Slezská diakonie realizuje projekt z dotačního titulu Moravskoslezského kraje:

Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

Barvy duše

Životní příběh každého z nás je natolik jedinečný a komplexní, že jej nelze definovat pouhou diagnózou. Lidé s duševním onemocněním se neliší od ostatních, nechtějí být jen léčeni, chtějí být pochopeni a přijati, chtějí najít své místo v životě i komunitě. 

 

 

 

 

Partnery projektu jsou: 

  • Střediska Slezské diakonie, která své služby poskytují lidem s duševním onemocněním, ať už formou pobytové, ambulantní nebo terénní sociální služby. Střediska svým uživatelům nabízí individuální podporu a pomoc k získání schopností a dovedností, které jim následně umožní žít samostatně, v běžném prostředí. Nabízí jim prostor pro vzájemná setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.
  • Knihovna Třinec a to především ve smyslu strategického umístění v komunitě a pokračování v úspěšně navázané předchozí spolupráci v rámci projektu knihovny, jehož cílem bylo reagovat na konkrétní potřeby komunity v oblasti integrace lidí s duševním onemocněním do společnosti, zlepšování jejich vzájemné komunikace a soužití.
  • Kavárna Pamoja s ohledem na to, aby se aktivity projektu konaly na různých místech, kde jsou lidé zvyklí chodit, a aktivity tak měly široký dosah.

Jako dlouholetí poskytovatelé sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním jsme došli k přesvědčení, že pokud chceme skutečně a plně reagovat na potřeby svých klientů, měli bychom je vidět v komplexních souvislostech v rámci komunity, ve které tito lidé žijí a budovat vztahové sítě mezi profesionály i lidmi obecně. Pochopit člověka, nikoli jen klienta, a provázet ho v jeho zotavování. Náš projekt je cílen na profesionály i laickou veřejnost.


V rámci projektových aktivit proběhne:

Filmový večer s promítáním dokumentu "Dny šílenství" v Kavárně Pamoja v Třinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ve čtvrtek 12. září 2019 se budete moct od 17.00 ve velkém sále knihovny zúčastnit setkání se spisovatelkou Markétou Harasimovou, které jsme nazvali Uteč své depresi. 
Deprese zažívá stále více lidí, dá se jich ale zbavit?
Z osobních zkušeností i knižních námětů beseda se spisovatelkou Markétou Harasimovou o tom, jak bojovat s duševní nemocí a jak ji porazit. 
Vstup na akci je zdarma. Setkání se koná v rámci projektu Barvy Duše, který je podporován finančními prostředky Moravskoslezského kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kulatý stůl - setkání odborníků z řad zdravotníků, pracovníků sociálních služeb v komunitě, pracovníků sociálního odboru města, pracovníků Úřadu práce a ostatních zainteresovaných subjektů, které o spolupráci projeví zájem. Ochrana práv klienta není a nemůže být záležitostí jednoho resortu, byť by sám o sobě pracoval na špičkové úrovni, je založena na spolupráci.

Hlavní hosté kulatého stolu: 

  • Ph.Dr. Ivana Strossová, klinická psycholožka, předsedkyně sdružení Fokus - Opava, z. s. 
  • MUDr. Viliam Kušnír, vedoucí lékař stacionární péče Psychiatrické nemocnice v Opavě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotogalerie z kulatého stolu ze dne 20. června 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Širší veřejnosti bychom rádi nabídli soubor aktivit, které snad pomohou pochopit duševní zdraví jako přirozený zájem komunity. Prostřednictvím tematických besed, arteterapií a filmového večera chceme podpořit povědomí o duševním onemocnění a možnostech laické pomoci, chceme také nabídnout prostor pro setkání a sdílení se. Pokusíme se přispět k tomu, aby duševní onemocnění již nebylo fenoménem, ale stalo se součástí života, který je možné žít naplno i s omezeními, která onemocnění přináší.

Projekt reaguje na dlouhodobou potřebu veřejnosti lépe porozumět lidem s duševním onemocněním a problémům, se kterými se potýkají a přestat se bát kontaktu s nimi. Dále reaguje na potřebu zapojit dovednosti a kompetence všech zainteresovaných odborníků v konkrétních příbězích lidí s duševním onemocněním a napomoci tak k jejich zotavení.

 


Arteterapie v Knihovně Třinec - malovaná cesta k sebepoznání a relaxaxi