Jsi student/ka a potřebuješ praxi, brigádu, napsat diplomovou práci?   

Rádi Ti poskytneme praxi, pokud studuješ obor sociální práce či příbuzný obor nebo ekonomii, případně management. Všechny tyto studijní obory mají u nás perspektivu. Naučíme Tě dívat se na teorii očima praktika, a naopak Ty nám můžeš říci zajímavé informace ze školy. Ale co je hlavní, poznáme se. Mnoho našich kolegů se stalo našimi „parťáky“ prostřednictvím studentských praxí či stáží v rámci systému personálních rezerv.

Jsi student třetího ročníku oboru Sociální práce, Speciální pedagogika, případně Ekonomie? Přemýšlíš nad tím, kde hledat práci? Co takhle psát diplomovou práci u nás a současně se připravovat na profesní dráhu v některém z našich středisek? Získáš podporu profesionálů a také dobrý začátek své kariérní dráhy v sociálních službách!

Psát diplomové či jiné práce můžeš s námi i bez vykonání stáže. Budeme rádi, když Ti budeme moci nabídnout témata, která jsou pro nás aktuální, abychom mohli realizovat naše záměry. Věříme, že i pro Tebe může být naše téma atraktivní.

Nabízíme Ti podporu při provádění výzkumu a můžeš využít také naši knihovnu, ve které si můžeš půjčit potřebné knihy, a to z oblasti sociální práce, ekonomie, managementu a dalších příbuzných oborů.     

Zejména o prázdninách, ale i v průběhu roku jsou situace, kdy potřebujeme výpomoc ve službách v rámci různých středisek. Tato situace je příležitostí pro finanční ocenění práce na základě dohody o provedení práce, ale také přispívá k rozvoji znalostí a dovedností, tedy brigáda se vším všudy.          


Je Vaším profesním působištěm škola a sledujete kariérní dráhy svých absolventů?

Aktivně spolupracujeme s několika školami, abychom měli stálý příliv nových informací, zajímavé kolegy a zvyšovali statut oboru sociální práce. Věříme, že aktivní spoluprací můžeme vytvořit prostředí, ve kterém se bude zvyšovat zájem o obor sociální práce a uplatnění v něm. Formy spolupráce jsou pestré a záleží na potřebách a naší dohodě. Přidejte svou školu k nám!

 


Spolupracující školy, absolventi a naši kolegové

 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Studijní obor: Sociální činnost

Formy spolupráce – Kariérní den, praktické stáže ve Slezské diakonii, Den se sociálním pracovníkem, aktivní vyhledávání studentů pro obor sociální činnost, zprostředkování volných pracovních míst (aktivní, po kliknutí např. tisková zpráva….

Úspěšní absolventi - Kateřina Kubíčková

Jmenuji se Kateřina Kubíčková a je mi 25 let. Jsem úspěšnou absolventkou Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě.

Už v dětství, jako desetiletá, jsem se setkala s lidmi s handicapem, a to prostřednictvím křesťanského klubu Píšťalky v Sedlištích u Frýdku-Místku. A možná právě tato zkušenost dala impuls k tomu, abych si podala přihlášku na uvedenou školu, studijní obor Sociální péče. Po složení maturitních zkoušek jsem se rozhodla své vzdělání nadále rozšířit, a proto jsem se přihlásila do kurzu Pracovníka v sociálních službách, který jsem absolvovala v Mateřské školce Exilu v Ostravě-Porubě.

Číst dál.


Charitas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Studijní obor: Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce

Formy spolupráce – praktické stáže studentů (preferovaná škola pro studium sociální práce našimi zaměstnanci), Den se sociálním pracovníkem, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, sdílení zkušeností různými formami vzdělávání; spolupráce na systému personálních rezerv, zprostředkování volných pracovních míst.

Úspěšní absolventi – Halina Pientoková


Způsob péče o současné a budoucí zaměstnance SD považujeme za velmi příkladný. V rámci praxí našich studentů, ale i vedení absolventských praxí inspiruje k dobré praxi a nabízí tak možnost uplatnění. Jako naprosto unikátní vidíme systém personálních rezerv, o němž jsme uspořádali společně s SD setkání našich mentorů, tutorů a studentů a který je lákavým benefitem pro naše studenty i absolventy. Spolupráci s SD hodnotíme jako oboustranně přínosnou. Pomáhá nám při udržování kontaktu s realitou v praxi sociální práce, abychom byli schopni adekvátně připravovat budoucí profesionály pro tuto profesi.
 


VOŠ sociální Ostrava
Studijní obor: Sociální práce a sociální pedagogika

Formy spolupráce – písemná deklarace spolupráce, aktivní účast na konferencích a diskuzních fórech, poskytování stáží studentům, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, systémové dobrovolnictví studentů ve střediscích Slezské diakonie.

Úspěšní absolventi – Marie Kijonková
Při studiu na této škole jsem měla možnost si projít různými sociálními službami díky mnoha hodinám odborné praxe. Díky praxi jsem si také hned ukončení školy našla první zaměstnání v kontaktním centru pro drogově závislé, kde jsem nastoupila v roce 2004 na pozici sociální pracovník. Poté jsem v roce 2007 nastoupila do Slezské diakonie, poradny Elpis pro oběti domácího násilí v Karviné na pozici koordinátor projektu, kde mi časem přibyla i služba Sociální asistence, což je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Po mateřských dovolených jsem se v roce 2014 vrátila do Slezské diakonie a nastoupila jsem do Programu pro pěstounské rodiny, pobočka Karviná, Orlová, kde dosud pracuji.


 

 


Slezská univerzita v Opavě 
Studijní obor: Veřejná správa a regionální politika; Sociální patologie a prevence; Edukační péče o seniory

Formy spolupráce – Den Kariéry (s proklikem), stáže studentů ve službách Slezské diakonie, působnost v kariérním portálu, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, spolupráce a významná pomoc se zpravodajstvím Slezské diakonie MOZAIKA oddělením Audiovizuální tvorby

Úspěšní absolventi – Romana Bélová

 

 

 


Ostravská univerzita, fakulta sociálních studií 
Studijní obor: Sociální práce, Zdravotně sociální pracovník

Formy spolupráce – stáže studentů ve střediscích, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, aktivní spolupráce v možnosti zadávání témat diplomových prací pro studenty; zprostředkování volných pracovních míst

Úspěšní absolventi  - Irina Tkáčová

Na Ostravské univerzitě jsem studovala v letech 2008 až 2011, vybrala jsem si obor Sociálním práce, kombinované studium. Vzhledem k tomu, že jsem už před tím šest let pracovala v sociálních službách, rozhodla jsem zůstat v sociální oblasti a profesionálně se věnovat činnosti, která mě baví a naplňuje. Ve Slezské diakonii pracuji od roku 2015. Měnila jsem zaměstnavatele z důvodu stěhování, práce ve Slezské diakonii mě velmi lákala – je to organizace s dlouhou tradicí v oblasti sociálních služeb, která žije podle křesťanských hodnot. A pro mě je důležité, když se můžu podepsat pod posláním organizace, ve které pracuji.
 

 


 

Kontakt:

Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín

 


on-line zpravodajství ze služeb Slezské diakonie