Pracovní pozice ve Slezské diakonii jsou obsazovány na základě výběrových řízení. Výběrová řízení organizují buď jednotlivá střediska samostatně nebo přímo Personální oddělení Slezské diakonie. Personální oddělení Slezské diakonie participuje zejména u výběrových řízení na pozice vedoucích pracovníků a odborných pracovníků.

Pokud se zúčastníte výběrového řízení organizovaného personálním oddělením nebo bude personalista přítomen výběrovému řízení, počítejte s tím, že je vhodné se na toto výběrové řízení připravit.

Nyní si přečtěte, co můžete očekávat a jak se připravit na výběrové řízení.

Jak probíhají výběrová řízení?

 • Na základě osobních dotazníků jsou vybráni vhodní uchazeči (tj. uchazeči s požadovaným vzděláním, s přihlédnutím k místu bydliště a případné dojížďky), které oslovíme s nabídkou účasti na výběrovém řízení.
 • Účast na výběrovém řízení není podmíněna vedením osobního dotazníku na Personálním oddělení, pokud se o výběrovém řízení dovíte a splňujete požadavky na pracovní místo uvedené v pozvánce na výběrové řízení, kontaktujte osobu, která je tam rovněž uvedena.
 • Výběrová komise je složena z vedoucích, případně odborných pracovníků.
 • Pokud se jedná o výběrové řízení na funkci vedoucího pracovníka nebo odborného pracovníka, je třeba počítat se čtyřmi okruhy otázek. To znamená otázky situační, otázky simulační (tj. dotazy na odbornost, případně ty, které mají zjistit uchazečovou empatii, schopnost rychlé reakce), otázky na znalost práce a otázky vztahující se k požadavkům na pracovníka.
 • Závěr výběrového řízení patří vám uchazečům, kdy máte prostor vyhraněný pro vaše otázky na výběrovou komisi.
 • O konečném výsledku výběrového řízení budete vyrozuměni do týdne, pokud nebude oznámen jiný termín.
 • V případě, že nebudete vybráni, vaše šance nezaniká, můžete být pozváni na jiné výběrové řízení.

Co můžete očekávat?

 • Minimálně půlhodinový pohovor - tato doba je skutečně minimálním časovým prostorem, abychom se s uchazečem seznámili a vytvořili si o jeho znalostech, schopnosti a ochotě pracovat pro naši organizaci první představu.
 • Odborné otázky - je třeba si uvědomit, že na pozice vedoucích a odborných pracovníků je požadováno dosažení jistého vzdělání, a to zejména sociálního. Samo vzdělání však ještě nedokládá schopnost aplikace poznatků do praxe. A rovněž učit se neznamená umět.
 • Otázky zaměřující se na osobnost uchazeče - každé pracovní místo je zastoupeno jistými požadovanými kvalitami nejen odbornými, ale i osobnostními a charakterovými. Otázky na osobnost pracovníka pomáhají zjistit právě tyto předpoklady.
 • Otázky na znalost práce - patří mezi oddechové otázky. Jsou to otázky, které se vztahují k vašim dovednostem a znalostem.
 • Pochopení pro vaši situaci - výběrová komise si vždy dokáže představit, co asi prožíváte vy, kteří se ucházíte o práci. Je to velmi často nervozita, obavy z otázek, z reakcí výběrové komise.
 • Vás všech si vážíme a zvláště těch, kteří se našich výběrových řízení účastní vícekrát.
 • I my máme zájem na tom být stále lepší výběrovou komisí a zkvalitňovat výběrové řízení, proto i vás někdy požádáme o dotazníkové zhodnocení atmosféry a chování výběrové komise.

Doporučujeme vám

 • Na výběrové řízení choďte zásadně včas.
 • Mluvte pravdu. Když nevíte, řekněte „nevím“, ale nevymýšlejte si. V komisi sedí lidé, kteří mají velký přehled v sociální oblasti, permanentně prohlubované vzdělání a mohou tak vzniknout trapné situace.
 • Když si nejste jisti svou odpovědí, nebojte se tuto poznámku říci. Ale zkuste odpovědět, nebojte se, v tomto případě si nevymýšlíte.
 • Nebojte se „prodat" své znalosti a schopnosti. Vy sami nejlíp víte, co umíte. My to nevíme. Vy byste nám to měli umět říci.
 • Naprostou samozřejmostí by mělo být zjištění si základních informací o organizaci, kde se ucházíte o místo. Bohužel zatím tomu tak není. Prosím nepodceňujte toto doporučení.
 • Je vhodné zjistit si informace i o středisku, pro které se výběrové řízení koná. Pro vás je to základním klíčem, z jaké sociální oblasti budou odborné otázky pokládány.
 • Doufáme, že výše uvedené informace využijete, a to nejen při našich výběrových řízeních. Snad vám popsaná výběrová řízení budou připadat složitá, ale není tomu tak. Pokud máte příslušné vzdělání, bude to pro vás hračka. Jistě pochopíte, že jako nezisková organizace si nemůžeme dovolit poskytovat služby na hranici standardu či dokonce pod ní a že spokojenost uživatelů, současně se spokojeností našich zaměstnanců, je pro nás klíčová.

Na spolupráci s vámi a na vás se těší a hodně zdraví, štěstí a pohody vám přeje Personální oddělení Slezské diakonie.

Veronika Nýberová - vedoucí oddělení Personalistika a mzdy
tel.: 558 764 320, mob: 731 120 262

e-mail: v.nyberova@slezskadiakonie.cz

Bc. Halina Mihulková – hlavní personalistka          
tel.: 558 764 312, mob.: 734 521 451
e-mail:
h.mihulkova@slezskadiakonie.cz

Pavel Kempa – personalista
tel.: 558 764 312
e-mail:
p.kempa@slezskadiakonie.cz