• Variabilní formy pracovního poměru – organizace zaměstnává své pracovníky v různých formách pracovní doby (plný, částečný úvazek, dohody mimo pracovní poměr)
 • Zajišťování vzdělávání v sociální oblasti - organizace podporuje své zaměstnance při zvyšování i prohlubování kvalifikace
 • Poradenství v oblasti pracovních příležitostí a pracovněprávních vztahů
 • Flexibilní pracovní doba u vybraných pozic
 • Práce v týmu
 • Osobnostní formy rozvoje
 • Podpora při studiu zaměstnance
 • Knihovna odborné, ale i volnočasové literatury
 • Poradenství v nepříznivé sociální situaci v rámci Informačního centra
 • Pravidelné vydávání čtvrtletníku Informátor
 • Vzdělávací centrum v organizaci
 • Pořádání společenských akcí pro zaměstnance
 • Zjišťování názorů zaměstnanců na procesy v organizaci
 • Možnost profesního růstu
 • Možnost prohlubování jazykových dovedností
 • Možnost pracovních výjezdů do zahraničí
 • Sociální program – při úmrtí živitele rodiny, vážného onemocnění, živelné katastrofy…
 • Setkání s bývalými zaměstnanci – udržování vztahů a respektu k nim a jejich práci
 • Výhodné nabídky na vzdělávání i pro rodinné příslušníky

​