahy.

 1. Modleme se za církev, aby v ní byl skutečný život, který pramení z moci evangelia a Ducha svatého projevujícího se v lásce a dobrých skutcích.

 1. Modleme se i za další organizace, aby sloužili s láskou a přinášeli evangelium slovem i činem. (Křesťanské společenství, Šance podaná ruka, Evangelizační centrum M.I.S.E., Děti Afriky, Benjamín, Církevní mateřská a základní škola a další organizace, které znáte.)