Co nabízíme?

Personální rezervy ve Slezské diakonii

Cílem vytvoření personálních rezerv je zajistit kvalifikovanou, motivovanou pracovní sílu podporující identitu organizace v budoucnosti.
Rezervy tvoří studenti z oboru sociální práce a managementu. Do projektu je zapojena VOŠ Caritas Olomouc.

Stáže na pracovištích Slezské diakonie

Krátkodobé, dlouhodobé i souvislé stáže studentů, které lze realizovat v příslušném útvaru SD dle charakteru zaměření stáže.
Stáže jsou umožněny studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, studujících obory charitní a sociální činnost, sociálně zdravotní péče, management, příp. jiné příbuzné obory.
S žadatelem o stáž je uzavřena smlouva o stáži mezi SD a vysílající školou, přičemž formulář smlouvy předkládá potencionální stážista.
V praxi Slezské diakonie je vyžadována aktivní účast studenta na stáži!

 

Psaní seminárních, bakalářských, diplomových prací

Studenti mají možnost ve spolupráci s kompetentními zaměstnanci Slezské diakonie konzultovat psaní své práce, a to z oblasti:

a) managementu – Mgr. et Ing. Romana Bélová

Navrhovaná témata:

Vzdelavani pracovniku v socialnich sluzbach
Efektivita socialnich sluzeb

b) personálního managementu – Mgr. Lenka Waszutová

Navrhovaná témata:

Motivace lidí pro práci v sociálních službách
Nové metody HR

Lidé jako nositelé úspěchu organizace
Odměňování lidí v sociálních službách
Leadership a sociální práce

c) projektového řízení

d) PR a propagace, fundraisingu – Mgr. Lenka Waszutová

Navrhovaná témata:

Úspěšné PR nástroje při budování značky dobrá služba
Fundraising v sociálních službách – úspěchy x omyly

Nástroje komunikace s veřejností

e) finančního řízení – Ing. Halina Klusová