Jsi student/ka a potřebuješ praxi, brigádu, napsat diplomovou práci?   

Rádi Ti poskytneme praxi, pokud studuješ obor sociální práce či příbuzný obor nebo ekonomii, případně management. Všechny tyto studijní obory mají u nás perspektivu. Naučíme Tě dívat se na teorii očima praktika, a naopak Ty nám můžeš říci zajímavé informace ze školy. Ale co je hlavní, poznáme se. Mnoho našich kolegů se stalo našimi „parťáky“ prostřednictvím studentských praxí v rámci systému talentů WANTED.

Jsi student třetího ročníku oboru Sociální práce, Speciální pedagogika, případně Ekonomie? Přemýšlíš nad tím, kde hledat práci? Co takhle psát diplomovou práci u nás a současně se připravovat na profesní dráhu v některém z našich středisek? Získáš podporu profesionálů a také dobrý začátek své kariérní dráhy v sociálních službách!

Psát diplomové či jiné práce můžeš s námi i bez vykonání praxe. Budeme rádi, když Ti budeme moci nabídnout témata, která jsou pro nás aktuální, abychom mohli realizovat naše záměry. Věříme, že i pro Tebe může být naše téma atraktivní.

Nabízíme Ti podporu při provádění výzkumu a můžeš využít také naši knihovnu, ve které si můžeš půjčit potřebné knihy, a to z oblasti sociální práce, ekonomie, managementu a dalších příbuzných oborů.     

Zejména o prázdninách, ale i v průběhu roku jsou situace, kdy potřebujeme výpomoc ve službách v rámci různých středisek. Tato situace je příležitostí pro finanční ocenění práce na základě dohody o provedení práce, ale také přispívá k rozvoji znalostí a dovedností, tedy brigáda se vším všudy.          


Je Vaším profesním působištěm škola a sledujete kariérní dráhy svých absolventů?

Aktivně spolupracujeme s několika školami, abychom měli stálý příliv nových informací, zajímavé kolegy a zvyšovali statut oboru sociální práce. Věříme, že aktivní spoluprací můžeme vytvořit prostředí, ve kterém se bude zvyšovat zájem o obor sociální práce a uplatnění v něm. Formy spolupráce jsou pestré a záleží na potřebách a naší dohodě. Přidejte svou školu k nám!

 


Spolupracující školy, absolventi a naši kolegové

 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Studijní obor: Sociální činnost

Formy spolupráce – Kariérní den, praktické stáže ve Slezské diakonii, Den se sociálním pracovníkem, aktivní vyhledávání studentů pro obor sociální činnost, zprostředkování volných pracovních míst (aktivní, po kliknutí např. tisková zpráva…).

Úspěšní absolventi - Kateřina Kubíčková

Je mi 25 let a jsem úspěšnou absolventkou Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě.
Už v dětství, jako desetiletá, jsem se setkala s lidmi s handicapem, a to prostřednictvím křesťanského klubu Píšťalky v Sedlištích u Frýdku-Místku. A možná právě tato zkušenost dala impuls k tomu, abych si podala přihlášku na uvedenou školu, studijní obor Sociální péče. Po složení maturitních zkoušek jsem se rozhodla své vzdělání nadále rozšířit, a proto jsem se přihlásila do kurzu Pracovníka v sociálních službách, který jsem absolvovala v Mateřské školce Exilu v Ostravě-Porubě.

Číst dál.


Charitas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Studijní obor: Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce

Formy spolupráce – praktické stáže studentů (preferovaná škola pro studium sociální práce našimi zaměstnanci), Den se sociálním pracovníkem, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, sdílení zkušeností různými formami vzdělávání; spolupráce na systému talentů WANTED, zprostředkování volných pracovních míst.

Úspěšní absolventi – Halina Pientoková

Motivací pro studium na škole CARITAS bylo především získání vzdělání v oboru, ve kterém působím, rovněž doporučení studovat právě tuto školu, výzva, zda to zvládnu. Školu CARITAS jsem začala studovat již jako maminka 3 dětí a pracovnice Slezské diakonie na plný úvazek. Co mě jako první napadne, když si vzpomenu na své studium? Neuvěřitelná studijní jízda, novinka v sociálních službách - standardy kvality, vyučující a zkoušející profesoři, zajímavá setkání s výjimečnými lidmi. Pracovat a přitom studovat bylo velké plus, pracovní zkušenosti skloubit s učením a naopak, z toho co jsem se naučila nyní, využívám v praxi. Škola CARITAS je opravdu dobrou volbou.

Caritas o nás řekl
- způsob péče o současné a budoucí zaměstnance SD považujeme za velmi příkladný. V rámci praxí našich studentů, ale i vedení absolventských praxí inspiruje k dobré praxi a nabízí tak možnost uplatnění. Jako naprosto unikátní vidíme systém personálních rezerv, o němž jsme uspořádali společně s SD setkání našich mentorů, tutorů a studentů a který je lákavým benefitem pro naše studenty i absolventy. Spolupráci s SD hodnotíme jako oboustranně přínosnou. Pomáhá nám při udržování kontaktu s realitou v praxi sociální práce, abychom byli schopni adekvátně připravovat budoucí profesionály pro tuto profesi.
 


