Cestou zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory
 
Slezská diakonie se od ledna letošního roku intenzivně rozjela dvouletý evropský projekt na podporu zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory. Pro naše zaměstnance, stejně jako zaměstnance partnerských organizací pracujícími se seniory nabízí zahraniční setkání ve 4 evropských partnerských organizacích. Obohatí zaměstnance o nové informace, nabídne prostor pro sdílení zkušeností, seznámi s fungováním služeb pro seniory v zahraničí.

Do projektu jsou rovněž zapojeni 4 mezinárodní experti, kteří vytvoří on-line publikaci dostupnou v angličtině i např. češtině, která bude sloužit jako metodická příručka pro managery sociálních služeb či vzdělavatele a přispěje ke zvýšení kompetencí zaměstnavatelů v oblasti zvyšování kvality služeb pro seniory. Prioritními tématy budou mimo systémy řízení kvality také praktické tipy a postupy získání a udržení kvalitních zaměstnanců, způsob měření kvality a přínosu služeb či trendy v oblasti zvyšování kvality dlouhodobé péče o seniory v Evropě. Projekt je podpořen z programu Erasmus+, vzdělávaní dospělých.