Milé kolegyně a kolegové, spolupracovníci, uživatelé služeb Slezské diakonie,
milí dobrovolníci, stážisté a přátelé,

Rok 2019 je ve Slezské diakonii Rokem vděčnosti za svobodu. Bylo tak rozhodnuto v návaznosti na zřizovatele – Slezskou církev evangelickou a.v., která chce v tomto roku vděčnosti za svobodu reflektovat 30 let života ve svobodné zemi, ve které smíme svobodně vyznávat svou víru v Boha. Církev chce vnímavým způsobem pamatovat na ty lidi ve světě, kteří nežijí ve vnější svobodě, jako i na ty, kteří jsou spoutáváni pouty vnitřní nesvobody 
a nejrůznějšími závislostmi. K tomu povzbuzuje i heslo roku (podle Hesel jednoty bratrské)
 ze Žalmu 34, 15b: Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi.

Chceme v tomto roce nacházet a uvědomovat so důvody k vděčnosti a taky přinášet pokoj, smíření a povzbuzovat k odvaze nechat se osvobodit samotným Ježíšem Kristem od všeho zlého k radosti, naplněnosti a ke službě druhým. V tom nás může vést taky biblický text pro Slezskou diakonii na rok 2019: „Co říká Písmo? Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se ale nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.“

K povzbuzení a prohloubení víry, jako i v hledání a nacházení pokoje můžou posloužit nabízené duchovní aktivity a podněty k duchovním aktivitám v tomto roce: 

  1. Novoroční bohoslužba - pro pracovníky SD, klienty, žáky školy SD, pracovníky ústředí církve, přátele. V tomto roce jsme přizvali i pastory SCEAV. Byla to příležitost k povzbuzení a s možností osobního požehnání (7. ledna - kostel SCEAV na Nivách v Českém Těšíně). 
  2. Setkání pracovníků SD, kteří organizují duchovní chvilky na svém středisku - příležitostí ke sdílení zkušeností, jako i potřeb pracovníků i klientů v duchovní oblasti. Na setkání bude názorná ukázka velikonočního příběhu prezentovaného pomocí flanelografu. Pomůcky bude možno zapůjčit v knihovně DVC. Přineseme i jiné letáky a materiály k Velikonocům. Hostem setkání bude paní náměstkyně SD a jeden z členů církevní rady. Termín: 13.2.
  3. Setkání duchovních, kteří slouží jako dobrovolníci ve střediscích SD - setkání duchovních a dobrovolníků, kteří poskytují duchovní péči na střediscích SD, za účasti p. ředitelky SD (18. března- úterý, v 10:00 hod.). Kromě sdílení dobrých zkušeností, modliteb a povzbuzení, přizveme opět některého pracovníka ze sociálních služeb, který bude sdílet specifika práce s uživateli v dané oblasti.
  4. Duchovní konference Buď světlem a solí: na jaře (17. dubna) a na podzim 27.11. - s přednáškou, možností sdílení, svědectví, modlitbami a písněmi.
  5. Neděle diakonie – příležitost slavit bohoslužbu s domácími v církvi a s pozvaným střediskem SD – s klienty a pracovníky. Po bohoslužbě následuje často ještě neformální setkání a pohoštění. Plánované Neděle diakonie v tomto roce zatím jsou: 3.2.v Komorní Lhotce, 3.2. v Havířově-Bludovicích, 10.2. v Třanovicích, 24.2. v Návsí, 17.3. v Gutech,  28.4. v Českém Těšíně, 5.5 v Karviné a další.
  6. „Den ticha“ v postním období od 6.3. do 12.4.  –.   – ticho je místem, kde člověk vidí svou vlastní tvář (svou duši). Toto půldenní zastavení je příležitostí k přerušení denní rutiny pro naslouchání a modlitbu a nalezení ‚místa ticha‘ ve svém životě. Den, kdy člověk může objevit a prožít Velikonoce. Ticho k obnově vztahů – k sobě samému, s druhými, s Nejvyšším. V případě zájmu neváhejte oslovit svého oblastního vedoucího nebo kohokoli z duchovní služby. Ta oblast, která se ozve jako první, určuje i termín a město konání letošního Dne ticha.
  7. Setkání nad Biblí v Německu – pozvání pro pracovníky, rodiče a rodinné příslušníky dětí s mentálním postižením k evropskému Setkání nad Biblí v německém Berlíně. V otevřeném kruhu přátel budou účastníci objevovat a přemýšlet, kde se v ne příliš jednoduchém životě skrývá Boží požehnání. Termín setkání je od 24. 4. do 28.4. Kontakt na spoluorganizátora: David Pasz.
  8. Svědectví o svém osvobození/svobodě – lidé, kteří byli osvobozeni z pout zla, závislosti, nebezpečí, jakéhokoliv hříchu, ale svých předsudků a představ - přinášejí radostné svědectví ze své darované svobody.  V tomto roce uplyne 110 let od narození Sira Niconase Wintona (19. 5. 1909) - člověka, který zachránil v roce 1939 asi 699 převážně židovských dětí před transportem do koncentračních táborů. Zachráněné „Wintonovy děti“ a jejich rodiny přicházeli po dlouhou dobu a vyslovovali Siru Nicolasi své poděkování. Pokud jste zažili nějaké osvobození ve svém životě, vyslovte své poděkování a podělte se o to se svými kolegy, mezi klienty, anebo nabídněte své svědectví o víře v Boha na Duchovní konferenci, anebo u jiné příležitosti v tomto roce.
  9. „Dopis z úkrytu“ – v tomto roce to bude 90 let od narození židovské holčičky Anny Frankové (červen 1929), která se stala známou svým deníkem, který psala v období utajeného pobytu v amsterdamském domě, kde se její rodina nějakou dobu ukrývala. Po její smrti v koncentračním táboře vydal tento deník její tatínek a vznikla kniha. Pokud se vaším „úkrytem“ např. v čase nemoci stane na nějakou dobu Váš vlastní dům/byt a Vy nemůžete ven mezi lidi, kamarády a kolegy – najděte si klidný čas a napište svůj „dopis z úkrytu“, který budete adresovat neznámému čtenáři a napíšete mu v něm, za co jste vděčni i v této situaci a v této době (možná s ohledem na to, co se děje ve společnosti, v politice a ve Vašem prožívání) a o čem sníte. Dopis anebo odložte pro sebe, anebo přineste na duchovní chvilku a podělte se o své myšlenky s ostatními. 

Na všechny duchovní aktivity a setkání se těšíme a srdečně zveme. Pokud máte zájem se zapojit do některého z uvedených projektů, dejte nám prosím vědět. Rádi vás podpoříme.

Tým pastoračních pracovníků ve SD:

Miriam Szőkeová, David Pasz, Eva Pawlasová

m.szokeova@slezskadiakonie.cz, d.pasz@slezskadiakonie.cz, e.pawlasova@slezskadiakonie.cz

 

 

Rozpis modliteb

MODLITEBNÍ NÁMĚTY za Slezskou diakonii - rozpis na jednotlivé dny

Pondělí    Oblast Těšínsko; Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Úterý        Vedení SD, Představenstvo, zřizovatel Slezská církev evang.a.v., Ústředí

Středa     Oblast Karvinsko; Oblast Ostrava, Havířov

Čtvrtek    Oblast Frýdek-Místek, Třinec; Úsek Brno; Diakonické školství

Pátek     Duchovní docházející na střediska SD; dobrovolníci v rámci celé SD; Diakoservis, s.r.o.; CHRPA, o.p.s.; INTERDIAC, o.p.s.