VOŠ sociální Ostrava
Studijní obor: Sociální práce a sociální pedagogika

Formy spolupráce – písemná deklarace spolupráce, aktivní účast na konferencích a diskuzních fórech, poskytování stáží studentům, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, spolupráce v rámci WANTED, systémové dobrovolnictví studentů ve střediscích Slezské diakonie.

Úspěšní absolventi – Marie Kijonková
Při studiu na této škole jsem měla možnost si projít různými sociálními službami díky mnoha hodinám odborné praxe. Díky praxi jsem si také hned ukončení školy našla první zaměstnání v kontaktním centru pro drogově závislé, kde jsem nastoupila v roce 2004 na pozici sociální pracovník. Poté jsem v roce 2007 nastoupila do Slezské diakonie, poradny Elpis pro oběti domácího násilí v Karviné na pozici koordinátor projektu, kde mi časem přibyla i služba Sociální asistence, což je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Po mateřských dovolených jsem se v roce 2014 vrátila do Slezské diakonie a nastoupila jsem do Programu pro pěstounské rodiny, pobočka Karviná, Orlová, kde dosud pracuji.

 


Slezská univerzita v Opavě 
Studijní obor: Veřejná správa a regionální politika; Sociální patologie a prevence; Edukační péče o seniory

Formy spolupráce – Den Kariéry (s proklikem), stáže studentů ve službách Slezské diakonie, spolupráce v rámci WANTED, působnost v kariérním portálu, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, spolupráce a významná pomoc se zpravodajstvím Slezské diakonie MOZAIKA oddělením Audiovizuální tvorby

Úspěšní absolventi – Romana Bélová
Slezská univerzita mně jako alma mater provázela v celém mém vysokoškolském studijním životě. Nejdříve jsem se jako absolventka ekonomické střední školy rozhodla pro studium oboru Sociální management na Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné. Tento obor výborně kombinoval znalosti potřebné pro management v sociální oblasti a mohla jsem získat dovednosti v ekonomické i sociální sféře. Již během mého studia byla fakulta vstřícná ke spolupráci se Slezskou diakonií a to zejména v rámci dobrovolnického programu. Do toho jsem se ráda zapojila a navštěvovala jsem pacienty nemocnice v Karviné. Dobrovolnictví mně natolik oslovilo, že jsem začala pravidelně „dobrovolničit“ ve středisku Slezské diakonie Eben-Ezer v Horním Žukově. Toto zařízení pro osoby se zdravotním postižením mělo na můj osobní i profesní život významný pozitivní dopad, na který nikdy nezapomenu. Z dobrovolnictví vzešla brigádnická práce, následně v posledním ročníku studia práce na částečný úvazek jako koordinátorka projektů. Hned po ukončení studia mi byla nabídnuta možnost podílet se jako vedoucí (již na plný úvazek) na vzniku služby sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Od té doby jsem ve Slezské diakonii dostala řadu příležitostí, které mně posouvají odborně i osobnostně dále. S novelizací zákona o sociálních službách a jejím požadavku na vzdělání sociálních pracovníků jsem si na Slezské univerzitě v Opavě v oboru Veřejná správa a sociální politika doplnila v roce 2009 kvalifikaci sociálního pracovníka. Tento obor činnosti jsem si zamilovala a vnímám ho jako své životní poslání. Obě mé studijní zkušenosti mi v tom jsou oporou. V současné době se na pozici náměstkyně pro sociální práci snažím pozitivně ovlivňovat rozvoj kvality služeb poskytovaných Slezskou diakonií v souladu s jejími hodnotami, věnuji se inovativním projektům a profesnímu rozvoji pracovníků.  Sama jsem si vyzkoušela, že Slezská diakonie nabízí pracovní zkušenosti v mnoha podobách, s řadou výzev a vizí pro osobní i pracovní rozvoj, které se dají kombinovat již se studiem nebo s různými životními situacemi, ve kterých se člověk nachází.

 

 


Ostravská univerzita, fakulta sociálních studií 
Studijní obor: Sociální práce, Zdravotně sociální pracovník

Formy spolupráce – praxe studentů ve střediscích, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, aktivní spolupráce v možnosti zadávání témat diplomových prací pro studenty; spolupráce v rámci WANTED;zprostředkování volných pracovních míst

Úspěšní absolventi  - Irina Tkáčová

Na Ostravské univerzitě jsem studovala v letech 2008 až 2011, vybrala jsem si obor Sociálním práce, kombinované studium. Vzhledem k tomu, že jsem už před tím šest let pracovala v sociálních službách, rozhodla jsem zůstat v sociální oblasti a profesionálně se věnovat činnosti, která mě baví a naplňuje. Ve Slezské diakonii pracuji od roku 2015. Měnila jsem zaměstnavatele z důvodu stěhování, práce ve Slezské diakonii mě velmi lákala – je to organizace s dlouhou tradicí v oblasti sociálních služeb, která žije podle křesťanských hodnot. A pro mě je důležité, když se můžu podepsat pod posláním organizace, ve které pracuji.

 


 

Kontakt:

Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín

 


on-line zpravodajství ze služeb Slezské diakonie